Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА

ISSN 1812-7231

Журнал Української Асоціації
"Комп'ютерна Медицина"

Етика публікацій і заява про зловживання довірою (про протизаконні дії)
Розділ А: Публікація та авторство
Розділ B: Обов'язки авторів
Розділ C: Обов'язки рецензентів
Розділ D: Обов'язки редакторів

Інформація про журнал
Мета та задачі
Тематика журналу
Редакційна колегія
Редакція (адреса, телефон, эл.пошта)
Розміщення реклами
Зміст та резюме: Т.11 вип.12 2015    Скачати повний текст журналу для перегляду
Зміст та резюме: Т.10 вип.11 2014    Скачати повний текст журналу для перегляду
Зміст та резюме: Т.9 вип.10 2013      Скачати повний текст журналу для перегляду
Зміст та резюме: Т.8 вип.9 2012        Скачати повний текст журналу для перегляду
Зміст та резюме: Т.7 вип.8 2011        Скачати повний текст журналу для перегляду
Зміст та резюме: Т.6 вип.7 2010        Скачати повний текст журналу для перегляду
Зміст та резюме: Т.5 вип.6 2009        Скачати повний текст журналу для перегляду
Зміст та резюме: Т.4 вип.5 2008        Скачати повний текст журналу для перегляду
Зміст та резюме: Т.3 вип.4 2006        Скачати повний текст журналу для перегляду
Зміст та резюме: Т.2 вип.1 2005        Скачати повний текст журналу для перегляду
Зміст та резюме: Т.1 вип.2 2004        Скачати повний текст журналу для перегляду
Зміст та резюме: Т.1 вип.1 2004        Скачати повний текст журналу для перегляду

Інформація для авторів
Форма авторської довідки
Правила для авторів
Вимоги ВАК України до наукових статей (2003 рік)

Інформація для редакторів та рецензентів:
Інформація про замовлення
Реклама
Зворотний зв 'язок

Інформація про журнал

Мета та задачі

     Міждисциплінарний науково-методичний журнал "Клінічна інформатика і Телемедицина", ISSN 1812-7231 публікує роботи з усіх розділів медичної інформатики, фармакоінформатики, телемедицини. В журналі висвітлюються новітні технології в клінічній інформатиці: госпітальні системи, комп'ютерні технології в клінічній нейрофізіології та функціональній діагностиці, аналіз медичних зображень і багато ін. Оглядові й наукові статті рецензуються провідними вітчизняними та закордонними фахівцями.
     Журнал зареєстрований ВАК України, як спеціалізований фаховий журнал з чотирьох напрямів — медични науки, фармацевтичні науки, біологічні науки, інформатика та приладобудування. (Див. «Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».) Затверджено постановами президії ВАК України № 1-05/1 (медичні), № 1-05/3 (фармацевтичні), № 1-05/4 (біологічні, технічні).
     Увага! В 15.06.2016 р. Журнал перереєстрований ДАК України, як спеціалізований фаховий журнал з двох напрямів — медични науки, фармацевтичні науки.
     Журнал цитується та індексується в наукометричній базі даних Index Copernicus. Журнал є офіційним партнером The European Journal of Biomedical Informatics (EJBI), ISSN 1801-5603.
     У журналі друкуються: (1)Статті, що описують оригінальні роботи; (2)Методичні роботи, що містять опис нових методів та підходів у даних областях; (3)Аналітичні огляди (тільки за запрошенням); (4)Технічні нотатки; (5)Листи Редакторові; (6)Звіти про конгреси та конференції (тільки за запрошенням); (7)Рецензії на книги.
     Видавці:
     © Громадська організація Українська Асоціація «Комп'ютерна Медицина» (УАКМ)
     © Інститут Медичної інформатики і Телемедицини (Інститут МІТ)
     © Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

     Журнал зареєстрований в Міністерстві Юстиції України
     Свідоцтво КВ № 21862-11762ПР від 21.12.2015 р.
     тел. +38 (057) 700 68 81, ел.пошта: institute-mit@ukr.net, Веб-портал: www.uacm.kharkov.ua

Тематика журналу

РОЗДІЛИ:

1. Клінічна інформатика
2. Телемедицина
3. Інформаційні технології в управлінні охороною здоров'я
4. Інформаційні технології у медичній освіті
5. Наукові публікації

РУБРИКИ:

1. Глосарій термінів з загальної та медичноїі інформатики
2. Події, конференції з медичної інформатики
3. Медичні інформаційні ресурси в Інтернет
4. Нові комп'ютерні технології
5. Нова медична комп'ютерна апаратура
6. Нова комп'ютерна техніка
7. Нове програмне забезпечення загального призначення
8. Дошка Оголошень про вакансії

Зміст розділів:
РОЗДІЛ I: Клінічна інформатика

1.1 Госпітальні інформаційні системи (ГІС)
1.2 Комп'ютерні технології у функціональній діагностиці (кЕЕГ, кЕКГ, ВСР)
1.3 Обробка медичних сигналів, полів, зображень
1.4 Створення медичних Баз даних у лікувальних закладах
1.5 Експертні та інтелектуальні медичні діагностичні системи
1.6 Нормативно-правова база інформатизації охорони здоров'я
1.7 Стандартизація медичних інформаційних технологій
1.8 Сертифікація медичних програмних продуктів
1.9 Захист медичної інформації у Госпітальних інформаційних системах
1.10 Медичні Смарт-карти
1.11 Інформатика для медсестер
1.12 Етика в медичній інформатиці
1.13 Глоссарий терминів з медичноїі інформатики

РОЗДІЛ II Телемедицина

1. Телемедичні технології, телекомунікаційні мережі, устаткування
2. Телемедицина окремих напрямків (Телемедична кардіологія, нейро-діагностика, медична радіологія та ін.)
3. Юридичні проблеми телемедицини
4. Стандартизація у телемедицині
5. Ліцензування телемедичних послуг
6. Дистанційне навчання
7. Європейська телемедицина
8. Телемедицина країн світу
9. Глосарій термінів з телемедицини

РОЗДІЛ III Інформаційні технології в керуванні охороною здоров'я

1. Медичні інформаційно-аналітичні системи (МІАС)
2. Медичні Географічні інформаційно-аналітичні системи (МГІАС)
3. Законодавство у медичній інформатиці
4. Нормативно-правова база в Україні для медичної інформатики
5. Створення регіональних та галузевих медичних Баз даних та Регістрів.
6. Інформаційні технології для медичної статистики.

РОЗДІЛ IV Інформаційні технології в клінічній фармакології та фармації

РОЗДІЛ V Інформаційні технології в стоматології


Редакційна колегія

Редактори: Головний редактор - О.Ю.Майоров (Харків),
Заступники головного редактора: О.П.Мінцер (Київ), А.О.Морозов (Київ), В.В. Кальниш (Київ).

Члени редколегії:
Медичні науки:A.Aubert (Belgium), В. М. Бєлов (Київ), O. В. Богомолець (Київ), І. Є. Булах (Київ), W. Wertelecki (USA), О.П. Волосовець (КиЇв), Ю.В. Вороненко (Київ), Л.С. Годлевський(Одеса), М. В. Голубчиков (КиЇв), Ю.А.Зозуля (Київ), О. С. Коваленко (КиЇв), Ю.М.Колесник (Запоріжжя), М. М. Коренєв (Харків), І. В. Лінський (Харків), В.Б. Максименко (Київ), I. Malmros (Sweden), I. Masic (Sarajevo), Б. В. Михайлов (Харків), О.А.Панченко (Донецьк), Є. Г. Педаченко (Київ), А. В. Підаєв (Київ), М.Є. Поліщук (КиЇв), М.М. Попов (Харків), М.Г.Проданчук (Київ), G.Raimondi (Italy), Renato M. E. Sabbatini (Brazil), А.М.Сердюк (Київ), Г.О.Слабкий (Київ), В.М.Соколов (Одеса), Ü. Tan (Turkey), О.В.Фролов (Респ. Беларусь), О.М.Хвисюк (Харків), В. Й. Целуйко (Харків), А.П. Чуприков (Київ), М.І.Яблучанський (Харків), В.П.Яценко (Київ).
Біологічні науки: М. Ю. Антомонов (Київ),  А. І. Божков (Харків), Д. А. Василенко (Київ), М.Л. Кочіна (Харків), О.О. Кришталь (Київ), Ю.Е.Лях (Донецьк), М. Ю. Макарчук (Київ), Є. А. Настенко (Київ).
Фармацевтичні науки:  Т.А. Бухтіарова (Київ), Ю. І. Губський (Київ), В. І. Кабачний (Харків), В. М. Ковалев (Харків), Б. Л. Парновський (Львів), З. М. Мнушко (Харків), М. С. Пономаренко (Київ), О. А. Рижов (Запоріжжя), О. І. Тихонов (Харків), В. М. Толочко (Харків), В. В. Шаповалов (Харків), В. О. Шаповалова (Харків), В. П. Черних (Харків).
Інформатика та приладобудування (технічні науки):  M. J. Ball (USA), А. І. Бих (Харків), В.Т.Грінченко (Київ), J. Gutknecht (Switzerland), P. Degoulet (France), G. Dietzel (Germany), R. Engelbrecht (Germany),
J. Zvarova (Czech Republic)
О.О. Зеленський (Харків), В. Г. Книгавко (Харків), J. Mantas (Greece), G. I. Mihalas (Romania), В.П.Марценюк (Polska), S. Olsson (Sweden), Петренко А. І. (Київ), Ю. М. Пенкін (Харків), Ю. А. Прокопчук (Дніпро), І.Г.Прокопенко (Київ), Л. Г. Раскін (Харків), B. Richards (Great Britain), Є. І. Сокол (Харків), Takashi Takahashi (Japan), Л.С.Файнзільберг (Київ), , A. Hasman (Netherlands), С. К. Шукурян (Арменія).


