Застосування інформаційних технологій у медичній статистиці

М. В. Голубчиков

Центр медичної статистики МОЗ України, Київ


РЕЗЮМЕ

        Реформування служби медичної статистики на сучасному етапі складається із структурної перебудови, вдосконалення системи статистичних показників і впровадження сучасних інформаційних технологій в повсякденну роботу.
Ключові слова: медична статистика, інформаційні технології, інформаційний простір.