RUS   Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Прізвище Тема Спеціальність Ступень Установа Місто, дата
1. Баязітов Микола Рашитович Телемедичне забезпечення роботи хірургічної служби регіонального рівня Медична і біологічна інформатика та кібернетика 14.03.11 Доктор медичних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Київ, 27.10.2011
2. Вихованець Юрій Георгійович Нейромережеві моделі в оцінці функціональних станів людини Медична і біологічна інформатика та кібернетика 14.03.11 Доктор медичних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 15.11.2011
3. Лещишин Юрій Зіновійович Математична модель та методи ефективного визначення розладки ритмокардюсигналу Математичне моделювання та обчислювальні методи 01.05.02 Кандидат технічних наук Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопіль, 18.11.2011
4. Фірсов Олексій Геннадійович Автоматизований комплекс для професійного відбору фахівців для діяльності в умовах підвищеної небезпеки Медична і біологічна інформатика та кібернетика 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Київ, 27.10.2011
5. Фефер Едуард Ісаакович Використання сучасних інформаційних технологій в удосконаленні стоматологічної допомоги та в оптимізації фахової підготовки Медична та біологічна інформатика і кібернетика, 14.03.11 Кандидат медичних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 27.04.2010
6. Гасемі Тахере Технічні та технологічні аспекти оптимізації дистанційного навчання в медицині Медична та біологічна інформатика і кібернетика, 14.03.11 Кандидат біологічних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 15.06.2012
7. Фалендиш Володимир Володимирович Удосконалення обчислювальних методів обробки ритмокардіосигналу в системах контролю функціонального стану людини Математичне моделювання та обчислювальні методи, 01.05.02 Кандидат технічних наук Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопіль, 28.09.2012
8. Харик Наталія Вікторівна Наукове обгрунтування застосування інформаційних технологій при забезпеченні наступності медичної допомоги Медична та біологічна інформатика і кібернетика, 14.03.11 Кандидат медичних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 24.05.2013
9. Дунець Василь Любомирович Математична модель та метод опрацювання електрокардіосигналу при физичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних систем Математичне моделювання та обчислювальні методи, 01.05.02 Кандидат технічних наук Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопіль, 31.05.2013
10. Тимченко Ірина Миколаївна Оптимізація технологічних процесів створення лікарських засобів на основі математичних моделей Медична та біологічна інформатика і кібернетика, 14.03.11 Кандидат медичних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 30.03.2012
11. Шакало Ірина Миколаївна Обгрунтування технології збереження та використання інформації в медичному електронному паспорті Медична та біологічна інформатика і кібернетика, 14.03.11 Кандидат біологічних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 24.05.2013
12. Беклер Тетяна Юріївна Математичні моделі та програмні засоби синтезу штучних електрокардіограм Медична і біологічна інформатика та кібернетика, 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної академії наук і Міністерства освіти та науки України Київ, 24.05.2013
13. Камінський Антон Олександрович Інформаційна технологія прогнозування функціонального стану людини в процесі трудової діяльності Медична і біологічна інформатика та кібернетика, 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної академії наук і Міністерства освіти та науки України Київ, 24.05.2013
14. Дедів Ірина Юріївна Математична модель дихальних шумів для підвищення інформативності аускультативних діагностичних систем Математичне моделювання та обчислювальні методи, 01.05.02 Кандидат технічних наук Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопіль, 24.10.2013
15. Азархов Олександр Юрійович Інформатизація процесів реабілітаційно-відновлювального лікування постінсультних хворих Медична та біологічна інформатика і кібернетика, 14.03.11 Доктор медичних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 26.11.2013
16. Кефелі-Яновська Олена Ігорівна Проблеми оптімізації в завданнях трансформації навчальних знань в медичній освіті (на прикладі морфологічних дисциплін) Медична та біологічна інформатика та кібернетика, 14.03.11 Кандидат медичних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 27.06.2014
17. Денисенко Сергій Вікторович Інформаційні технології в стратегії збереження та відновлення репродукції людини Медична та біологічна інформатика та кібернетика, 14.03.11 Доктор медичних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 27.06.2014
18. Осташко Віталій Геннадійович Інформаційна технологія створення та функціонування міжрегіональної телемедичної мережі Медична та біологічна інформатика та кібернетика, 14.03.11 Кандидат медичних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної академії наук і Міністерства освіти та науки України Київ, 22.10.2014
19. Біднюк Катеріна Анатоліївна Інформаційне забезпечення диспансерного стоматологічного обстеження дітей Медична та біологічна інформатика та кібернетика, 14.03.11 Кандидат медичних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної академії наук і Міністерства освіти та науки України Київ, 12.11.2014
20. Нессонова Марина Миколаївна Моделі і методи оцінки ступеня тяжкості стану пацієнтів для підтримки прийняття рішень лікаря Медична і біологічна інформатика та кібернетика, 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем Національної академії наук і Міністерства освіти та науки України Київ, 29.04.2015
21. Яковенко Альона Вікторівна Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при хирургічному лікуванні хворих ішемічною хворобою серця Медична і біологічна інформатика та кібернетика, 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем Національної академії наук і Міністерства освіти та науки України Київ, 01.07.2015
22. Яворський Олександр Васильович Структурно-функціональна організація зорової системи на етапі одержання та первинної обробки візуальної інформації Медична і біологічна інформатика та кібернетика, 14.03.11 Доктор медичних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем Національної академії наук і Міністерства освіти та науки України Київ, 01.07.2015
23. Якимчук Вікторія Сергіївна Інформаційна технологія дослідження стану серцево-судинної системи людини за складом повітря, що видихається Медична і біологічна інформатика та кібернетика, 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем Національної академії наук і Міністерства освіти та науки України Київ, 28.10.2015
24. Швець Андрій Володимирович Інформаційна технологія психофізіологичного оцінювання надійності діяльності та підтримки працездатності військових операторів Медична і біологічна інформатика та кібернетика, 14.03.11 Доктор медичних наук Науково-дослідний інститут проблем військової медицини Української військово-медичної академії Київ, 09.12.2015
25. Бабінцева Ларіса Юріївна Теоретико-методологічне обгрунтування інформаційного моніторінгу фармацевтичного ринку в системі охорони здоров'я Медична та біологічна інформатика та кібернетика, 14.03.11 Доктор біологічних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 12.04.2016
26. Галян Євгенія Борисівна Інформаційна технологія керування тонкою моторикою кисті для відновлення мовлення у хворих після інсульту Медична та біологічна інформатика і кібернетика, 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем Національної академії наук і Міністерства освіти та науки України Київ, 29.03.2017
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти
Український iнститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО
Вроджені вади розвитку: Міжнародні інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
Верховна Рада України, Комітет з питань охорони здоров’я. Засідання «круглого столу» на тему: «Про засади державної політики охорони здоров’я» 06.11.15, програма
У комітетах ВР України 26.05.15. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.