Редакція (адреса, телефон, эл.пошта)

Зав. редакцією: Тетяна Віннік (Харків)
Адреса редакції: а./с. 7313, Харків, 61002, Україна
Тел.: +380 (57) 7006881,
Эл.пошта: kit-journal@ukr.net, Institute-MIT@ukr.net

Розміщення реклами

З питань розміщення реклами звертатися в редакцію. Замовлення на рекламу й запити можуть бути надіслані Олені Єгоровії за адресою: Редакція журналу "Клінічна інформатика і Телемедицина", а./с. 7313, Харків, 61002, Україна
Тел.: +380 (57) 7006881
Эл.пошта:kit-journal@ukr.net, Institute-MIT@ukr.net


Зміст та резюме: Т.11 ВИП.12 2015

Оригінальні статті:

ИТ в управлении здравоохранением

Учет и мониторинг инновационной деятельности
Горбань А. Є.
Обгрунтування необхідності створення та концептуальних принципів розробки автоматизованої інформаційної системи обліку та моніторінгу іноваційної діяльністї в сфері охорони здоров’я України

Информационное обеспечение руководителя
Слабкий Г. О., Знаменська М. А.
Використання інформаційних технологій в системі комунікацій в охороні здоров’я
Кривенко Є. М.
Інформаційна складова діяльності керівників охорони здоров’я різних рівнів

ИТ в молекулярной биологии

Полимеразно-цепная реакция, принцип максимума Понтрягина
Марценюк В. П., Сверстюк А. С., Кучвара О. М.
Задача оптимального керування стадією відпалу полімеразно-ланцюгової реакції

ИТ в экспериментальной нейрофизиологии

Факторная модель, эмоциональный стресс
Майоров О. Ю.
Количественная оценка состояния «нейроэндокринных осей» и иммунной системы в условиях экспериментального эмоционального стресса: факторная модель

Модель Ходжкина–Хаксли, мультивариативный метод
Марценюк В. П., Майхрук З. В.
Алгоритми якісного аналізу моделі Ходжкіна–Хакслі активності аксона

ИТ в кардиологии

Динамические постуральные воздействия
Анализ ВСР

Сергеев Т. В., Суворов Н. Б., Толкачёв П. И., Белов А. В.
Влияние сложных постуральных нагрузок на сердечный ритм человека

Статистические методы классификации, прогнозирование эффективности лечения
Абрамович М. С., Атрощенко Е. С.
О прогнозировании эффективности лечения больных хронической сердечной недостаточностью

ИТ для мониторинга физиологических функций

Длительный и непрерывный мониторинг артериального давления
Антончик О., Джадуэй А., Шульгин В.
Алгоритм безманжетной оценки артериального давления на основе метода максимального правдоподобия

ИТ в хирургии

Мониторинг для диагностики в хирургии
Велигоцкий Н. Н., Скалий Н. Н., Горбулич А. В., Арутюнов С. Э., Павличенко С. А.
Использование системы мониторинга давления в желчевыводящих протоках для диагностики билиарной обструкции

Медицинские информационные системы в хирургии
Дужий І. Д., Горох В. В., Трубілко О. В., Харченко С. В.
Програмне забезпечення медичної інформаційної системи для обліку та аналізу хворих на шлунково-кишкові кровотечі

ИТ для анализа изображений

Биологическая активность воды,
Эффект Кирлиан

Пісоцька Л. А., Глухова Н. В.
Дослідження впливу зовнішніх факторів на біологічну активність води

ИТ в физиотерапии

Вакуленко Д. В.
Математичне моделювання впливу комплексу процедур масажу на пацієнта та масажиста

ИТ в терапии

Колесник Т. В.
Новітні інформаційні технології оперативного аналізу і моделювання як інструмент удосконалення діагностики хронобіологічних особливостей артеріальної гіпертензії

Дискуссионный клуб

Математические модели здоровья
Лищук В. А.
Индустрия и культура здоровья — от систем информатизации к интеллектуальным технологиям

Трудный диагноз, клиническая информатика
Чайковский И.
Трудная диагностическая проблема с точки зрения клинической информатики

Юбилейные даты
К 20-летию кафедры клинической информатики и ИТ в управлении здравоохранением Харьковской медицинской академии последипломного образования
К 10-летию кафедры фармакоинформатики Национального фармацевтического университета
До Ювілею Михайла Васильовича Голубчикова
До Ювілею Володимира Івановича Кабачного
К Юбилею Бориса Аркадьевича Кобринского
До Ювілею Озара Петровича Мінцера

Нормативно-правовая база
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 № 537-V
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI (із змінами)

Научные общества мединформатики
Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина» (УАКМ)
Международная Ассоциация Медицинской Информатики (IMIA)
Европейская Федерация Медицинской Информатики (EFMI)

События
Medinfo 2015: Электронное здравоохранение — доступное здравоохранение 19–23 августа 2015, Sao Paulo — SP, Brazil
ІI-й З’їзд з медичної та біологічної інформатики і кібернетики з міжнародною участю 24–26 червня 2015, Київ, Україна

Новые книги
Новые книги по медицинской информатике, анализу медицинских изображений, компьютерным методам диагностики

Институт медицинской информатики и телемедицины


Зміст та резюме: Т.10 ВИП.11 2014

Редакційні матеріали:
Информация о научно-практической конференции с международным участием «Информационные технологии в неврологии, психиатрии, эпилептологии и медицинской статистике» 17–18 октября 2013, Киев, Украина

Оригінальні статті:

ИТ в клинической нейрофизиологии

кЭЭГ, ВСР. Детерминированный хаос Кластерные вычисления
Майоров О. Ю., Фенченко В. Н.
Вычисление корреляционной размерности и энтропии ЭЭГ сигналов на кластерных вычислительных системах

ИТ в психофизиологии

Нейровизуализация
Мажирина К. Г., Резакова М. В., Покровский М. А., Савелов А. А., Штарк М. Б.
Центральные механизмы саморегуляции: фМРТ-исследование

ИТ в кардиологии

Клиническая кардиология Новые методы анализа ЭКГ
Фролов А. В., Вайханская Т. Г., Марценюк М. А.
Риски кардиоваскулярных событий в аспекте теории катастроф
Белал С. А. С., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И.
Энтропия сердечного ритма в серии проб с ритмическим дыханием
Грид-системы в кардиологии
Кнышов Г. В., Коваленко А. С., Настенко Е. А., Сиромаха С. О., Демин А. В., Свистунов С. Я., Пезенцали А. А., Яковенко А. В., Романюк О. А.
Создание и внедрение Грид-системы в лечебно-диагностическое кардиохирургическое отделение

ИТ для мониторинга физиологических функций

Комплексный анализ физиологических функций
Юматов Е. А., Перцов С. С., Дудник Е. Н., Мезенцева Л. В.
Концепция информационной аппаратуры для системного контроля сна в повседневных условиях
Страхова О. П., Рыжов А. А.
Статистический анализ показателей функционального состояния человека в эргатической системе «человек–компьютер»

ИТ в неврологии

Вариабельность сердечного ритма
Вакуленко Д. В., Вакуленко Л. О.
Результати вивчення механізмів впливу диференційованого масажу на хворих з неврологічним синдромом остеохондрозу шийного відділу хребта за допомогою цифрового аналізатора біоритмів

ИТ в психиатрии

Прогностическое моделирование
Осокина О. И., Абрамов В. А., Путятин Г. Г., Пырков С. Г., Выговская Е. М., Денисов Е. М., Голоденко О. Н.
Прогнозирование эффективности экзистенциально-личностной реабилитации у больных с манифестным приступом шизофрении

ИТ в онкологии

Прогностическое моделирование
Колеснік О. П., Шевченко А. І., Лях Ю. Є., Гурьянов В. Г.
Сумарна бальна шкала прогнозування виживаності хворих з ранніми стадіями недрібноклітинного раку легенів
Павлов С. Б., Бабенко Н. М., Кумечко М. В.
Использование маркеров атипичных клеток для оценки адаптационных возможностей организма

Медицинские Грид-системы
Коваленко А. С., Пезенцали А. А., Романюк О. А., Царенко Е. К.
Использование PACS при формировании хранилищ изображений в медицинских учреждениях

ИТ в фармации

Математическое планирование
Куценко С. А., Кутова О. В., Ковалевська І. В., Рубан О. А.
Застосування методу математичного планування при виборі наповнювача для капсул «Венотон»

Медицинская статистика. Хаотические нейронные сети
Люханова К. А., Тіманюк І. В., Мнушко З. М.
Застосування хаотичних нейронних мереж для кластерізації регіонів України за рівнем забезпечення антитромботичними лікарськими препаратами

ИТ в образовании

Пахольчук О. П.
Методические особенности использования средств информационных и коммуникационных технологий в формировании знаний студента-медика

Некрологи
Памяти Александра Мубарковича Ахметшина
Пам‘яті Марка Давидовича Каца
Пам‘яті Ігора Йосиповича Хаїмзона

Нормативно-правовая база
Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации (WMA). Этические принципы проведения медицинских исследований с участием людей в качестве субъектов исследования

Научные общества мединформатики
Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина» (УАКМ)

События
25-я Европейская конференция по медицинской информатике 31 августа–3 сентября 2014, Стамбул, Турция

Книги
Новые книги по медицинской информатике, анализу медицинских изображений, компьютерным методам диагностики

Материалы Конференции
Научно-практическая конференция с международным участием «Информационные технологии в неврологии, психиатрии, эпилептологии и медицинской статистике» 17–18 октября 2013, Киев, Украина
Институт медицинской информатики и телемедицины


Зміст та резюме: Т.9 ВИП.10 2013

Редакційні матеріали:

Информация о Международной конференции «Информационные технологии в кардиологии» 11–12 апреля 2013, Харьков, Украина

Оригінальні статті:

Электронное здравоохранение

Информационные системы здравоохранения
Б.О.Ледощук, М.Д.Ледощук
Концепція створення та розвитку інформаційної системи в Національному науковому центрі радіаційної медицини НАМН України на період з 2012 до 2020 року

ИТ в кардиологии

Экспериментальная кардиология
О. Ю. Майоров
Количественная оценка стрессорных и ишемических повреждений миокарда в норме и в условиях моделирования эмоционального стресса в эксперименте: факторная модель

Клиническая кардиология
Новые методы анализа ЭКГ
Г. Г. Иванов, Р. М. Баевский, Г. Гази, Е. Ю. Берсенев, В. Б. Русанов
Минутные, циркадные и сезонные колебания микроальтернаций ЭКГ-сигнала по данным дисперсионного картирования
Л. С. Файнзильберг, Е. Н. Минина
Исследование диагностической ценности угла ориентации фазового портрета одноканальной ЭКГ, как индикатора функционального состояния миокарда
А. М. Ахметшин, К. А. Ахметшин
Синтез фазовых портретов многоканальных ЭКГ как яркостных изображений в информационных базисах сингулярных векторов

ИТ в функциональной диагностике
И. А. Чайковский
Анализ электрокардиограммы в одном, шести и двенадцати отведениях с точки зрения информационной ценности: электрокардиографический каскад

