Майоров Олег Юрійович

Oleg Yu. Mayorov  
Фахівець у галузі медичної інформатики та нейрофізіології. Доктор медичних наук (1989), професор Харківського національного університету радіоелектроніки (1990), завідувач кафедри клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО), професор Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

З 1973 р. на науково-педагогічній роботі. 1986-1989 рр. — завідувач відділу вікової фізіології, 1989-1998 рр. — завідувач клінічного й експериментального відділу емоційних стресів та функціональної діагностики, головний науковий співробітник, керівник групи функціональної діагностики, Інститут ОЗДП НАМН України.

Основним напрямком наукової роботи професора О.Ю. Майорова є розробка інформаційних діагностичних технологій для нейро- та кардіодіагностики, інтелектуальних і навчальних систем, інформатизація охорони здоров'я. Він є автором комп'ютерних систем ЕЕГ та ВСР, нових методів дослідження багатовимірних лінійних нейродинамічних систем мозку та функціональної асиметрії півкуль, створив новітню технологію досліджень нелінійної динаміки мозку по ЕЕГ (детермінованого хаосу); технології об'єктивної оцінки стану систем організму та ефективності лікувальних впливів. Науковець працює над вивченням особливостей функціонування мозку здорових людей, хворих на шизофренію, хворобу Альцгеймера, депресію та цукровий діабет.

Під його керівництвом створена повнофункціональна Госпітальна інформаційна система з використанням постреляційної бази даних, електронного підпису, захисту персональних данних. Система призначена для роботи в умовах страхової медицини. Професор О.Ю. Майоров — співавтор Концепції державної політики інформатизації охорони здоров'я (1995, 2013), Державної Програми інформатизації охорони здоров'я на 2006-2010 рр., Науковий керівник Галузевої програми і проекту інформатизації на 2014 – 2016 рр. Концепції архітектури національної мережі "Укрмеднет", автор і керівник проекту зі створення системи санітарно-епідеміологічного моніторінгу великого промислового міста "СЕМОН-місто".

Професор О.Ю. Майоров заснував першу в Україні кафедру клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я в ХМАПО (1995). За цей період кафедрою підготовлено понад 5.700 лікарів з усіх спеціальностей (у тому числі 928 сімейних лікарів), близько 4700 інтернів. З 2001 р. розпочато підготовку медичних менеджерів.

Автор більш 300 наукових робіт, в тому числі одного підручника та трьох монографій. Під його науковим керівництвом підготовлено 7 докторських та кандидатських дисертацій.

Засновник та головний редактор мультидисциплінарного науково-методичного журналу "Клінічна інформатика і Телемедицина" (з 2003 р). Член редакційних колегій фахових журналів: "Медична інформатика та інженерія", "Кибернетика и вычислительная техника", "The European Journal of Biomedical Informatics (EJBI)"

Читав лекції у Національному інституті здоров'я США (Інститут неврологічних захворювань та удару, Вашингтон, Бетезда; Національному інституті по проблемам старіння, Балтимор, Меріленд), Пітсбурзькому університеті (відділ нейроімунології) (США), Державному університеті штату Нью-Йорк, Баффало (кафедра фізіології), Університеті Південної Алабами, Мобіл (США), Федеральному Швейцарському технічному університеті (Інститут комп'ютерних систем, Цюріх), Цюріхському університеті (Інститут фармакології).

Професор О.Ю. Майоров — головний спеціаліст з питань інформатизації охорони здоров'я МОЗ України (1999-2007), Голова об'єднаної Проблемної комісії МОЗ та АМН України "Телемедицина" (1996-2010), член стратегічного Правління споріднених сайтів Європейської обсерваторії з телемедицини (1999-2007), заступник Голови спеціалізованої вченої ради Д 64.051.17 (з 2005 р.), член експертної Ради з медико-біологічних проблем ВАК України (1994-1999, 2006-2010). Заступник Голови галузевої комісії з сертифікації медичних програмних продуктів (з 1995 р.), заст. голови Координаційної Ради МОЗ України з питань інформатизації сфери охорони здоров‘я (2006 р., 2013 р. ).

Науковець-фундатор, перший віце-президент та Голова Вченої Ради Української Асоціації "Комп'ютерна Медицина" (з 1992 р.), член Ради Європейської Федерації медичної інформатики (EFMI) з 1994 р., представник України в Міжнародній Асоціації медичної інформатики (IMIA) з 1993 р., представник України в Європейській Федерації менеджерів ІТ технологій в охороні здоров'я (з 2007 р.), один із засновників та віце-президент Української Асоціації клінічної нейрофізіології (2004 --2006), засновник та голова Харківського наукового товариства медичної інформатики (з 2005 р.). Член Президії Українського товариства нейронаук (з 2011 р.). Член наукових програмних комітетів Європейських Конгресів та конференцій з медичної інформатики (1976-2014).

Отримав медаль академіка П.К. Анохіна Інституту нормальної фізіології АМН СССР за розвиток "Теорії функціональних систем" (1991). Отримав стипендії Британського комп'ютерного Товариства за розвиток медичних інформаційних технологій (1994, 1995, 1996). Нагороджений медаллю Леонарда Ейлера Європейської Академії природознавчих наук (Німеччина, 2009) за видатний внесок у створення новітніх медичних інформаційних технологій.

повернутися