Про програмне середовище проектування інтелектуальних медичних баз даних

В.П. Марценюк, Н.О. Кравець

Кафедра медичної інформатики з біофізикою,
Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського, Україна


РЕЗЮМЕ

         У даній роботі представлені результати створення реальної медичної бази даних і побудованої на її основі експертної системи, що оптимізує процес прийняття медичних рішень. Особливо слід зазначити, що результати діалогу з експертом можуть бути опубліковані на Web-сайті.

Ключові слова: медичні бази даних, інформаційна модель, індекси, зв'язки, представлення, експертна система медико-діагностичного призначення.