Малоракурсна оптична 3D-мікротомографія клітинних структур

О. В. Філонін


РЕЗЮМЕ

        У роботі описані запропоновані автором методи, алгоритми і приклад апаратної реалізації для тривимірної реконструкції конфігурації клітинних структур на основі малоракурсного томографічного підходу для задач оптичної мікроскопії. Для формування вихідних двовимірних проекційних даних запропоновано використовувати одномодове лазерне випромінювання. Тіньові зображення проекцій фіксуються двохкоординатними детекторами на основі ПЗС-структур. Попередня обробка даних здійснюється за допомогою мікропроцесорних контролерів. Процедури томографічної реконструкції організовані на стандартних ПК чи локальних мережах. Відображення даних виробляється у видгляді проекційних, чи стереоскопічних, також проекційних зображень, що дозволяють спостерігати досліджувані об’єкти в будь-яких ракурсах. Результати математичного моделювання запропонованих алгоритмів реконструкції показали, що вони досить ефективні, з погляду швидкодії і представлення даних.
Ключові слова: малоракурсна томографія, мікротомографія, оптична мікроскопія, просторова конфігурація клітинних структур, Фур’є-перетворення, проекційні зображення, об’ємні зображення.