Телемедицина та телеохорона здоров'я в Росії:
досвід практичної діяльності та перспективи


Б.А. Кобринський

Московський НДІ педіатрії і дитячої хірургії Мінздраву Росії


РЕЗЮМЕ

         Російська охорона здоров'я має багаторічні традиції дистанційного аналізу даних. Сучасні телемедичні технології дозволили забезпечити наближення кваліфікованої медичної допомоги до жителів віддалених та важкодоступних районів. Телеконсультації (включаючи відеоконференції) здійснюються в плановому й терміновому порядку, у тому числі в надзвичайних ситуаціях. Створюються регіональні телемедичні мережі. Для цього застосовуються різні види зв'язку, включаючи супутниковий. Інтерактивні контакти лікарів з консультантами сприяють зростанню їхньої кваліфікації, разом з одержанням нових знань при дистанційному навчанні. Телемедицина продемонструвала економічну ефективність її застосування. Корпоративні системи, які створюються в області уроджених пороків розвитку, цукрового діабету, онкології й інших напрямків медицини, є передумовою переходу до єдиного інформаційного медичного простору та до телеохорони здроров'я як синтезу глобальних інформаційних і телемедичних систем.

Ключові слова: телемедичні консультації, телемедицина катастроф, дистанційне навчання, телемедичні мережі, телеохорона здоров'я, електронна охорона здоров'я.