Використання інформаційних технологій при ідентифікації мікроорганізмів

М. Д. Кац, С. А. Деркач, О. М. Давиденко, А. І. Носатенко, І. А. Крилова, О. А. Бочаров

Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова АМН України, Харків


РЕЗЮМЕ

        Побудовані математичні моделі шляхом розробки тест-комплексів та створена комп'ютерна програма для спрощеної ідентифікації ентеробактерій.
Ключові слова: ідентифікація мікроорганізмів, математичне моделювання, програмне забезпечення для мікробіології.