Экспресс-анализ и мониторинг функционального состояния
И. И. Фунтова, Е. С. Лучицкая, И. Н. Слепченкова, А. Г. Черникова, Р. М. Баевский
Исследование функционального состояния организма во время сна в условиях длительной невесомости. Космический эксперимент «Сонокард»

Вариабельность сердечного ритма
Г. Б. Широкий, А. В. Иляхинский, В. М  Леванов, И. С. Мухина
Распределение Дирихле как модель состояния адаптационных регуляторных систем организма человека при анализе вариабельности сердечного ритма

Контроль кровообращения
Р. М. Баевский, И. И. Фунтова, Е. С. Лучицкая, А. Г. Черникова
Изучение влияния длительной невесомости на вегетативную регуляцию кровообращения у членов экипажей международной космической станции. Космический эксперимент «Пневмокард»

Прогнозирование в клинике

А. О. Матвійчук, Є. А. Настенко, Є. О. Лебедєва, О. Г. Кисельова
Прогнозування виникнення факторів ризику склерозу коронарних артерій
В. В. Бокатуева
Оценка структуры взаимосвязей клинических показателей пациентов с благоприятным и фатальным исходом кардиоэмболического инсульта
М. Н. Нессонова, М. Л. Кочина
Результаты использования информационной технологии оценки тяжести состояния пациентов и прогноза исхода при травме поджелудочной железы
Н. С. Рогозинская, Л. М. Козак
Комплексные индикаторы для анализа причинной смертности населения
С. О. Соловйов
Створення та аналіз динамічної моделі захворюваності на ротавірусну інфекцію та оцінка можливих наслідків її специфічної профілактики в Україні

ИТ в психофизиологии

В. В. Кальниш, А. В. Швець
Особливості оцінки якості операторської діяльності з використанням профілю надійності

ИТ в неврологии

О. А. Иванцова
Особенности нейродинамических и структурных изменений головного мозга при формировании когнитивных нарушений у больных с последствиями черепно-мозговой травмы

ИТ в офтальмологии

М. Л. Кочина, А. В. Яворский, С. Н. Лад, А. С. Евтушенко
Возрастные особенности функциональной организации системы получения и первичной обработки визуальной информации

ИТ в медицинской библиографии

Д. В. Ланде, И. В. Горбов, И. В. Балагура
Характеристики сети соавторов медицинских наук

Некрологи

Пам’яті Юрія Леонідовича Волянського
Пам’яті Павла Михайловича Сіверського

Нормативно-правовая база

Концепція інформатизації сфери охорони здоров’я України на 2013–2018 роки

Научные общества мединформатики

Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина» (УАКМ)

Юбилейные даты

К 100-летнему Юбилею Николая Михайловича Амосова
К Юбилею Романа Марковича Баевского
К Юбилею Евгения Антоновича Юматова

Материалы Конференции

Международная конференция «Информационные технологии в кардиологии»
11–12 апреля 2013, Харьков, Украина

Зміст та резюме: Т.8 ВИП.9 2012

Редакційні матеріали:

Информация о Международной конференции «Информатизация здравоохранения в Украине: Перспективы развития» 17–18 октября 2012, Киев, Украина

Оригінальні статті:

Электронное здравоохранение

Построение регистров

Б. А. Кобринский (Россия)
Современный взгляд на проблему построения регистров мониторинга заболеваний

Информационные системы здравоохранения

А. А Дюков (Россия)
Решения «КОРУС Консалтинг» для создания информационной системы медицинского учреждения и информатизации регионального здравоохранения

Лабораторные медицинские информационные системы

Лабораторная информационная система TerraLab

ИТ в клинической нейрофизиологии

Новые методы. Нелинейный анализ ЭЭГ

О. Ю. Майоров, В. Н. Фенченко
Метод русел и джокеров в исследовании биоэлектрической активности мозга

Стабилометрия

Ю. Е. Лях, Ю. Г. Выхованец, В. І. Остапенко, В. Г. Гур'янов, А. М. Черняк
Стабілометричні критерії в прогнозуванні функціональних станів людини

ИТ в функциональной диагностике

Новые методы анализа ЭКГ

А. М. Ахметшин, К. А. Ахметшин
Отображение и анализ многомерных медицинских данных в ортогональных информационных базисах

В. П. Марценюк, Р. О. Сарабун
Програмне середовище побудови штучних ЕКГ

В. И. Шульгин, Али Джадуей, Д. И. Шульга, К. В. Наседкин, В. В. Федотенко
Измерение артериального давления на основе совместной обработки набора физиологических показателей

Экспресс анализ и мониторинг функционального состояния

Е. А. Юматов (Россия)
«Информационная медицина» — новые микропроцессорные технологии для охраны жизни и здоровья людей

Ю. В. Антонова-Рафі, В. М. Антонов
Кіберакмеологічні засоби експрес-аналізу і моніторингу біологічних об‘єктів на основі проектування медико-біологічних інформаційних систем

ИТ для контроля сердечно-сосудистой системы

Контроль кровообращения

Л. А. Бокерия, В. А. Лищук, Д. Ш. Газизова, Л. В. Сазыкина, Г. В. Шевченко (Россия)
Технико-математический контроль кровообращения — состояние и перспективы

Информационные технологии в кардиологической клинике

Г. В. Кнышов, А. В. Руденко, Е. А. Настенко, А. В. Яковенко, В. А. Павлов, Н. Н. Руденко, В. В. Шаповалова
Сравнительный анализ эффективности применения информационно-энтропийного и статистических методов для оценки риска развития острой сердечной недостаточности

Телемедицина

История телемедицины

А. И. Григорьев, О. И. Орлов, Р. М. Баевский (Россия)
Роль академика В. В. Парина в развитии космических телемедицинских технологий

Новые телемедицинские технологии

Л. С. Файнзильберг
Технология построения телемедицинской системы на основе генеративной модели порождения искусственной ЭКГ реалистической формы

Телемедицинский мониторинг

Р. М. Баевский, И. И. Фунтова (Россия), Й. Танк (Германия)
Баллистокардиография и сейсмокардиография в российской космической медицине. Краткий исторический обзор

ИТ в психофизиологии

В. В. Кальниш, А. В. Швець
Характеристика надійності операторської діяльності методами структурної лінгвістики

ИТ для анализа медицинских изображений в клинике

В. Н. Соколов, Л. В. Анищенко
Роль методов лучевой диагностики в выявлении сосудистой деменции

ИТ в эпидемиологии

Д. И. Чумаченко, Т. А. Чумаченко, Ю. К. Чернышев, А. В. Товстик
Информационная технология имитационной системы эпидемического процесса

ИТ в медицинском образовании

А. А. Рыжов, А. Н. Попов
Модели знаний в системах дистанционного обучения. Частина III. Когнитивный прототип – естественный паттерн структуризации и представления декларативных знаний
Ю. В. Вороненко, М. Н. Долженко, Ю. П. Вдовиченко, О. М. Вернер, Н. В. Харченко
Опыт проведения дистанционного обучения on-line: тематическое усовершенствование на web-портале www.webcardio.org и в социальных сетях Facebook и Twitter
Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
Обґрунтування використання інформаційних технологій для підготовки лікарів сімейної медицини та покращення якості медичної допомоги на первинному рівні

Нормативно-правовая база

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 6 червня 2012 р. №546, Київ.
Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів
Положення «Про електронний реєстр пацієнтів»

Научные общества мединформатики

До ювілею Української Асоціації «Комп’ютерна Медицина» (УАКМ). 20 років

Новые книги

Новые книги по медицинской информатике, анализу медицинских изображений, компьютерным методам диагностики

Юбилейные даты

К юбилею Анатолия Ивановича Григорьева
К юбилею Юрия Афанасьевича Зозули
К юбилею Виктора Николаевича Соколова

Мединформатика: события, конференции

MEDINFO 2013
14-й Всемирный Конгресс
«Медицинская и информатика здравоохранения»
20–23 августа 2013, Копенгаген, Дания

EFMI STC 2013
Специальная тематическая конференция (STC)
«Данные и знания для медицинской поддержки принятия решений»
17–19 апреля 2013, Прага, Чешская Республика

Материалы Конференции

Международная конференция «Информатизация здравоохранения в Украине: Перспективы развития»
17–18 октября 2012, Киев, Украина

Зміст та резюме: Т.7 ВИП.8 2011

Редакційні матеріали:

Конференция с международным участием «Медицинская и биологическая информатика и кибернетика: Вехи развития», 20–23 апреля 2011, Киев

Оригінальні статті:

Медицинская информатика.Теория
Медицинская кибернетика.
Моделирование физиологических функций

Моделирование работы сердца
Моделирование механизмов саморегуляции

A. V. Martynenko, M. Martynenko
Mathematical approach to information and knowledge
И. И. Хаимзон, Е. П. Бондарчук
Электрофизиологическая модель сердца (виртуальное сердце)
Ю. Е. Лях, О. Г. Горшков, В. Г. Гурьянов, Ю. Г. Выхованец
Моделирование механизмов саморегуляции вертикальной позы человека

Информационные технологии в экспериментальной физиологии

О. Ю. Майоров
Оценка индивидуально-типологических особенностей поведения и устойчивости интактных белых крыс-самцов на основе факторной модели нормального этологического спектра показателей в тесте «открытое поле»

Информационные технологии в психофизиологии

А. К. Осницкий, С. Ю. Тарасова
Донозологический контроль психофизиологической дезадаптации младшего школьника

Телемедицина

Новые телемедицинские технологии

К. Стороженко
Мир медицины без границ. Технологии Cisco в области «интеллектуального» здравоохранения

Телемедицинский мониторинг

О. И. Орлов, Р. М. Баевский, В. И. Пугачев, А. П. Берсенева, А. Р. Баевский, А. Г. Черникова, Т. А. Зенченко
Телемедицинские аспекты оценки риска развития заболеваний у практически здоровых людей. Предварительные результаты долговременных медико-экологических исследований

Информационные технологии в функциональной диагностике

Компьютерная кардиография

А. М. Ахметшин, К. А. Ахметшин
Информационные возможности анализа и отображения электрокардиограмм в базисах сингулярного разложения вложенных векторов
А. В. Фролов, А. Г. Мрочек, А. П. Войтович, М. В. Войтикова, Т. Г. Вайханская, О. П. Мельникова, А. П. Воробьев
Анализ предсердной электрокардиограммы с целью диагностики мерцательной аритмии

