Підвищення надійності досліджень детермінорованного хаосу в біоелектричній активності (ЕЕГ, ЕКГ і варіабельності серцевого ритму) методами нелінейного анализу

О.Ю. Майоров, В.Н. Фенченко


РЕЗЮМЕ

        Проаналізовани можливі заподії виникнення погрішностей при дослідженні детерминорованного хаосу в біоелек-тричній активності організму людини і тварин (ЕЕГ, ЕКГ, ВСР і ін.) методами нелінійного аналізу. Запропоновано комплексний підхід, що дозволяє підвищити точність і вірогідність одержуваних результатів при правильному виборі стаціонарних ділянок сигналу, параметрів затримки і масштабу розгляду, використанні адекватних параметрів у процесі реконструкції аттрактора (оцінці розмірності реконструкції і розмірності вкладення), для оцінки ентропії процесу і старшого показника Ляпунова. Створено відповідне програмне забезпечення NeuroResearcher® , робота якого проілюстрована прикладами розрахунків «параметрів хаосу» типових ЕЕГ і ЕКГ сигналів.
Ключові слова: біоелектрична активність організму, аналіз ЭЭГ, аналіз ЭКГ, аналіз варіабельности серцевого ритму, детерминированный хаос, реконструкція, аттрактор, розмірність аттрактора, затримка, ентропія процесу, старший показник Ляпунова