Мінцер Озар Петрович

Minzer  
О. П. Мінцер народився 24 червня 1940 року, в 1963 році закінчив Київський медичний інститут ім. О. О. Богомольця. Паралельно з навчанням у медичному інституті вчився на радіофізичному факультеті Київського державного університету ім.Т. Г. Шевченка.

В 1967 р. розпочав трудову діяльність у Київському НДІ туберкульозу та грудної хірургії ім. Ф. Г. Яновського. З 1983 р. працював завідуючим лабораторією медичної кібернетики НДІ серцево-судинної хірургії НАМН України.

З 1986 р. професор О. П. Мінцер є завідувачем першої в Радянському Союзі та в Україні кафедри медичної інформатики (з 1999 р. до складу кафедри входить підрозділ педагогіки та психології) НМАПО ім. П. Л. Шупика МОЗ України. Кафедра інформатики є опорною в системі післядипломної освіти лікарів і провізорів. На кафедрі розроблено Уніфіковану програму післядипломного навчання лікарів і провізорів «Медична інформатика, кібернетика, педагогіка і психологія в охороні здоров’я та медицині».

З 1993 по 2005 рр. проф. О. П. Мінцер — декан факультету підвищення кваліфікації викладачів, з 2005 р. — директор наукового навчально-методичного центру дистанційної освіти НМАПО ім. П. Л. Шупика.

Виняткову важливість мають наукові дослідження професора О. П. Мінцера в області обґрунтування методів оброблення медичної інформації, створення медичних експертних систем.

Професор О. П. Мінцер був головним медичним консультантом системи «АСПОН-90» для автоматизованих систем профілактичних оглядів населення, призначеної для промислового виробництва в межах Радянського Союзу.

Професор О. П. Мінцер був експертом ВООЗ із питань нових інформаційних технологій, проблем здоров’я, математичного моделювання захворюваності. Головний ідеолог нового міжнародного руху «Здоров’я в гармонії», заснованого на комп’ютерних оцінках і технологіях. Науковий керівник робіт зі створення національної системи сертифікації знань лікарів і провізорів України за допомогою автоматизовані атестаційні системи, що була розроблена та впроваджена протягом 1992–1995 рр. Подібні системи були впроваджені у державному масштабі вперше в Європі. Досліджував ефективність локального впливу на біологічно активні точки електромагнітного випромінювання вкрай високої частоти (ЕМВ ВВЧ) нетеплової інтенсивності. Великий обсяг робіт було проведено з розробки та впровадження електронної техніки з мікропроцесорною обробкою даних. Зокрема, запропоновано нове покоління засобів щодо вимірювання хвилинного обсягу кровообігу, автоматизації ЕКГ-дослідження.

Професор О. П. Мінцер є автором концепції медичної електронної паспортизації та єдиного медичного освітнього простору в Україні. Під його керівництвом виконано науково-дослідну роботу: «Медичний електронний паспорт громадянина України».

Розробки 2004–2014 років присвячено принципам дистанційної освіти, безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів, інженерії знань, методів доказової медицини, телемедицини, проблем якості освіти та створення галузевих державних стандартів вищої післядипломної освіти, концептуальних підходів до питань якості надання медичної допомоги, електронних підручників. У навчальний процес післядипломної підготовки впроваджено цикли за дистанційною формою навчання та дистанційний контроль знань слухачів. Зазначені дослідження мають принципове значення для охорони здоров’я, оскільки змінюють процеси підготовки фахівців. Останнім часом його дослідження спрямовані на процеси упорядкування знань, розвитку онтологічних моделей у медицині та фармації. Розпочато дослідження щодо єдиної теорії трансферу медичних знань.

Професор О. П. Мінцер є співкерівником проектів щодо отримання другої вищої освіти в форматі очно-заочного навчання за спеціалізаціями «медичне право», «економіка охорони здоров’я», «медична біологія».

Професором О. П. Мінцером створено наукову школу. Підготовлено 79 кандидатів і 18 докторів наук. Опубліковано понад 750 наукових праць.

Професор О. П. Мінцер є одним із ініціаторів відродження у 2006 р. наукової спеціальністі 14.03.11 — «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» у 2006 р. Створив спеціалізовану вчену раду Д 26.613.10, яку очолює до тепер.

Професор О. П. Мінцер — головний редактор створеного за його ініціативи фахового науково-практичного журналу «Медична інформатика та інженерія».

Професор О. П. Мінцер обраний дійсним членом Української академії інформатики (1992 р.), Міжнародної академії інформатизації (1995 р.) Академії технологічних наук України (2003 р.). Почесний професор ряду університетів України.

Професор О. П. Мінцер — голова об‘єднаної Проблемної комісії «Медична інформатика та інформаційні технології» МОЗ України та НАМН України. Президент Асоціації «Медінформатика» (1990–1997 рр.). Президент Всеукраїнської ГО «Асоціація спеціалістів з медичної інформатики, статистики та біомедичної техніки» (з 2000 р.) та віце-президент ГО Української Асоціації «Комп’ютерна медицина». Лауреат виставок та конкурсів ВДНГ СРСР, ВДНГ України, Міжнародних виставок освіти та навчальних закладів України, нагороджений знаком «Винахідник СРСР».

За вагомі досягнення у професійній діяльності професору О. П. Мінцеру присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2000 р.). Нагороджений орденами та медалями: орденами «За заслуги» ІІІ-го ступеня (2003 р.), ІІ-го ступеня (2008 р.), вищою нагородою МОЗ України — Хрестом Пантелеймона Цілителя (2010 р.), Медаллю академіка Глушкова (2011 р.). Отримав почесні грамоти та подяки: Подяка Президента України (1999 р.), Почесні грамоти Верховної Ради України (1998 р., 2005 р.), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2007 р.), Почесна грамота Національної академії наук України (2011 р.). Нагороджений відзнаками Міністерства охорони здоров’я України.

повернутися