Інформаційна технологія системи динамічного моніторингу для діагностики серцево-судинних захворювань

Г. В. Дзяк, Т. В. Колесник, Т. М. Булана, К. Ю. Егоров


РЕЗЮМЕ

        У роботі запропонована інформаційна технологія аналізу даних добового моніторингу артеріального тиску та пульсу пацієнта, що забезпечує підтримку прийняття рішень медичним фахівцем. Розглянуто методологічні основи проведення моніторингу серцево-судинної системи, а також методи й обчислювальні схеми обробки даних, і функціонуючі програмні засоби, що автоматизують процес обробки даних у завданнях моніторингу серцево-судинної системи.
Ключові слова: інформаційна технологія, серцево-судинні захворювання, бази даних, бази знань, динамічний моніторинг, добовий моніторинг артеріального тиску, нейронні мережі