Мінімізація рецептурного простору рослинних лікарських засобів

О.В. Висоцька, О.І. Довнар, А.П. Порван

Харківський національний університет радіоелектроники (ХНУРЕ), Україна


РЕЗЮМЕ

         Робота присвячена моделюванню і рішенню задачі мінімізації рецептурного простору рослинних лікарських засобів. Для рішення запропонована нелінійна модель з обмеженнями, у силу своєї випуклості що є одноекстремальною. Розглянуто реальний приклад, що доводе високу ефективність даного підходу.

Ключові слова: алгоритм, мінімізація, спрямований граф, рослинний лікарський засіб, рецептурний простір.