Голубчиков Михайло Васильович

Holubchykov  
М. В. Голубчиков — доктор медичних наук, професор, директор Центру медичної статистики МОЗ України, завідувач кафедри медичної статистики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

Народився в м. Луцьк Волинської області.

В 1972 р. закінчив Київську середню школу № 102 та у 1973 р. вступив до Київського медичного інституту ім. О. О. Богомольця. В 1979 р. закінчив Київський медичний інститут і був залишений на наукову роботу на кафедрі комунальної гігієни цього ж інституту.

В 1988 р. захистив кандидатську дисертацію, а 1996 р. — докторську дисертацію на тему «Комплексне дослідження стану здоров’я дитячого населення у різних регіонах України».

Після захисту докторської дисертації працював заступником директора з наукової роботи Українського інституту харчування, а з 1997 р. призначений заступником, а згодом директором Центру медичної статистики МОЗ України, який очолює по теперішній час.

В 2004 р. присвоєно вчене звання доцента, а в 2007 р. — вчене звання професора кафедри медичної статистики.

В 2002 р. була створена кафедра медичної статистики Київської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, яку професор М. В. Голубчиков очолив.

Професор М. В. Голубчиков — автор та співавтор більше 200 друкованих робіт (серед яких 5 підручників).

М. В. Голубчиков приймає активну участь у розробці нормативної бази з питань медичної статистики та інформатизації охорони здоров’я, за його активної участі впроваджувались такі загальнодержавні програмні продукти та проекти як «Медстат», Електронний реєстр листків непрацездатності, Електронний реєстр пацієнтів тощо.

Професор М. В. Голубчиков — з 2011 р. віце-президент, член Вченої Ради Української Асоціації «Комп’ютерна Медицина» і член редакційної колегії журналу «Клінічна інформатика і Телемедицина», бере активну участь у роботі УАКМ, що сприяє інформатизації сфери охорони здоров‘я України.

повернутися