Анализ изображений

Информационные технологии для анализа изображений в клинике

Н. І. Заболотна, С. В. Павлов, Б. П. Олійниченко
Система фазової Мюллер–матричної томографії полікристалічних мереж біологічних тканин
Л. С. Терентьева, В. Н. Соколов, С. Г. Легеза, Л. В. Анищенко, Ю. В. Стасюк, В. Д. Соколова
Лучевая диагностика опухолевых и псевдоопухолевых заболеваний орбиты

Информационные технологии в клинике

Дистанционная радиотерапия

В. П. Старенький, Л. О. Авер’янова, Л. Л. Васильєв, Ю. О. Орлова
Аналіз інформаційних і технічних можливостей сучасних систем планування дистанційної радіотерапії

Фармакоинформатика

А. Ю. Погосян
Денситометрическое и радиовизиографическое обоснование применения пчелиного воска в качестве мембран для направленной регенерации кости в эксперименте
М. Я. Головенко, В. Є. Кузьмін, А. Г. Артеменко, М. А. Кулінський,
П. Г. Поліщук, І. Ю. Борисюк

Прогнозування біодоступності лікарських засобів методом класифікаційних моделей
Л. О. Перехода, В. А. Георгіянц
Визначення кореляції «структура–протисудомна активність» в ряду похідних 1-арил-4-R-5-метил(аміно)-1,2,3-триазолу(1Н)

Информационные технологии в медицинской генетике

М. Я. Эйнгорин
К информационным технологиям живой природы

Стандартизация информационных медицинских технологий

Т. В. Зарубина, С. Л. Швырёв
Российский филиал HL7: первый опыт, проблемы и перспективы
А. С. Коваленко, А. А. Пезенцали, Е. К. Царенко
Проблемы стандартизации в области медицинских информационных технологий

Научные общества мединформатики

Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина» (УАКМ)
Международная Ассоциация Медицинской Информатики (IMIA)
Европейская Федерация Медицинской Информатики (EFMI)
Европейская Ассоциация менеджеров информационных технологий здравоохранения (HITM)

Юбилейные даты

К юбилею Николай Михайловича Коренева
К юбилею Олега Юрьевича Майорова

Мединформатика: события, конференции

24-ая Европейская Конференция по Медицинской Информатике — MIE2012 26–29 августа 2012, Пиза, Италия
14-й Всемирный Конгресс по Медицинской Информатике — Medinfo 2013 20–23 августа 2013, Копенгаген, Дания
Календарь событий

Новые книги

Новые книги по медицинской информатике, статистике, анализу медицинских изображений, компьютерным методам диагностики

Нормативно-правовая база

Дискуссионный клуб

К. П. Воробьев
Рекомендации по представлению результатов клинических исследований в диссертациях и журнальных публикациях. Часть 2. Проект рекомендаций

Зміст та резюме: Т.6 ВИП.7 2010

Редакційні матеріали:

Первый Всеукраинский Съезд «Медицинская и биологическая информатика и кибернетика» с международным участием

Оригінальні статті:

Информаційні технології в клінічній нейрофізіології

Вариабельность сердечного ритма (ВСР)

О.Ю. Майоров, В.Н. Фенченко
Применение локального индекса фрактальности для анализа коротких рядов R-R интервалов при исследовании вариабельности сердечного ритма
Т.Ф. Миронова, Е.В. Давыдова, Т.А. Соколова
Вариабельность сердечного ритма при профессиональных заболеваниях
А.Л. Кулик, А.К. Задерихин, В.И. Шульгин, А.В. Мартыненко, Н.И. Яблучанский
Временные колебания спектральных показателей вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев

Информационные технологии в функциональной диагностике

Компьютерная кардиография

Л.С. Файнзильберг
ФАЗАГРАФ® — эффективная информационная технология обработки ЭКГ в задаче скрининга ишемической болезни сердца

Компьютерная пневмография

В.Т. Гринченко, А.П. Макаренков, А.А. Макаренкова
Компьютерная аускультация — новый метод объективизации характеристик звуков дыхания

Анализ изображений

А.М. Ахметшин, Л.Г. Ахметшина
Нечеткая сегментация слабоконтрастных радиологических изображений
А.Ю. Гладырева, Н.Н. Будник, А.С. Коваленко
Влияние степени сжатия и цветности на качество медицинских ультразвуковых изображений

Информационные технологии для анализа изображений в клинике

Н.Р. Баязитов, Л.С. Годлевский
Информативность лапароскопических изображений при диагностической минилапароскопии
В.Н. Соколов, Е.С. Ситникова, И.П. Олиевская, Н.П. Гадюченко, Л.В. Анищенко, Ю.В. Стасюк
Методы лучевой диагностики заболеваний поджелудочной железы

Перфузионная компьютерная томография

С.М. Aлхімова, В.П. Яценко
Розрахунок перфузійних характеристик за допомогою методу моментів (огляд)

Телемедицина

О.И. Орлов, Р.М. Баевский, А.П. Берсенева, Е.Ю. Берсенев, А.Г. Черникова, И.Н. Слепченкова
Телемедицинская экология как новое научно-практическое направление
К.П. Римаренко, Д.О. Добрянський
Впровадження телемедицини в українських медичних закладах: досвід Україно-Швейцарської Програми «Здоров’я матері та дитини»

Дискуссионный клуб

П.Е. Григорьев, Г.В. Килесса, Н.И. Хорсева, В.В. Храмов, А.В. Оленчук, Э.Э. Асанов
Информационная система диагностики для определения зависимости состояния человека от действия космофизических факторов

Медицинская кибернетика. Моделирование функциональных систем

В.А. Лищук
Организация физиологических систем, обеспечивающая целостность

Информационно-полевые технологии

Е.А. Юматов
Информационно-полевые эффекты регистрации субъективного состояния мозга человека

Информационные технологии в психофизиологии и профессиональном отборе

В.В. Кальниш
Контентс-моделирование процесса коэволюции человека и техники
М.Л. Кочина, А.Г. Фирсов
Аппаратно-программный комплекс для проведения психофизиологических исследований

Фармакоинформатика

К.О. Зупанець
Комп’ютерне моделювання взаємодії глюкозаміну гідрохлориду, N-ацетилглюкозаміну та кверцетину при їх сумісному композиційному застосуванні
І.В. Пестун, І.В. Бондарєва, З.М. Мнушко, М.М. Нессонова
Методика прогнозування рівня розвитку аптечних підприємств за оцінками факторів мікросередовища

Информационные технологии в медицинском образованиие

О.А. Рижов
Моделі знань у системах дистанційного навчання. Частина II. Порівняльний аналіз процесу передачі знань у системах навчання на основі IDEF0-технологій

Памяти Платона Григорьевича Костюка (20.08.1924 – 10.05.2010)

Нормативно-правовая база

Закон України Про захист персональних даних.
Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти. Проект

Дискуссионный клуб

К.П. Воробьев
Рекомендации по представлению результатов клинических исследований в диссертациях и журнальных публикациях. Часть 1. Основные положения.

Юбилейные даты

К юбилею Юрия Ивановича Губского
К юбилею Озара Петровича Минцера

Мединформатика: события, конференции

Конференция «Медицинская и биологическая информатика и кибернетика: вехи развития» с международным участием. 20–23 апреля 2011, Киев, Украина
XXIII Международный Конгресс Европейской Федерации Медицинской Информатики. 28–31 августа 2011, Осло, Норвегия

Новые книги по медицинской информатике статистике, анализу медицинских изображений, компьютерным методам диагностики

Зміст та резюме: Т.5 ВИП.6 2009

Редакційні матеріали:

«Радиология 2009, медицинская информатика и телемедицина»
Звіт про сателітний науково-практичний симпозіум

Оригінальні статті:

Информаційні технології в клінічній нейрофізіології

Комп'ютерна ЕЕГ/ВП

Ю. E. Лях, О. Г. Горшков, В. Г. Гурьянов, Ю. Г. Выхованец
Нейрофизиологический анализ стабилограмм методом Херста
Резюме

О. Ю. Майоров, В. H. Фенченко
Повышение надежности исследований детерминированного хаоса в биоэлектрической активности (ЭЭГ, ЭКГ и вариабельности сердечного ритма) методами нелинейного анализа
Резюме

Информаційні технології в психофізіології та професійному відборі

В. В. Кальниш
Информационные модели процесса формирования надежной операторской деятельности
Резюме

M. Л. Кочина, В. Г. Калиманов
Результаты моделирования напряженно-деформированного состояния роговицы глаза с использованием системы инженерного анализа ANSYS
Резюме

Аналіз зображень

О. В. Филонин
Малоракурсная оптическая 30-микротомография клеточных структур
Резюме

A. M. Ахметшин, Л. Г. Ахметшина, И. M. Мацюк
Чувствительный комплексный интерференционный метод анализа радиологических и микробиологических изображений
Резюме

B. H. Соколов, 3. H. Шавладзе, H. В. Пилипюк, Ф. Д. Евчев, E. Ю. Мирза, Ю. В. Стасюк
Трехмерная реконструкция и виртуальная эндоскопия злокачественных опухолей гортаноглотки и гортани
Резюме

Телемедицина

Компания Инком (Украина)
Построение телемедицинских сетей

Обробка об'ємних медичних зображень

Компания Materialise (Бельгия)
Mimics — программное обеспечение для обработки объемных медицинских изображений

Інформаційні технології в клініці

Системы мониторирования в клинике внутренних болезней

Г. В. Дзяк, Т. В. Колесник, Т. M. Буланая, К. Ю. Егоров
Информационная технология системы динамического мониторинга для диагностики сердечно-сосудистых заболевании
Резюме

Информационные технологии для физиотерапии

О. О. Шугуров
Программное управление стимуляторами для диагностических и лечебных целей
Резюме

Фармакоінформатика

Л. П. Дорохова, I. В. Пестун, О. Ю. Рогуля
Імітаційна модель обслуговування покупців в аптечному закладі
Резюме

3. M. Мнушко, Ю. В. Попова, I. В. Тіманюк
Багатошарова штучна нейронна мережа в прогнозуванні ємності фармацевтичного ринку
Резюме

В. Є. Доброва, M. Г. Старченко, Т. В. Саєнко
Використання методів дисперсійного аналізу при клінічному дослідженні 1-ої фази препарату «АЛЬТАБОР»
Резюме

Дискусійний клуб

В. Авраменко, Г. Легейда
Здосвіду використання системи аудіовідображення в кардіохірургії

Г. О. Слабкий, В. Г. Осташко, О. Б. Динник, О. C Коваленко
По шляху розвитку телемедичних технологій в Україні

Інформаційні технології в медичній освіті

О. А. Рижов
Моделі знань в системахдистанційного навчання
Частина 1. Аналіз понятійного апарату
Резюме

Пам'яті Деніела Карлтона Гайдушека

Нормативно-правова база

Типова програма кандидатського іспиту за спеціальністю 14.03.11 — «медична та біологічна інформатика і кібернетика» (медичні науки)
Регламент телемедичної мережі України. Проект

Наукові товариства медичної інформатики

Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина» (УАКМ)
Международная Ассоциация Медицинской Информатики (IMIA)
Этический кодекс для специалистов по информатике в сфере здравоохранения
Европейская Федерация Медицинской Информатики (EFMI)
Европейская Ассоциация менеджеров информационных технологий здравоохранения (HITM)

Ювілейні дати

До 80-річчя Валентина Івановича Грищенка

Мединформатика, события, конференции

Календарь Конференций, Конгрессов на 2008-2010
MEDINFO2010
13-й Международный Конгресс Международной Ассоциации Медицинской Информатики, Южная Африка

Нові книги

Нові книги з медичної інформатики, статистики і епідеміології, комп’ютерних методів діагностики.

