Макарчук Микола Юхимович

Makarchuk Mikola Yukhimovich  
Доктор біологічних наук, професор, академік АН ВШ України

Завідувач кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Директор НДІ фізіології імені академіка Петра Богача

Народився 01.10.1954 у с. Переброди, Житомирської області

Сфера наукових інтересів: психофізіологія, роль сенсорних систем, зокрема нюхового аналізатора, та різних видів стресу у поведінці людини і тварин. Одним із перших провів дослідження ролі різних ядер мигдалеподібного комплексу в організації поведінки.

У 1977 закінчив біологічний факультет Київського державного університету, у 1980 - аспірантуру кафедри фізіології людини і тварин.

З 1980 працював асистентом кафедри фізіології людини і тварин, у 1981-95 – науковим співробітником НДІ фізіології Київського універсиету. З 1995 - доцент, а з 1999 – завідувач кафедри фізіології людини і тварин . З 2001 - директор НДІ фізіології імені академіка Петра Богача.

Кандидатську дисертацію на тему "Функциональное значение разных групп и отдельных ядер миндалевидного комплекса в условно-рефлекторной деятельности крыс" захистив у 1981 році, а в 1999 захистив докторську дисертацію на тему "Роль нюхового аналізатора в інтегративній діяльності мозку".

Вивчає вплив стресу на системні зміни діяльності організму людини і тварин. Під його керівництвом розроблено ряд неінвазивних методів тестування основних психофізіологічних функцій та загального функціонального стану організму людини. Активно впроваджує альтернативні методи навчання фізіології та анатомії, є керівником авторського колективу, який створив першу в Україні комп’ютерну навчальну програму "Лігатури Станіуса" в укр., рос. та англ. варіантах.

Очолює наукову школу світового значення "Психофізіологічні основи діяльності людини". Член Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступник голови спеціалізованих Вчених рад по захисту дисертацій за спеціальностями "Фізіологія людини і тварин" КНУ та Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Чл. редколегії міжн. журн. "Нейрони", "Physics of the Alive", член міжнародної організації "За гуманну освіту" InterNICH та міжнародної комісії "Інноваціії та альтернативи при вивченні фізіології і фармакології в університетах Східної Європи". Член правління громадської організації "Ноосфера".

Лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України, відмінник освіти України.

Автор понад 230 наукових праць, серед яких 3 монографії.

Основні праці:
1. Обоняние и поведение. К., 2000; Біологічні олімпіади школярів. К., 2002 (у співавт.);
2. Основні поняття і визначення з курсу фізіології людини і тварин. К., 2003 (у співавт.);
3. Teaching physiology is possibl without killing //From guinea pig to computer mouse. InterNICHE, England, 2003;
4. Біофізика, фізіологія: Довідник. Луцьк, 2007 (у співавт).

повернутися