Создано вечное хранилище информации.

Неизбежность перехода на Windows 10.

Microsoft: Windows 7 можно использовать только на свой страх и риск.

Ученые из США первыми в мире успешно использовали биохимическую энергию для питания компьютерных микросхем.

Миллиард на искусственный интеллект: инициировано создание НКО

Израильский ученый помог создать первую в мире цифровую модель мозговой ткани

Создан искусственный интеллект с лучшей интуицией, чем у человека

Український форум з охорони здоров'я

Нобелевская премия по медицине 2015

Windows 10 получит трехмерное меню

Microsoft офіційно представила Office 2016

В Британии разрешили использовать ДНК третьего родителя

Спасёт ли модульный подход мир ПК?

Microsoft випустила для Windows 7 і 8 оновлення, які шпигують за користувачем (перелік)

Информация на ДНК-накопителях может храниться тысячелетиями Источник: http://viknaodessa.od.ua/news/?news=120846

«Лабораторию Касперского» обвинили в подделке файлов и саботаже конкурентов

Где могут применяться очки виртуальной реальности

Опубликованы минимальные системные требования для Windows 10

Корпорация Microsoft сегодня представила

Информационные технологии в здравоохранении: перспективы развития

Министр рассказал подробности реформирования системы здравоохранения

Ученые создали элемент искусственного мозга человека Больше читайте здесь

Microsoft изменит политику выпуска ОС после релиза Windows 10

Глава Microsoft поделился главными целями компании

Суперкомпьютер IBM Watson занялся здравоохранением

Как наука приближает бессмертие к реальности?

Google представив комп’ютер у вигляді флешки за 100 доларів

Wi-Fi грозит бесплодием?

В Европе впервые провели пересадку мертвого сердца

16 апреля 2015 г. в Киеве в седьмой раз пройдет iForum – самая большая офлайн-конференция в Украине

Облачное хранилище без ограничений — уже реальность

В Израиле создали "умный пояс", который следит за состоянием плода в утробе матери

Microsoft представила очки дополненной реальности HoloLens

Ученые предупреждают об искусственном интеллекте.

Ученые разработали непобедимый антибиотик

Intel Curie – полноценный компьютер размером с пуговицу

10 самых важных достижений в науке за 2014 год

Генетическая революция будет способствовать исчезновению химиотерапии из мира науки

9 декабря 1968 года американский изобретатель Дуглас Энгельбарт продемонстрировал компьютерную мышь.

Вчені зі США створили систему, з допомогою якої можливо набирати тексти силою думки.

Прорив у медицині: для пересадки годиться і мертве серце Читайте більше тут.

Сколько научных статей в интернете?

Как выглядит первый в мире планшет с проектором?

Динамическое шифрование затруднит прослушку разговоров

Нобелівську премію у галузі медицини отримали дослідники з США та Норвегії

Новая версия Windows будет значительно отличаться от предыдущих аналогов

Кабмин реорганизовал Госагентство по вопросам науки, инноваций и информатизации в Госслужбу по вопросам электронного управления

Intel хочет полностью избавить компьютеры от проводов

МВД и СБУ написали первый в истории Украины закон о кибербезопасности

Как трояны за $5 000 обходят двухфакторную аутентификацию

Произошло крупнейшее в истории похищение учетных записей

"Отец" интернета заявил, что спустя 25 лет он будет основан заново

Как обеспечить себе безопасность в Интернете и обойти блокировки сайтов

На лекарствах в Украине разместят QR-коды Система будет внедряться в несколько этапов

Рада дозволила блокувати доступ до інтернету

SIM-карты в Украине будут продаваться по паспортам

У суперкомп'ютер Watson вкладуть мільярд доларів

IBM создала компьютер, который питается от "крови"
Редактор:
проф. Майоров О.Ю.

  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft