Математичні аспекти інформаційних технологій при аналізі системи "навколишнє середовище - здоров'я населення"

М.Ю. Антомонов

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, Київ


РЕЗЮМЕ

         Представлена історія, еволюція й сучасні тенденції розвитку госпітальних інформаційних систем (ГІС) у світі та на пострадянському просторі. Проведено техніко-економічне обгрунтування впровадження ГІС на етапі реформування системи охорони здоров'я. Описані: основні критерії проектування, створення й впровадження ГІС; реалізація Концепції типової, модульної ГІС, адаптованої до вітчизняної охорони здоров'я з урахуванням міжнародних стандартів, на прикладі програмного комплексу (ПК) "С-Госпіталь®". Розглядається концепція, технічні, функціональні характеристики, структура підсистем "Поліклініка" і "Стаціонар" ПК "С-Госпіталь®". Дана характеристика архітектури робочого модуля клієнт-сервер, допоміжних інструментів для розробки й модифікації ПК "С-Госпіталь®".

Ключові слова: медико-екологічні дослідження, типи даних, математичні методи.