Тези доповідей

Материалы Сателлитного научно-практического Симпозиума «Радиология 2009, медицинская информатика и телемедицина»

Зміст (англійською)


Зміст та резюме: Т.1 ВИП.5 2008

Редакційні матеріали:

Комп'ютерна Медицина’2007.
Звіт про науково-практичну Конференцію «Комп'ютерна Медицина’2007»
«Роль інформаційних технологій в реформуванні охорони здоров'я».

Оригінальні статті:

Інформаційні системи охорони здоров’я

Корпорація Майкрософт (США)
Ваше здоров’я — наша турбота. Інформаційні системи: ключові питання. Частина 3.

Информаційні технології в клінічній нейрофізіології

Комп'ютерна ЕЕГ/ВП

О.Ю. Майоров, В.М. Фенченко
Дослідження біоелектричної активності мозку з позицій багаторозмірного лінійного і нелінійного аналізу ЕЕГ.
Резюме

Варіабельність серцевого ритму (ВСР)

Г. Г. Іванов, В. В. Попов, С. Салєх
Структура варіабельності серцевого ритму при аналізі РР- і RR- інтервалів у здорових осіб і хворих із ХСН.
Резюме

Аналіз зображень

О. М. Ахметшин, Л. Г. Ахметшина
Підвищення чутливості аналізу рентгенівських знімків методом автоморфного відображення в базисі власних зображень.
Резюме

В. М. Соколов
Використання віртуальної КТ-ендоскопії великих судин, бронхів і товстої кишки з використанням комп’ютерного томографа «ASTEІON SUPER 4» і станції «VІTREA-2» фірми ТОШИБА.
Резюме

Нанотехнології

С. В. Горобець, О. Ю. Горобець, Д. О. Дереча
Біоінформатика як основний інструмент нанобіотехнології та наномедицини.
Резюме

Інформаційні технології в клініці

Системи моніторування в клініці внутрішніх хвороб

Г. В. Дзяк, Т. В. Колесник
Використання інформаційних технологій для визначення ступеня артеріальної гіпертензії за даними добового моніторингу артеріального тиску.
Резюме

Мультіагентні технології в моделюванні захворювань

П. П. Рижко, О. Ю. Соколов, Л. В. Рощенюк, Є. К. Чмихун, Д. І. Чумаченко, О. О. Соколов
Моделювання розповсюдження дерматовенерологічних захворювань на основі мультіагентних технологій.
Резюме

Фармакоінформатика

Б. Л. Парновський, М. В. Слабий, О. М. Заліська, А. І. Бойко, Г. В. Крамаренко, Г. Ю. Яцкова, А. А. Лендяк
Розвиток теорії фармацевтичної інформатики та викладання цієї дисципліни в Україні. Огляд.
Резюме

В. А. Жук, Ю. М. Пєнкін
Інформаційна модель системи інтегрального менеджменту якості для фармацевтичних підприємств.
Резюме

Інформаційні технології в медичній освіті

Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк, А. В. Семенець
Концептуальні підходи до інтегрованого середовища оцінки знань у медичній освіті.
Резюме

Пам'яті Віктора Михайловича Пономаренко

Наукові товариства медичної інформатики

Українська Асоціація “Комп'ютерна Медицина” (УАКМ)

Європейська Асоціація менеджерів з інформаційних технологій в охорони здоров'я (HITM)

Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики (IMIA)

Європейська Федерація Медичної Інформатики (EFMI)

Ювілейні дати

До ювілею Віктора Миколайовича Соколова

До ювілею Анатолія Павловича Чуприкова

До ювілею Валентина Порфирiйовича Яценко

Медінформатика, події, конференції

21-й Міжнародний Конгрес Європейської Федерацї Медичної Інформатики MIE 2008, Швеція.

Календар Конференцій, Конгресів на 2006–2009.

Нові книги

Нові книги з медичної інформатики, статистики і епідеміології, комп’ютерних методів діагностики.

Тези доповідей

Матеріали міжнародної науково-практичної Конференції «Комп'ютерна Медицина’2007» «Роль інформаційних технологій в реформуванні охорони здоров'я».

Перелік авторів тез науково-практичної Конференції «Комп'ютерна Медицина’2007».

Зміст (англійською)


Зміст та резюме Т.3 ВИП.4 2006

Редакційні матеріали

Державна Програма інформатизації охорони здоров'я на 2007–2010 роки (Проект)

Оригінальні статті

Інформаційні системи охорони здоров’я

Корпорація Майкрософт (США)
Ваше здоров’я — наша турбота. Удосконалення охорони здоров'я за допомогою новітніх інформаційних технологій.
Частина 2

Медичні смарт-карти

Готтфрид Т.В. Дитцель
Інформація щодо програм дій в Німеччині в 2006 р. та реформ в галузі охорони здоров'я: Модернізація системи охорони здоров'я Німеччини за рахунок введення електронних медичних карток

Комп'ютерна техніка та здоров'я користувачів

Санітарно-гігієнічні проблеми використання комп'ютерної техніки

М. Л. Кочина, Е. М. Будянська, І. О. Ішкова, О. В. Яворський, О. П. Завальна, М. І. Ковтун, В. А. Громов, Н. Г. Лобортас
Результати використання мідріацила для профілактики комп'ютерного зорового синдрому у молодих користувачів
Резюме

Информаційні технології в клінічній нейрофізіології

Комп'ютерна ЕЕГ/ВП

О.Ю. Майоров, В.Н. Фенченко
Про обчислення параметрів детермінованого хаосу при дослідженні біоелектричної активності мозку (ЕЕГ)
Резюме

Р.М. Баєвський
Оцінка і прогнозування стану здоров'я людини в тривалих космічних польотах. Сучасний стан і перспективи
Резюме

Т. Ф. Міронова, В. О. Міронов, А. Ю. Тюрін
Роль вегетативної нервової системи у формуванні гострого інфаркту міокарда
Резюме

Ingegard E. Malmros, (Stockholm, Sweden)
Heart rate variability in gaming — methods and preliminary results (Варіабельність серцевого ритму в процесі гри – методи та попередні результати)
Резюме

Информаційні технології в клініці

М. Д. Кац, С. А. Деркач, О. М. Давиденко, А. І. Носатенко, І. А. Крилова, О. А. Бочаров
Використання інформаційних технологій при ідентифікації мікроорганізмів
Резюме

Скринінг- системи в психіатрії

Subhagata Chattopadhyay (Kharagpur, India)
A сomputerized tool for screening of adult psychiatric illnesses: a third-world perspective (Комп'ютерний інструмент для скринінгу психічних захворювань дорослих: перспективи третього світу)
Резюме

Фармакоінформатика

О. В. Арсен'єв, І. С. Гриценко, В. А. Жук, Ю. М. Пєнкін
Сучасні тенденції розвитку фармакоінформатики
Резюме

Інформаційні технології в медичній освіті

А. П. Чупріков, Rita Zaltsman
Best Practice: Схід та Захід (про один досвід співробітництва в області дистанційної освіти між Україною та Німеччиною)
Резюме

Проблеми інформатизації охорони здоров'я
Дискусійний клуб

М. В. Голубчиков
Застосування інформаційних технологій у медичній статистиці
Резюме

Пам'яті Сурена Ашотовича Гаспаряна
Нормативно-правова база

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1497/2005
Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1694/2005
Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення

Підготовка наукових кадрів в галузі медичної інформатики

Паспорт спеціальності
«МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА»
Перелік провідних установ із спеціальності 14.03.11 — «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» (медичні та біологічні науки)

Ювілейні дати
До ювілею Олега Юрійовича Майорова
До ювілею Володимира Вертелецького

Наукові товариства медичної інформатики
Українська Асоціація “Комп'ютерна Медицина” (УАКМ)

Медінформатика, події, конференції
Всесвітній Конгрес Medinfo-2007, Австралія Доктор Готтфрід Дітцель отримав нагороду DROPS за видатні досягнення Календар Конференцій, Конгресів на 2006–2007 Міжнародна Конференція «Комп'ютерна Медицина’2007» «ІТ в реформуванні охорони здоров'я»

Нові книги
Нові книги з медичної інформатики, статистики і епідеміології, комп’ютерних методів діагностики

Тези доповідей
Матеріали міжнародної науково-практичної Конференції «Комп'ютерна Медицина’2005» (Електронна охорона здоров'я). Частина 2 Перелік авторів тез науково-практичної Конференції «Комп'ютерна Медицина’2005» Частини 1 і 2

Зміст (англійською)


Зміст та резюме Т.2 ВИП.1 2005

Редакционные материалы

Компьютерная Медицина’2005
Отчет о работе ежегодной международной научно-практической Конференции КОМЬЮТЕРНАЯ МЕДИЦИНА'2005 "Электронное здравоохранение", 23-25 июня 2005 года, Харьков

Оригинальные Статьи

Информационные системы здравоохранения

Корпорация Майкрософт (США)
Ваше здоровье - наша забота.
Усовершенствование здравоохранения с помощью новейших информационных технологий. Часть 1

А. В. Терент'єва
Автоматизована система підтримки актуального стану медичного
оснащення формувань медицини катастроф
Резюме

