Розвиток теорії фармацевтичної інформатики та викладання цієї дисципліни в Україні. Огляд.

Б. Л. Парновський, М. В. Слабий, О. М. Заліська, А. І. Бойко, Г. В. Крамаренко, Г. Ю. Яцкова, А. А. Лендяк


РЕЗЮМЕ

        Сформульоване визначення дисципліни — фармацевтична інформатика. Опрацьовані комплекс ієрархічно пов’язаних фармацевтичних інформаційних мов, метод визначення кількості семантичної фармацевтичної інформації на основі аналізу Державних Фармакопей. Систематизовані базові терміни з фармації в Універсальній десятковій класифікації. Промодельовані бази даних про лікарські засоби, у тому числі з фармакоекономічними параметрами, для планування потреби у лікарських засобах.
Ключові слова: фармацевтична інформатика, фармацевтичні інформаційні мови, семантична фармацевтична інформація, бази даних про лікарські засоби.