Максименко Віталій Борисович

Maximenko  
Максименко Віталій Борисович, 1952 року народження, закінчив з відзнакою Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця у 1975 р., кандидат медичних наук (№ 0156636, 1983), доктор медичних наук (ДТ 008668, 1991 р), професор (ПР 000414 , 2001), лауреат Державної премії України (2005 р. ), Заслужений діяч науки і техніки України (№1853 , 2008).

З 1975 працює в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН». Займався штучним кровообігом, розробкою і впровадженням нових медичних і інженерних технологій. 1983— зав. лаб. штуч. кровообігу. 1993 р. – заступник директора з наукової роботи. В 2004 р. організував і очолив першу в Україні кафедру біомедичної інженерії національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (НТУУ «КПІ»). З 2009 –. декан факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ». Співзасн. Асоц. серц.-судин. хірургів України (1996). З 2007 р. голова підкомісії «біомедична інженерія» НМК МОН України. Співзасновник і президент Всеукраїнської асоц. біомед. інж. і технологів (2007 р.). З 1990 р. член науково-організаційного комітету “European Congress Foundation of Artificial Circulation Technologies” (www.fecect.org) (приймав участь в організації і проведені 16 європейських конгресів в різних країнах Європи в т.ч. в Україні). Член редакційних колегій 3-х закордонних та 3-х вітчизняних фахових періодичних видань. У 2002 р. відзначений Американською академією кардіохірургічних перфузіологів за значний внесок у розвиток штучного кровообігу.

Відзнаки: Грамота Верховної Ради України (2005 р.), Державна премія України в галузі науки і техніки (2005 р.), лауреат міжнародного академічного рейтингу України «Золота фортуна», медаль Св. Георгія 4 ступня (2007 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2008 р.), нагороджений Золота Медаль ім. Миколи Амосова (2015 р.).

Має 234 друковані роботи (в т.ч. 59 за кордоном), 5 монографій, 9 авторських свідоцтв на винахід.

Праці:
Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія в дитячій кардіохірургії. К., 2002, с.- 270. (співавт. В.В.Козяр);
Кардиоанестезиология, искусственное кровообращение, защита миокарда. К., 2007.с.- 350.;
Микола Михайлович Амосов. 100 років з дня народження: біобібліограф. покажч. – К., 2013, с. 100. (співавт. Книшов Г.В.)
Наноматеріали та їх використання у медичних виробах. Навчальний посібник – К.,-2013, с. 172, (співавт Уварова І.В.,Ярмола Т.М.)
Біосумісні матеріали для медичних виробів. Навчальний посібник – К., 2013, с. 231, (співавт. Уварова І.В.)

повернутися