Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Прізвище Тема Спеціальність Ступень Установа Місто, дата
1. Баязітов Микола Рашитович Телемедичне забезпечення роботи хірургічної служби регіонального рівня Медична і біологічна інформатика та кібернетика 14.03.11 Доктор медичних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Київ, 27.10.2011
2. Вихованець Юрій Георгійович Нейромережеві моделі в оцінці функціональних станів людини Медична і біологічна інформатика та кібернетика 14.03.11 Доктор медичних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 15.11.2011
3. Лещишин Юрій Зіновійович Математична модель та методи ефективного визначення розладки ритмокардюсигналу Математичне моделювання та обчислювальні методи 01.05.02 Кандидат технічних наук Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопіль, 18.11.2011
4. Фірсов Олексій Геннадійович Автоматизований комплекс для професійного відбору фахівців для діяльності в умовах підвищеної небезпеки Медична і біологічна інформатика та кібернетика 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Київ, 27.10.2011
5. Фефер Едуард Ісаакович Використання сучасних інформаційних технологій в удосконаленні стоматологічної допомоги та в оптимізації фахової підготовки Медична та біологічна інформатика і кібернетика, 14.03.11 Кандидат медичних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 27.04.2010
6. Гасемі Тахере Технічні та технологічні аспекти оптимізації дистанційного навчання в медицині Медична та біологічна інформатика і кібернетика, 14.03.11 Кандидат біологічних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 15.06.2012
7. Фалендиш Володимир Володимирович Удосконалення обчислювальних методів обробки ритмокардіосигналу в системах контролю функціонального стану людини Математичне моделювання та обчислювальні методи, 01.05.02 Кандидат технічних наук Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопіль, 28.09.2012
8. Харик Наталія Вікторівна Наукове обгрунтування застосування інформаційних технологій при забезпеченні наступності медичної допомоги Медична та біологічна інформатика і кібернетика, 14.03.11 Кандидат медичних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 24.05.2013
9. Дунець Василь Любомирович Математична модель та метод опрацювання електрокардіосигналу при физичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних систем Математичне моделювання та обчислювальні методи, 01.05.02 Кандидат технічних наук Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопіль, 31.05.2013
10. Тимченко Ірина Миколаївна Оптимізація технологічних процесів створення лікарських засобів на основі математичних моделей Медична та біологічна інформатика і кібернетика, 14.03.11 Кандидат медичних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 30.03.2012
11. Шакало Ірина Миколаївна Обгрунтування технології збереження та використання інформації в медичному електронному паспорті Медична та біологічна інформатика і кібернетика, 14.03.11 Кандидат біологічних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 24.05.2013
12. Беклер Тетяна Юріївна Математичні моделі та програмні засоби синтезу штучних електрокардіограм Медична і біологічна інформатика та кібернетика, 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Київ, 24.05.2013
13. Камінський Антон Олександрович Інформаційна технологія прогнозування функціонального стану людини в процесі трудової діяльності Медична і біологічна інформатика та кібернетика, 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Київ, 24.05.2013
14. Дедів Ірина Юріївна Математична модель дихальних шумів для підвищення інформативності аускультативних діагностичних систем Математичне моделювання та обчислювальні методи, 01.05.02 Кандидат технічних наук Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопіль, 24.10.2013
15. Азархов Олександр Юрійович Інформатизація процесів реабілітаційно-відновлювального лікування постінсультних хворих Медична та біологічна інформатика і кібернетика, 14.03.11 Доктор медичних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 26.11.2013
16. Кефелі-Яновська Олена Ігорівна Проблеми оптімізації в завданнях трансформації навчальних знань в медичній освіті (на прикладі морфологічних дисциплін) Медична та біологічна інформатика та кібернетика, 14.03.11 Кандидат медичних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 27.06.2014
17. Денисенко Сергій Вікторович Інформаційні технології в стратегії збереження та відновлення репродукції людини Медична та біологічна інформатика та кібернетика, 14.03.11 Доктор медичних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 27.06.2014
18. Осташко Віталій Геннадійович Інформаційна технологія створення та функціонування міжрегіональної телемедичної мережі Медична та біологічна інформатика та кібернетика, 14.03.11 Кандидат медичних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Київ, 22.10.2014
19. Біднюк Катеріна Анатоліївна Інформаційне забезпечення диспансерного стоматологічного обстеження дітей Медична та біологічна інформатика та кібернетика, 14.03.11 Кандидат медичних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Київ, 12.11.2014
20. Нессонова Марина Миколаївна Моделі і методи оцінки ступеня тяжкості стану пацієнтів для підтримки прийняття рішень лікаря Медична і біологічна інформатика та кібернетика, 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем Національної академії наук і Міністерства освіти та науки України Київ, 29.04.2015
21. Яковенко Альона Вікторівна Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при хирургічному лікуванні хворих ішемічною хворобою серця Медична і біологічна інформатика та кібернетика, 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем Національної академії наук і Міністерства освіти та науки України Київ, 01.07.2015
22. Яворський Олександр Васильович Структурно-функціональна організація зорової системи на етапі одержання та первинної обробки візуальної інформації Медична і біологічна інформатика та кібернетика, 14.03.11 Доктор медичних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем Національної академії наук і Міністерства освіти та науки України Київ, 01.07.2015
23. Якимчук Вікторія Сергіївна Інформаційна технологія дослідження стану серцево-судинної системи людини за складом повітря, що видихається Медична і біологічна інформатика та кібернетика, 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем Національної академії наук і Міністерства освіти та науки України Київ, 28.10.2015
24. Швець Андрій Володимирович Інформаційна технологія психофізіологичного оцінювання надійності діяльності та підтримки працездатності військових операторів Медична і біологічна інформатика та кібернетика, 14.03.11 Доктор медичних наук Науково-дослідний інститут проблем військової медицини Української військово-медичної академії Київ, 09.12.2015
25. Бабінцева Ларіса Юріївна Теоретико-методологічне обгрунтування інформаційного моніторінгу фармацевтичного ринку в системі охорони здоров'я Медична та біологічна інформатика та кібернетика, 14.03.11 Доктор біологічних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 12.04.2016
26. Галян Євгенія Борисівна Інформаційна технологія керування тонкою моторикою кисті для відновлення мовлення у хворих після інсульту Медична та біологічна інформатика і кібернетика, 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем Національної академії наук і Міністерства освіти та науки України Київ, 29.03.2017
27. Харковлюк-Балакіна Наталя Валеріївна Інформаційна оцінка та оптимізація діяльності людей різного віку при розумових навантаженнях Медична та біологічна інформатика і кібернетика, 14.03.11 Кандидат біологічних наук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ, 26.04.2017
28. Майхрук Зоряна Василівна Моделі та методи нелінійного аналізу електричної активності системи Ходжкіна-Хакслі Математичне моделювання та обчислювальні методи, 01.05.02 Кандидат технічних наук Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопіль, 20.10.2017
29. Євтушенко Андрій Сергійович Інформаційне забезпечення оцінювання функціонального стану людини за умов підвищених зорових навантажень Медична та біологічна інформатика і кібернетика, 14.03.11 Кандидат медичних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Київ, 15.05.2018
30. Дуккарт Ксенія Борисівна Інформаційна технологія аналізу зміни показників одноканальної електрокардіограми у різних станах організму людини Медична та біологічна інформатика і кібернетика, 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Київ, 15.05.2018
31. Петренко Олексій Олексійович Стратегії розвитку сервіс-орієнтованих систем у хмарному середовищі Системи автоматизації проєктних робіт, 05.13.12 Кандидат технічних наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сикорського" Міністерства освіти і науки України Київ, 25.09.2018
32. Рисована Любов Михайлівна Інформаційна технологія визначення стану когнітивної та емоційної сфер у людей з дисциркуляторною енцефалопатією Медична та біологічна інформатика і кібернетика 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Київ, 24.10.2018
33. Бузиновський Артур Борисович Інформаційне забезпечення підтримки прийняття рішень на етапах хірургічного лікування пацієнтів з хронфчним мисковим больовим синдромом Медична та біологічна інформатика і кібернетика 14.03.11 Кандидат медичних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Київ, 15.05.2019
34. Ніколаєнко Анастасія Юріївна Інформаційна технологія прогнозування термофізіологічного стану людини під час фізичної актівності в різних середовищах Медична та біологічна інформатика і кібернетика 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Київ, 24.10.2019
35. Перова Ірина Геннадіївна Інформаційна технологія аналізу медичних данихна основі гібридних нейро-фаззі систем Медична та біологічна інформатика та кібернетика 05.13.09 Доктор технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Київ, 13.11.2019
36. Каплін Ігор Володимирович Інформаційне забезпечення оцінювання внутрішньоочного тиску з використанням поляризаційно-оптичних властивостей рогівки ока Медична та біологічна інформатика і кібернетика 14.03.11 Кандидат медичних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Київ, 13.11.2019
37. Білошицька Оксана Костянтинівна Інформаційна технологія оцінювання перебігу епілепсії за показниками складності електроенцефалограми Медична та біологічна інформатика і кібернетика 05.13.09 Кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Київ, 18.12.2019
38. Чернишова Тетяна Анатоліївна Інформаційна технологія визначення циркулюючих пухлинних клітин Медична та біологічна інформатика і кібернетика 14.03.11 Кандидат медичних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Київ, 18.12.2019
39. Сверстюк Андрій Степанович Моделі та методи компарментного математичного моделювання кіберфізичних систем медико-біологічних процесів Математичне моделювання та обчислювальні методи 01.05.02 Доктор технічних наук Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопіль, 02.10.2020
40. Кислий Роман Володимирович Розпізнавання людських активних дій за допомогою штучного інтелекту Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем 01.05.03 Кандидат технічних наук Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Київ, 23.04.2021
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (ННІПО ХНМУ) (Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти приєднана до ННІПО ХНМУ наприкнці 2022 р.)
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО (приєднана до ННІПО ХНМУ наприкинці 2022 р. після об’єднання з кафедрою соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я)
Вроджені вади розвитку: Міжнародна інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
European eHealth News Portal
У комітетах ВР України. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

Medinfo 2021 відбувся он-лайн 2, 3 і 4 жовтня 2021 року. Для доступу до записаних живих сесій і презентацій перейдіть на сайт ІМІА

IMIA анонсує онлайн-видання "Міжнародна медична інформатика та трансформація охорони здоров'я" 9 листопада 2021 року

НАКАЗ МОЗ України від 6 серпня 2018 року №1454 Про внесення змін до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.
Редактор сайту
  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft