Баєвський Роман Маркович

Баевский Роман Маркович  
Баєвський Роман Маркович, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки РФ, академік Міжнародної академії астронавтики, академік Міжнародної Академії Інформатизації, головний науковий співробітник Інституту медико-біологічних проблем Російської академії наук.

Р.М. Баєвський є одним з основоположників космічної кардіології - нового науково-прикладного розділу космічної медицини. Р. М. Баєвський брав безпосередню участь в підготовці і медичному забезпеченні перших космічних польотів тварин і людини. Він активно займався впровадженням в практику космічної медицини нових методик і датчиків, автоматичних засобів обробки інформації і математичних методів. Завдяки дослідженням Р. М. Баєвського вперше в космосі були використані цілий ряд кардіологічних методів, зокрема, баллістокардіографія і сейсмокардіографія для вивчення скоротливою функ¬циі серця і Холтеровськоє моніторірованіє для оцінки змін електрокардіограми протягом доби. Останніми роками під керівництвом Р. М. Баєвського здійснюються дослідження вегетативної регуляції серцево-судинної і дихальної системи у екіпажів Міжнародної космічної станції.

Р. М. Баєвський активно займається впровадженням в практику охорони здоров'я досягнень космічної медицини. Ще в 60-і роки їм був запропонований метод аналізу варіабельності серцевого ритму для вивчення вегетативної регуляції кровообігу в умовах космічного польоту. У подальші роки цей метод почав широко застосовуватися в різних областях клінічної практики і прикладної фізіології. В даний час метод аналізу варіабельності серцевого ритму є загальновизнаним і одним з найбільш популярних в різних областях клінічної медицини і прикладної фізіології.

Одне з провідних місць в науковій діяльності Р. М. Баєвського займає розвиток вчення про здоров'я. Використовуючи досвід дослідження космонавтів він розробив принципово новий підхід до оцінки рівня здоров'я, який отримав назву «Донозологичної діагности» (цей новий термін увійшов до Великої Медичної Енциклопедії (1978). Дослідженню станів, прикордонних між нормою і патологією (донозологичних станів) присвячені монографії «Прогнозування станів на межі норми і патології» (1979), «Донозологична діагностика в практиці масових досліджень населення» (1981), «Оцінка адаптаційних можливостей організму і ризик захворювань» (1997)., «Концепція здоров'я і космічна медицина» (2007), «Введення в донозологичну діагностику»(2008). Під його керівництвом були створені ряд автоматизованих систем для масових досліджень населення. В даний час запропоновані Р. М. Баєвським принципи донозологичної діагностики увійшли до тієї, що розробляється Мінохоронздоров'я Росії концепцію здоров'я.

В результаті багаторічних наукових досліджень професором Р. М. Баєвським створений ряд нових пріоритетних наукових напрямів. Загальновизнаною є його наукова школа по дослідженню вегетативної регуляції кровообігу на основі аналізу варіабельності серцевого ритму. Він був головою наукових комітетів на майже всіх конференціях і симпозіумах, присвячених вивченню варіабельності серцевого ритму. Р.М. Баєвський є членом редколегій журналів «Клінічна інформатика і телемедицина», «Функціональна діагностика», «Донозология». Він має великий авторитет в країні як один з провідних фахівців з методів кардіологічних досліджень.

Р. М. Баєвський активно займається вихованням наукових кадрів. Він є науковим керівником 30 кандидатських дисертацій і науковим консультантом 5 докторських дисертацій. Їм видано 20 монографій і навчальних посібників, з них 6 за останніх 5 років Всього Р. М. Баєвським опубліковане більше 400 наукових робіт, получено12 авторських свідоцтв.

За заслуги в області космічної медицини Р. М. Баєвський нагороджений орденами «Червоної Зірки» і «Знак Пошани» Він нагороджений так само 12 медалями, зокрема медалями ВДНХ і медалями Федерації космонавтики Росії.. Він удостоєний почесної медалі Академії Медичних наук Росії по фізіології кровообігу імені академіка В.В. Паріна.


повернутися