Сердюк Андрій Михайлович

Andriy Serdyuk  
Народився 24.12.1938 р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 04.07.2007 р. за спеціальністю медична екологія, доктор медичних наук (1981 p. ), професор ( 1994 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (1998 p.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004 р.), почесний член Академії медичних наук Польщі (1999 p.), дійсний член Міжнародної медичної академії ім. А. Швейцера (1999 р.), Президент Національної академії медичних наук України (2011-2016 рр.), директор ДУ «Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України».

Провідний учений в галузі медичної екології, гігієни, соціальної медицини. Основні наукові напрями - організація охорони здоров'я, гігієна довкілля, біологічна дія електромагнітних полів, медична екологія, глобальні проблеми сучасності - науково-технічного прогресу, екологічної безпеки, медичних аспектів аварії на ЧАЕС, оцінка ризиків негативного впливу факторів довкілля на здоров'я населення. Ним вперше опрацьована теорія резонансної взаємодії організму з навколишнім середовищем, науково обґрунтована система гігієнічної оцінки прогнозування і попередження техногенних ризиків, принципів і методів, що розмежовують норму і патологію при екзогенних впливах. Його широкомасштабна наукова діяльність реалізується у спільних дослідницьких проектах з вченими США, Німеччини, Японії, Швеції, Польщі, Росії.

Автор понад 440 наукових робіт, в тому числі 4 підручників, 4 монографій. Має 4 авторські свідоцтва. Підготував 19 докторів і 10 кандидатів наук.

Голова наукового товариства гігієністів України; заступник голови Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО України; заступник голови Національної комісії з радіаційного захисту при Верховній Раді України; член Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі; Голова експертної ради ВАК України з наукового напрямку «Профілактична медицина»; член Президії Вченої Ради МОЗ України; Голова Координаційної ради НАМН України з питань реалізації наукової частини Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації»; член Міжвідомчої комісії з реалізації Загальнодержавної програми «Питна вода України на 2006-2020 роки»; заступник Голови спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 із спеціальностей: «гігієна» (медичні та біологічні науки) «екологія» (медичні науки).

Являється членом Національної спілки журналістів України; шеф-редактором фахових (ВАК України) видань: журналу «Довкілля та здоров'я» та збірника наукових праць «Гігієна населених місць»; членом редакційних колегій ряду наукових журналів.

Нагороджений: орденами „Князя Ярослава Мудрого V ст., "Знак Пошани", "За заслуги" III ст.; 4 медалями; Почесними грамотами Верховної Ради України Кабінету Міністрів України, Президії НАН та АМН України, МОЗ та МО України; Міжнародною золотою зіркою за заслуги в медицині (Польща). Почесний громадянин міст Марганець та Верхньодніпровськ Дніпропетровської області.

Основні наукові праці: "Взаимодействие организма с электромагнитными полями как с фактором окружающей среды" ( 1977 р.); "Непростые заботы человечества: научно-технический прогресс, здоровье человека, екология " (1988 р.); "Чернівецька хімічна хвороба: нове екологічне захворювання? "(1998 р.);"Общая гигиена" (1999 р.); "Гігієна праці" (2000 р.); "Гігієна довкілля: політика, практика, перспективи "(2001 р.); " Завещание врача-профилактика" (2003 р.); "Генофонд і здоров'я населення" (2003 р.); Комунальна гігієна" (2003 р.); "Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на репродуктивную функцию женщин" (2004 р.); „Гігієна та екологія”(2006); „Нариси з історії гігієни довкілля в Україні”(2006), «Генофонд і здоров’я: розвиток методології оцінки» (2008)

Службова адреса: ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва НАМН України", вул. Попудренка, 50, м. Київ-94, 02660, тел.: (044) 559-73-73, факс: (044) 513-15-28.

повернутися