Информационные технологии в клинической нейрофизиологии

Компьютерная ЭЭГ/ВП
IFCN Рекомендации. Руководящие принципы по проведению топографического и частотного анализа ЭЭГ и ВП
Международной федерации клинической нейрофизиологии (IFCN)Marc R. Nuwer (Chairman) (Los Angeles, CA, USA),
Dietrich Lehmann (Zurich, Switzerland), Fernando Lopes da Silva(Amsterdam, The Netherlands),
Shigeaki Matsuoka (Kitakyushu, Japan), William Sutherling (Los Angeles, CA, USA) and Jean-Fransois Vibert (Paris, France)

О. Ю. Майоров, В. Н. Фенченко
Применение разложения Карунена-Лоева для анализа пространственно-временных структур ЭЭГ здорового и
больного мозга

Резюме

Вариабельность сердечного ритма (ВСР)

А. В. Фролов (Республика Беларусь)
Вариабельность и устойчивость - важнейшие свойствасердечно-сосудистой системы
Резюме

П. А. Гарькавый, Н. И. Яблучанский, А. В. Мартыненко
Половые особенности реакции показателей вариабельности сердечного ритма
у здоровых добровольцев при переходных процессах
Резюме

Обработка биомедицинских сигналов (ЭЭГ/ЭКГ)

В. И. Шульгин, А. В. Морозов, Е. В. Волосюк
Использование технологии "слепого разделения источников" при обработке биомедицинских сигналов
Резюме

Анализ изображений

А. М. Ахметшин, Л. Г. Ахметшина
Сегментация низкоконтрастных медицинских радиологических изображений методом
пространственно-резонансного отображения
Резюме

Информационные технологии в клинике

Анализ медико-биологической информации

Л. Я. Васильев, Е. Б. Радзишевская, Я. Э. Викман, О. М. Гладкова, В. З. Гертман
Использование современных информационных технологий для анализа данных
катамнеза больных раком грудной железы
Резюме

Е. Я. Гречанина, Ю. Б. Гречанина, И. В. Новикова, А. В. Христич, Т. М. Ткачева
Компьютерные диагностические системы в практике генетического консультирования
Резюме

Пример применения электронных таблиц в практике семейного врача

В. З. Свиридюк, Ю. Й. Гумінський, А. В. Олійниченко, С. В. Степанова, В. Й. Шатило
Використання інформаційних технологій, антропометріїта органометрії в практиці сімейного лікаря

Резюме

Телемедицина

Телемедицинские технологии в управлении здравоохранением

Б. А. Кобринский (Российская Федерация)
Информационные технологии в мониторинге состояния здоровья населения

Резюме

Информационные технологии в медицинском образовании

О.П. Минцер
Проблемы информатизации медицинского образования
Резюме

Izet Masic, Ahmed Novo, Zlatan Masic (Босния и Герцеговина, Австрия)
Дистанционное обучение в медицинском образовании в Университете Сараево
(Learning from the distance in medical education at University of Sarajevo)
Резюме

Медицинская информатика. Дискуссионный клуб

Б. Ю. Добрин
Сознание и память с позиций медицинской информатики, к генезу "паранормальных явлений"
Резюме

Нормативно-правовая база

Концепція державної Програми інформатизації
охорони здоров'я на 2006-2010 роки

Юбилейные даты

К 65-летию со дня рождения Озара Петровича Минцера

К 70-летию со дня рождения Льва Григорьевича Раскина

Научные общества мединформатики

Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина» (УАКМ)

Европейская Федерация медицинской информатики (EFMI)

Мединформатика, события, конференции

Всемирный Конгресс Medinfo-2007, Австралия

Календарь Конференций, Конгрессов на 2005-2006

Новые книги

Новые книги по медицинской информатике, статистике и эпидемиологии, компьютерным методам диагностики

Тезисы докладов

Материалы международной научно-практической Конференции "Компьютерная Медицина'2005"
(Электронное здравоохранение). Часть 1

CONTENTS (IN ENGLISH)


Зміст та резюме Т.1 ВИП.№2 2004

Редакційні матеріали

Комп'ютерна Медицина 2005
Науково-практична конференція «Електронна охорона здоров’я», 23–25 червня 2005, Харків

Комп'ютерна Медицина’2004
Звіт про науково-практичну конференцію «Клінічна інформатика і телемедицина»

Оригінальні статті

Інформаційні системи охорони здоров’я

Джон Мантас (Греція)
Майбутні тенденції в інформатиці охорони здоров’я
Ініціативи Європейського Союзу
Резюме

В. В. Домарєв
Захист інформації в медичних інформаційних системах: лікарська таємниця і сучасні інформаційні технології
Резюме

Орловська обласна клінічна лікарня (ООКЛ)
Автоматизована лікарняна інформаційна система (АЛІС)

В. М. Буяльський, В. М. Данілов
Моделі і засоби системного проектування медичної інформаційно-аналітичної симтеми (МІАС) Реабілітаційного центру об’єкту «Укриття»
Резюме

Інформаційні технології в ЕЕГ / ВП

О. Ю. Майоров
Комп’ютерна ЕЕГ – минуле, сучасне, майбутнє
Частина 1. Історія розвитку кЕЕГ, огляд спеціальних методів дослідження
Резюме

Доктор Йохен Швинд
Нові шляхи в традиційній ЕЕГ діагностиці

Марк Р.Нювер (Marc R. Nuwer) зі співавторами
Стандарти Міжнародної Федерації Клінічної нейрофізіології (IFCN) для цифрової реєстрації клінічних ЕЕГ

В. В. Гнездицький, Є. Є. Генріхс, В. В. Киликовський, О. С. Корєпіна
Будування вирішального правила для оцінки ризику вегетативних пароксизмів за даними шкірно-симпатичних викликаних потенціалів.
Резюме

Варіабельність серцевого ритму

Т. Ф. Міронова, В. А. Міронов, Ю. С. Шамуров, И. М. Уточкіна, А. В. Калмикова , В. Л. Кодкін, А. Н. Тарасов, Е. В. Давидова, М. В. Міронов, А. М. Дубель
Клінічний аналіз варіабельності серцевого ритму і його апаратно-програмне забезпечення
Резюме

К. П. Воробйов
Моніторинг варіабельності серцевого ритму
як референтний метод оцінки функціонального стану організму під час гіпербаричної оксигенації
Резюме

М. І. Цирельников, Д. А. Євсеєнко
Адаптивні і патологічні зміни фєтоплацентарної системи при внутришньоутробній гіпоксії при ускладненому перебігу вагітності
Резюме

Комп’ютерний аналіз ЕКГ

В. І. Шульгін, О. В. Печенін,В. В. Федотенко, К. В. Наседкин, І. В. Лахно
Використання техніки сліпого розділу джерел для виділення електрокардіограми плоду
Резюме

Аналіз зображень

А. С. Барило, С. В. Павлов
Оптоелектронні методи аналізу мікроциркуляторних порушень
при запальних процесах в щелепно-лицьовій області
Резюме

В.В. Кретов, Ю.Г. Українцев
Інформаційні технології проміневої діагностики на основі скануючої системи отримання зображень

Информаційні технології в клініці

Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк
Розробка методів системного аналізу патологічних процесів в доказовій медицині
Резюме

Телемедицина

М. М. Ермошкін Internet Business Solution Group Cisco Systems
Виконуючи обіцянки. Роль інтегрованих технологічних рішень у реформі системи охорони здоров'я

Bekir Karlik и Yousif Al-Bastaki
Телемедична система діагностики «поганого» дихання, яка використовує OMX-GR датчик і технологію нейронних мереж
Резюме

А. В. Владзимирський, В. Г. Клімовицький
Основні етапи та результати телеконсультування в клінічній практиці
Резюме

Інформаційні технології в медичній освіті

М. П. Бурих, Г. В. Горяїнова С. П. Шкляр, П. О. Лучшев, Р. С. Ворощук
Дійсно топографічний підхід в клінічній анатомії
Резюме

В. М. Мороз, І. І. Хаїмзон, Є. П. Бондарчук
Система комп’ютерного моделювання процесів життєдіяльності органів і систем організму людини
Резюме

Нормативно-правова база

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про захист інформації в автоматизованих системах

ПОЛОЖЕННЯ
про головного спеціаліста з питань інформатизації системи охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України

ПОЛОЖЕННЯ
про обласного спеціаліста з питань інформатизації системи охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України

Ювілейні дати

До 60-річчя з дня народження Бориса Аркадійовича Кобринського

До 60-річчя з дня народження Рольфа Енгельбрехта

Пам’яті Анатолія Борисовича Глухова

Наукові товариства медичної інформатики

Українська Асоціація “Комп'ютерна Медицина” (УАКМ) – 2004

Міжнародна Асоціація медичної інформатики IMIA

Медінформатика, події, конференції

Спеціальна тематична Конференція

Європейської Федерації медичної інформатики (MIE)

«Освітні аспекти медичної інформатики і інформатики охорони здоров’я»
MIE – Special Topic Conference 2005, Афины

Європейський Конгрес MIE-2005, Женева

Календар Конференцій, Конгресів на 2005-2006

Нові книги

Нові книги з медичної інформатики, статистики
і епідеміології, комп’ютерних методів діагностики

Правила для авторів

Зміст (англійською)

Анкета-замовлення для України


Зміст та резюме: Т.1 ВИП.1 2004

Редакційні матеріали:

Вітання Президента АМН України

Звернення Міністра охорони здоров'я України

Вітання головного редактора журналу

В М.Пономаренко О.Ю.Майоров
До концепції державної політики інформатизації охорони здоров'я
України
Концепція державної політики інформатизації охорони здоров'я
України

Українській Асоціації "Комп'ютерна Медицина" 10 років

Оригінальні статті:

О.Ю. Майоров, Л.Б. Білов, C.А. Нєженський
Інформаційні системи охорони здоров'я (госпітальні інформаційні системи)-дань моді чи необхідність (техніко-економічне обгрунтування упровадження програмного комплексу "C-Госпіталь®")
Резюме

В.О. Ліщук
Інформатизація клінічної медицини
Резюме

В.В. Кальниш
Роль інформаційних технологій у інтелектуалізації охорони здоров'я
Резюме

О.С. Коваленко, В.І. Буряк
Стандартизація інформаційних систем медичного обслуговування з урахуванням загальноєвропейської інтеграції
Резюме

Є.А. Паламарчук, К.П. Воробьов
Верифікація механізму обрахунку спектральних характеристик варіабельності серцевого ритму в діагностичних системах за допомогою програмного еталону гармонічних сигналів
Резюме

В.П. Марценюк, Н.О. Кравець
Про програмне середовище проектування інтелектуальних медичних баз даних.
Резюме

Р.М. Баєвський
Аналіз варіабельності серцевого ритму: історія і філософія, теорія і практика
Резюме

Г.Г. Іванов, Х.Ю.Шехаде, О.В.Тюрін, Ф.Ю. Копилов
Методи ЭКГ високого дозволу і варіабельності серцевого
ритму в діагностиці електричної нестабільності міокарда
у хворих з гострим коронарним синдромом
Резюме

В.Н. Соколов
Нові технології одержання зображення злоякісних пухлин з
використанням математичних алгоритмів.
Резюме

Т.М. Поповська, Л.Г. Раскін, О.В. Сіра
Сучасні інформаційні технології медичної діагностики
Резюме

М.Д. Кац
Використання штучного інтелекту для розробки
методів диференціальної діагностики усередині груп важко розрізнюваних захворювань
Резюме

М.Ю. Антомонов
Математичні аспекти інформаційних технологій при аналізі системи "навколишнє середовище - здоров'я населення"
Резюме

Л.М. Тимченко
Використання інформаційних ресурсів Інтернет для проведення
фармакоэкономічного аналізу
Резюме

Б.А. Кобринський
Телемедицина та телездравоохорона у Росії: досвід практичної діяльності та перспективи
Резюме

Готфрід Дітцель
Проект Додатків G8 "Глобальна охорона здоров'я" як відправний пункт для глобальної співпраці в галузі електронної охорони здоров"я.
Резюме

Інгегард Малмрос
Інформаційні технології й Телеком - інструменти для комунікації.
Резюме

Є.В. Висоцька, А.І. Довнарь, А.П. Порван
Мінімізація рецептурного простору рослинних лікарських засобів
Резюме

С.С. Мітряєв
Особливості ліцензування програмного забезпечення Microsoft
для навчальних і медичних установ

Нормативно-правова база

Закон України. Про електронні документи та електронний документообіг

Закон України. Про електронний цифровий підпис

 

Різне

До 75-річчя Романа Марковича Баєвського

До 80-річчя Дэніела Карлтона Гайдушека

До 70-річчя Миколи Івановича Хвисюка

Всесвітній Конгрес з медичної інформатики , МЕDINFO'2004 (Сан-Франциско, США)

Новини Міжнародної Асоціації медичної інформатики (IMIA )

Новини Європейської Федерації медичної інформатики (EFMI)

Календар подій на 2004 - Новини медичної інформатики

Правила для авторів

Про підвищення вимог до фахових видань, внесенних до переліків ВАК України. Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05/1


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Правила для авторів

     1. Профіль журналу
     Для публікації бажані таки матеріали: (1) Статті, що описують оригінальні роботи; (2) Методичні роботи, що містять опис нових методів та підходів у даних областях; (3)Аналітичні огляди (тільки за запрошенням); (4)Технічні нотатки (5) Листи Редакторові; (6) Звіти про конгреси та конференції (тільки за запрошенням); (7) Рецензії на книги (тільки за запрошенням).·Книги для рецензій надсилаються визнаним фахівцям за рекомендацією редакції.
     "Клінічна інформатика і Телемедицина" публікує замовлені редколегією або запропоновані авторами та схвалені редколегією аналітичні огляди , дайджести з найбільш актуальних проблем медичної інформатики, клінічної інформатики та телемедицини.
     Оголошення та повідомлення про конгреси, конференції , зустрічі повинні бути надіслані заздалегідь задля своєчасної публікації.
     2. Оформлення рукопису
     Обсяг рукопису (включаючи малюнки, таблиці, анотацію, підписи під малюнками та список літератури) не повинен перевищувати 10-ти машинописних сторінок (формат А4, 210х297). Рукописи більшого об'єму приймаються після попереднього узгодження з редакцією.
     Усі сторінки рукопису, включаючи таблиці, список літератури та підписи до малюнків, варто пронумерувати (нумерація ставиться у нижньому колонтитулі).
     Виклад тексту повинен бути чітким, лаконічним, без великих історичних екскурсів та повторень. Автор повинен позначити рубрику, у якій буде опублікована стаття.
     На титульній сторінці необхідно вказати: індекс УДК, назву роботи, прізвище та ім'я автора (авторів), поштова адреса автора (одного з авторів), установа (установи), де робота була виконана , поштова адреса установи (одної з установ), адреса електронної пошти автора (авторів), номера телефонів (службовий, домашній) для зв'язку.
     Назва статті повинна бути короткою (не більш 9 значущих слів), інформативною, містити в собі ключові слова та точно відображувати зміст статті.
     Статті повинні включати такі розділи: 1) вступ; 2) матеріали та методи дослідження; 3) результати дослідження; 4) обговорення результатів (дозволяється об'єднання розділів "Результати й обговорення"); 5) висновки; 6) показ позабюджетних джерел фінансування даної роботи, назва грантів (при їхній наявності); 7) подяки; 8) список літератури; 9) резюме та ключові слова.
     Бажаний шрифт: Times New Roman (розмір 12 пт, з полуторним міжрядковим інтервалом), поле 3 см (1,2 дюйми) з усіх боків, не більш 30 рядків по 60-70 знаків у рядку. Також можлива підготовка матеріалів у виді ASCII-файлу.
     Не використовуйте переноси слів та підрівнювання за форматом.
     Цифровий матеріал бажано зводити в таблиці та не дублювати в тексті. Таблиці повинні бути компактними, мати порядковий номер, а їхні назви - докладно відповідати змісту граф. Усі цифри в таблицях повинні відповідати цифрам у тексті. Таблиці готуються в редакторі таблиць Exel. Кожна таблиця друкується на окремій сторінці і має свій заголовок.Графи таблиць повинні мати заголовки .Матеріал таблиць та малюнків повинен бути зрозумілий без звертання до тексту статті.
     Формули та рівняння готуються за допомогою убудованих редакторів рівнянь, наприклад, Microsoft Equation.
     Усі позначення мір, одиниці фізичних величин, результати клінічних та лабораторних досліджень приводяться до відповідності з Міжнародною системою одиниць (SI), терміни - відповідно до Міжнародної класифікації хвороб (МКБ - 10). Назви фірм та апаратів приводяться в оригінальній транскрипції.
     Малюнки виконуються в чорно-білому варіанті на білому папері, кожен малюнок на окремому листі, максимальний розмір 120х120 мм. На кривих (крім безупинної реєстрації) повинні бути нанесені експериментальні крапки, кожна крива повинна мати свій номер. На осях вказується тільки вимірювана величина і її розмірність (але не явище).
     Підписи під малюнками друкуються на окремому листі з повним поясненням кривих так, щоб не звертатися до тексту .На звороті кожного малюнка вказується його номер та прізвище автора.
     У розділі "Обговорення" необхідно показати причинно-наслідкові зв'язки між отриманими ефектами. Порівняти отриману інформацію з наявною в літературі та показати її новизну. Під час обговорення необхідно посилатися на ілюстративний матеріал статті. Обговорення повинне завершуватися відповіддю на питання, поставлені у вступі
     Посилання на літературу даються цифрами в квадратних дужках у порядку цитації або за абеткою. Варто віддавати перевагу оглядам та і роботам останніх років. Список цитуємої літератури (до 10 джерел у статтях, не більше ніж 45 в оглядах) друкується на окремих сторінках із указівкою прізвищ та ініціалів усіх авторів. Нижче приводяться приклади посилань на журнали, книги, збірники, дисертації:

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Радзевич А.Э., Сметнев А.С, Попов В.В., Уранова Е.В. Электрокардиографические маркеры риска внезапной сердечной смерти. Влияние ишемии и реваскуляризации миокарда. Кардиология, 2001, N6. 99-104.
2. Организация и стандарты проверочной и диагностической маммографии. Линденбратен Л. Д. с соавт. //Медицинская радиология и радиационная безопасность. Москва. - 1999.- С. 67-79.
3. Петросян 3. А. Патогенетические принципи и обоснование лечения гнойной хирургической инфекции методом непрямого злектрохимического окислення: Автореф. дис. . д-ра мед. наук. - Л., 1991. - 36с.
4.Патент 9739 А. Спосіб аутотканинної реконструкції аортостегнового сегмента / А.Б.Доміняк. - Заявлено 25.04.95; Опубл. 30.09.96 // Бюл. № 3.
5. New imaging techniques for breast cancer detection.- T. H. Helbich. Department of Radiology, University of Vienna, Vienna, Austria //Еuropian Radiology. - Vol 12.- No8.- 2002.- P. 6.
6. Schreer I, Luttges J. - Breast cancer: early detection //Eur. Radiol. N 10 (Suppl. 2) - 2000. - P 331-338.
7. Sun Microsystems Enterprise JavaBeans TM Specification, Version 2.0, 2001.

     Резюме представляється російською, українською (для авторів з України) й англійською мовами, друкується на окремій сторінці. У ньому повинні бути відсутьніми вступні фрази та неінфомативні висловлення. Резюме повино містити в кінцево концентрованій формі головну інформацію статті та не перебільшувати обсягу 100-150 значущих слів. Також резюме повинно складатися з трьох частин: суть роботи (що робили), основні результати (що виявлено) і висновки, яких дійшли автори.
     У випадку переробки статті датою надходження в редакцію вважається дата одержання редакцією її останнього варіанта.
     Надсилання робіт у журнал "Клінічна інформатика і Телемедицина" має на увазі, що ці роботи не будуть розглядатися для публікації в іншіх місцях і, що дозвіл автора (авторів) на публікацію його/її (їх) статті в цьому Журналі надає видавцеві      виняткове право вирішувати проблеми з правами на передрук матеріалу.
     Статті приймаються українською , російською та англійською мовами .

