Використання інформаційних ресурсів Інтернет для проведення фармакоекономічного аналізу

Тимченко Л.М.

Фонд "Якісна клінічна практика", Харків, Україна
Харківська медична академія последипломної освіти, Харків, Україна


РЕЗЮМЕ

         В даний час зростає интерес до методів економічної оцінки програм по охороні здоров'я в цілому і фармацевтичній діяльності зокрема. Важливим інструментом оцінки ефективності та економічної вигоди застосування визначених схем і методів лікування є фармакоекономічний аналіз. Велике значення в організації проведення фармакоекономічних досліджень займає використання інформаційних ресурсів Інтернет. У даній статті розглядаються основні напрямки використання Інтернет для фахівців в галузі фармакоекономіки. Проводиться огляд сайтів, на яких можна дізнатися про вартість медичних препаратів і послуг, сайтів фармацевтичних фірм, сайтов електронних журналів та бібліотек, сайтів організацій, які займаються фармакоекономічними та фармакоепідеміологічними дослідженнями.

Ключові слова: фармакоекономічний аналіз, фармацевтична фірма, сайт, електронний журнал, фармакоекономіка, фармакоепідеміологія.