Підвищення чутливості аналізу рентгенівських знімків методом автоморфного відображення в базисі власних зображень.

О. М. Ахметшин, Л. Г. Ахметшина


РЕЗЮМЕ

        Описан принципово новий метод підвищення чутливості і розрішальної здатності візуального аналізу низькоконтрастных радіологічних медичних зображень. У відмінності від традиційних методів інверсної фільтрації, новий метод не вимагає апріорного знання апаратної функції системи формування зображення і може бути застосований як до просторово-інваріантних, так і просторово-неінваріантним системам. Представлені експериментальні результати демонструють інформаційні можливості методу.
Ключові слова: автомофне відображення, чутливість, розрішальна здатность, низький контраст, власне зображення.