3. Правила оформлення електронної версії
     Електронні Рукописи: Варто вказати назву текстового редактора. Робота повинна бути представлена у вигляді : Ваш диск плюс три остаточно виправлені роздруковані кінцеві версії. На етикетці диска вкажіть назву комп'ютера, на якому була підготовлена робота (ІBM PC, MAC та т.і. ) та назву програмного забезпечення, що використовувалося для підготовки тексту (MS, Word, MultiEdit та т.і.), ваше ім'я та ім'я файлу.
     Художнє оформлення роботи
     Нижче даються рекомендації, як готувати Ваше художнє оформлення роботи до подачі в електронному вигляді. Ці рекомендації включають: загальні проблеми, пропозиції щодо того , як гарантувати кращі результати, рекомендації з користування популярними Додатками.
     Обов'язково вказуйте в тексті місце зображень.
     Розміри зображень

Наша мета - привести до загального виду всі художні зображення. Будь ласка, перевірте, чи відповідає стиль Вашої роботи стилю журналу та вимогам, що ми пред'являємо.
     Напис на зображенні повинен бути закінченим, надрукованим розміром 7 pt для нормального тексту й не менше, ніж 6 pt для підписів й верхніх написів. Менший напис не буде чітким . Однак, є випадки, коли відтінки та штрихування, вимагають більший кінцевий розмір, наприклад 10 pt.
     Після прийняття розміру ліній графіка, існують інші фактори для визначення доповнень до напису. Вони усі стосуються якості та чіткості закінченої художньої роботи. Змішані відтінки та штрихування повинні бути чіткими в друкованому вигляді. Усі деталі, що відносяться до ілюстрації, такі як графічні символи (квадрати, трикутники, кола та т.і.), ключі до діаграм (пояснення використання графічних символів) , повинні бути помітними. Типова помилка, коли Ви не можете розрізнити відкриті та заповнені символи (такі як С та O), тому що скорочення робить обидва символи на вигляд заповненими.
     Формати зображень
     Де можливо, будь ласка, надсилайте файли із зображеннями в TIFF або EPS форматах замість JPEG, тому що чим сильніше зображення в JPEG форматі виправлені чи стиснуті, тим більша кількість деталей зображення губиться.
     Якщо Ви можете представити файли тільки в JPEG форматі, будь ласка, упевніться, що вони зберігають високу якість навіть з мінімальним стиском.
     Фотозображення в електронному вигляді приймаються на жорстких носіях (CD), розмір -10х15 cм з дозволом 300dpi у форматі TIFF, EPS.
     Також приймаються фотографії, надіслані поштою розміром не менш, ніж 10х15 cм , кольорові та чорно-білі ,надруковані на глянцевому фотопапері.
     У крайньому випадку приймаються фотографії, надіслані електронною поштою, розмір яких складає 10х15 cм з дозволом 300dpi у форматі JPEG , одержані шляхом стиснення зображення такого ж розміру у форматі TIFF.
     Коли графіки створені в програмному забезпеченні такому як Word або Excel, невиконання цих умов приведе до дуже суттєвого погіршення якості зображення. Різні типи тонких кольорових ліній важко відтворити, тому, будь ласка, показуйте такі графіки в чорно-білому варіанті з різними типами пунктирних ліній для більшої чіткості зображення. Обов'язково дублюйте графіки роздруківками в чорно-білому варіанті.
     Не надсилайте графічні зображення у форматі DOC, краще зробити це у форматах TIFF чи EPS з мінімальним дозволом 800 dpi (графічні лінії) або 300 dpi (фотознімки, екранні зображення). Використовуйте для сканування тільки якісні лазерні відбитки. Не використовуйте матричні друкуючі засоби.
     Якщо Ваші кольорові зображення виконані за допомогою RGB кодування кольорів, неможливо точно відтворити ці кольори, якщо зображення надруковані на папері. Це зв'язано з тим, що RGB кодування дозволяє використовувати більшу кількість кольорів, ніж може бути відтворене на папері за допомогою CMYK.
     Не допускається використання для збереження графіків та ілюстрацій форматів файлів специфічних програм (статистичних пакетів, програм візуалізації й ін.).
     Вибір опцій для ліній зображень
     Типові лінії зображень - це лінії графіків, схем, таблиць.
     Вони можуть бути такими:
     Чорно-білі TIFF файли з мінімальним дозволом 1000 dpi.
     EPS, PS, або PDF файли: абсолютна мінімальна ширина лінії - 0.5 pt; однак, переважніше робити мінімальну ширину лінії 1 pt.
     Примітка. Не розташовуйте bitmap зображення в межах EPS файлу, надсилайте їх у TIFF файлах, як позначено вище.
     Півтон та напівтональна лінія
     Типовими напівтоновими зображеннями є - малюнки, фотографії, та мікрознімки. Будь ласка, спорядіть їх TIFF файлами (у градаціях сірого) з таким мінімальним дозволом: 300 dpi, якщо немає ніякого напису; 500 dpi, якщо є напис.
     Вибір розмірів півтонів (фотографії, мікрознімки і так далі) має більше проблем, чим вибір розміру ліній. Іноді буває складно довідатися, що автор хотів показати на фотографії, тому, будь ласка, ідентифікуйте для нас важливі частини зображення, висуваючи їх на перший план. Краща порада, що ми можемо дати: не послабляйте півтону. Будь ласка, зверніть увагу на масштабну лінійку. Якщо набір художніх робіт містить більш ніж один півтон, упевніться, що є постійний розмір між схожими діаграмами.
     Півтон: комбінації ліній важко змінити, тому що зміна однієї частини може негативно вплинути на іншу частину. У цих випадках Ви можете допомогти, запропонувавши відповідний кінцевий розмір для вашої комбінації.
     Вибір опцій для кольорових зображень
     Упевніться, що є можливість відтворити ваш файл на 100 %, тобто, щоб відтворене зображення максимально відповідало оригіналу. Надрукуйте файл, який Ви підготували до відсилки у масштабі 1:1, щоб бути впевненим у бажаному результаті.
     Ми маємо можливість використовувати: CMYK кодування зображень у TIFF, EPS, PS, або PDF файлах.
     Доставка електронної версії
     Надсилайте Вашу електронну версію на наступних носіях інформації:
     3.25 " Диск. PC формат. Дискети місткістю 1.44 МБ.
     CD-ROM. Будь ласка, використовуйте ISO9660 Joliet формат, оскільки це може створюватися і читатися на PC.

4. Відправлення роботи
     Матеріали повинні бути надіслані в редакцію за адресою: Редакція журналу "Клінічна інформатика і Телемедицина", а./с 7313, Харків, 61002, Україна.
     Разом з 3-мя копіями статті до редакції повинна бути надіслана електронна версія (див. правила оформлення електронної версії).
     Один екземпляр рукопису повинен бути підписаний кожним з авторів, два екземпляри (для рецензентів) надсилаються без вказівки авторів , установ та не підписуються.
     До матеріалів необхідно додати заповнену авторську справку (форму найдете на сайті) та супрововоджувальний лист, підписаний автором,або якщо авторів декілька - одним з авторів. Стаття супроводжується направленням установи, у якій вона виконана, та висновком експертної комісії. Статті візує науковий керівник, якщо в статті представлені матеріали кандидатської дисертації або планової наукової праці.
     Один не відкоректований комплект роботи після резензування буде надісланий для перевірки відповідному автору. Виправлені можуть бути тільки помилки принтера: ніякі зміни або доповнення до відредактованого рукопису не прийматимуться. Відкоректований комплект повинен бути повернутий у редакцію в межах 7 днів.
     Авторські відтиски можна замовити,якщо заповнити бланк заявки, котрий буде послано з коректурою.

5. Примітка
     Статті, не рекомендовані до друку, не повертаються. Гонорар за опубліковані роботи не виплачується.
Ніяка частина публікації не може бути репродукована або передана в будь-якій формі за допомогою будь-яких засобів - електронних , механічних , фотокопіюванням, у вигляді запису або інакше без попереднього письмового дозволу видавця - "Інституту Медичної інформатики і Телемедицини (Інститут МІТ)" ( редакції журналу "Клінічна інформатика і Телемедицина").
     Видавець не бере на себе відповідальність у випадку заподіяння будь-якого збитку чи ушкодження фізичним особам та їхньої власності як наслідків публікації в роботах інформації (даних) про надійність виробів, програмних продуктів та т.і., шляхом використання методів, чи інструкцій ідей, що містяться в опублікованих матеріалах. Через те, що медичні науки розвиваються швидко, ми рекомендуємо провести попередню незалежну перевірку цієї інформації. Хоча весь рекламний матеріал (як очікується) буде відповідати етичним та медичним стандартам, включення в цю публікацію не є гарантією підтвердження якості, вартості виробу та вимог, пропонованих виробником. Документ, використовуваний у цій публікації, заснований на вимозі ANSI/NISO 239.48-1992

6. Розміщення реклами
     З питань розміщення реклами звертатися в редакцію. Замовлення на рекламу й запити можуть бути надіслані за адресою: Редакція журналу "Клінічна інформатика і Телемедицина", а./с. 7313, Харків, 61002, Україна.
     Эл.пошта: kit-journal@ukr.net, Institute-MIT@ukr.net

     Редакція залишає за собою право не приймати оригінали-макети і рекламні статті низького художнього рівня.


 

Бюлетень ВАК України, №1, 2003
Атестаційний процес: нормативна база

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ФАХОВИХ ВИДАНЬ,
ВНЕСЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКІВ ВАК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ПРЕЗИДІЇ ВИЩ0Ї АТЕСТАЦІЙНОЇ KOMICІЇ УКРАЇНИ
від 15.01.2003р. №7-05/1


         Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. № 1-02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора i кандидата наук та їх апробацію". Однак окремі установи-засновники
таких видань не дотримуються вимог до складу редакційної колегії видань, не організо вують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22.05.1997 р. № 16/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установазасновник фахового видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок iз важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень i публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми i на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячуеться означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження i перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесения видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до ВАК України один контрольний примірник видання iз супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій у фахових виданнях i подати президії ВАК України пропозиції щодо внесеня відповідних змін до переліку фахових видань.

           Голова ВАК України В.В. Скопенко
  Вчений секретар ВАК України Л.М. Артюшин
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (ННІПО ХНМУ) (Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти приєднана до ННІПО ХНМУ наприкнці 2022 р.)
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО (приєднана до ННІПО ХНМУ наприкинці 2022 р. після об’єднання з кафедрою соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я)
Вроджені вади розвитку: Міжнародна інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
European eHealth News Portal
У комітетах ВР України. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

Medinfo 2021 відбувся он-лайн 2, 3 і 4 жовтня 2021 року. Для доступу до записаних живих сесій і презентацій перейдіть на сайт ІМІА

IMIA анонсує онлайн-видання "Міжнародна медична інформатика та трансформація охорони здоров'я" 9 листопада 2021 року

НАКАЗ МОЗ України від 6 серпня 2018 року №1454 Про внесення змін до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.
Редактор сайту
  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft