RUS   Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА

ДIЙСНI ТА АСОЦIАТИВНI ЧЛЕНИ УАКМ

КИЇВ

Мiнiстерство охорони здоров'я України
www.moz.gov.ua
 ВО Міністра охорони здоров'я України - Уляна Супрун
Українське фiзiологiчне товариство
biph.kiev.ua
Президент - академік НАН України Кришталь О. О., Директор Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
Українське патофiзiологiчне товариство
biph.kiev.ua/uk/Ukrainian_Society_for_Pathophysiology
Заступник президента НТПУ - Резніков О. Г., академік НАМНУ, чл.-кор. НАНУ
Всесвітня Федерація Українських Лікарських Товариств
www.sfult.org
Президент - Пирiг Л.А., д.мед.н., професор, академiк НАМН України
Український iнститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України
www.uiph.kiev.ua
В.О. директора - Мельник П. С., д.мед.н., Заслужений лікар України
Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру МОЗ України
www.moz.gov.ua/ua/portal
Директор - Терещенко С. О.
Iнститут проблем математичних машин та систем НАН України www.immsp.kiev.ua Директор - Морозов А.О., д.техн.н., професор, академiк НАН України, Президент УАКМ
Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця
www.nmu.edu.ua
Ректор - Амосова К. М., д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України
Національний технiчний унiверсiтет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
kpi.ua
Ректор - Згуровський М.З., д.техн.н., професор, академік НАН України
Iнститут нейрохiрургiї iм.А.П.Ромоданова НАМН України
www.neuro.kiev.ua
Директор - Педаченко Є.Г., д.мед.н., професор, академiк НАМН України
Iнститут медицини працi НАМН України
www.amnu.gov.ua
Директор - Чернюк В.І. д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України
ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України"
www.health.gov.ua
Директор - Сердюк А.М., д.мед.н., професор, академик НАМН України
Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України Директор - Паляниця С. С.
Інститут фармакологiї та токсiкологiї НАМН України
ift.org.ua
Директор - Бухтіарова Т.А., д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України
Національна наукова медична бiблiотека МОЗ України
www.library.gov.ua
Генеральний директор - Павленко Р.I., засл. робітник культури
Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України
dec.gov.ua
Генеральний директор - Думенко Т. М.
Iнститут кiбернетики iм. В.М.Глушкова НАН України
www.icyb.kiev.ua
Директор - Сергiєнко I.В., д.ф./м.н., професор, академік НАН України.
Міжнародний науково-учбовий центр інформаційних технологій и систем НАН України, МОН, ЮНЕСКО
www.irtc.org.ua
Директор - Гриценко В.І., професор, член-кор. НАН України
Український науково-дослiдний iнститут соцiальної i судової психiатрiї та наркологiї МОЗ України
www.undisspn.org.ua
Директор - Пінчук І.Я., д.мед.н., професор
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України
www.ifp.kiev.ua
Директор – Фещенко Ю.І., д.мед.н., професор, академік НАМН України.
Українська військово-медична Академія МО України
uvma.mil.gov.ua

Начальник академії - полковник м.с. Савицький В. Л., професор, д.мед.н.

ЗАТ «Датагруп» www.datagroup.com.ua Директор - Данченко О.І.
ТОВ "Центр сімейної медицини "Формула здоров'я" Директор – Ханенко С.М.
ТОВ "СИЕТ ХОЛДИНГ" www.ciet.kiev.ua Директор - Дружинін Ю.В.
ТОВ «Євроіндекс» www.euroindex.ua Директор – Шмуклер В.Л.
Науково-економічний центр “ІНФОСЕРВІС” www.infoservis.kiev.ua Директор – Носирєв О.В.
Інститут гідромеханіки НАН України
hydromech.org.ua
Директор - Грінченко В.Т., д.тех.н., професор, академік НАН України
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
http://itgip.org/
Директор - Довгий С.О., д.ф-м.н., професор, член-кор. НАН України
Державний науково-навчальний методичний центр паліативної хоспісної медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика
kmapo.edu.ua
Директор - Губський Ю.І. д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України
Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України Директор - к.м.н, доцент Горбань А.Є.
Науково-практичний центр нейрореабілітації «NODUS»
www.nodus.ua
Директор - к.м.н. Кулик О.В.
ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"
medstat.gov.ua
В.О. Директора - Заболотько В.М.
Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами
www.feofaniya.org
Головний лікар - Семенів І. П.
Науково-виробниче підприємство "МЕДИРЕНТ"
www.medirent.ua
Директор - Бониславський Ю. А.
Державне підприємство "Центр електронної охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я України"
www.moz.gov.ua/ua/portal/oth_uioc.html
В.О. Директора - Олійник В.Д.
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
www.iepor.org.ua
Директор - Чехун В. Ф. д.мед.н., професор, академік НАН України
Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України
www.iem.net.ua
Директор - Тронько М.Д., д.мед.н., професор, академік НАМН України, член-кор. НАН України
Приватне Акціонерне Товариство «Пріоком»
priocom.com
Голова Правління - Миколюк О. В.
ТОВ «АМІ»
ami.ua
Генеральний директор - Нозик А.Б.

ХАРКIВ

Інститут охорони здоров я дітей та підлітків НАМН України.
iozdp.org.ua
Директор - Даниленко Г.М., д.мед.н., професор
Інститут патології хребта та суглобів ім. професора М.І. Ситенка НАМН України
www.sytenko.org.ua
Директор - Корж М.О. д.мед.н., професор
Інститут терапії НАМН України ім. Л.Т. Малої
www.therapy.org.ua/
Директор - Фадєєнко Г. Д., д.мед.н., професор
Харківська медична Академія післядипломної освіти МОЗ України (до 1999 Харкiвський iнститут удосконалення лiкарiв МОЗ України )
www.med.edu.ua
Ректор - Хвiсюк О.М., д.мед.н., професор
Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова НАМН України
www.imiamn.org.ua
Директор - Попов М.М., д.мед.н., професор
Харківський національний медичний університет
www.ksmu.kharkov.ua
Ректор - Лісовой В.М., д.мед.н, професор, член-кор. НАМН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України
www.univer.kharkov.ua
Ректор - Бакіров В.С., д.с.н., академік НАН України, член-кор. НАПН України, професор
Науково-дослідний інститут біології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
www.univer.kharkov.ua
Директор – Божков А.І., д. біол. наук, професор
Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України.
medradiologia.kharkov.ua
Директор - Красносельський М.В., д.мед.н., професор
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
www.cryo.org.ua
Директор інституту - Гольцев А.М., д. мед. н., професор, академік НАН України
Харківський національний університет радіоелектроніки
nure.ua
Ректор - Семенець В.В., д.техн.н., професор
Нацiональний технiчний унiверситет "Харкiвський полiтехнiчний iнститут"
www.kpi.kharkov.ua
Ректор - Сокол Є І., д.техн.н., професор, член-кор. НАН України
Публічне акціонерне товариство «АТ науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»
www.niiri.com.ua
Директор, голова правління - Верещак О.П., д.т.н., професор
Iнститут неврологiї, психiатрiї та наркологiї НАМН України
www.inpn.org.ua
Директор - Лінський І.В., д.мед.н., професор
Публічне акціонерне товариство «ХАРТРОН»
www.hartron.com.ua
Голова правління - Вахно М.І. к.техн.н.
Iнститут дерматологiї i венерологiї НАМН України
www.idvamnu.com.ua
Директор - Кутасевич Я. Ф., д.мед.н., професор
Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1
cchuz.kharkov.com
Головний лікар - Фурса І. А.
Нацiональний фармацевтичний унiверситет МОЗ України
nuph.edu.ua/
Ректор - Черних В.П., д.фарм.н, д.хім.н, професор, академiк НАН України
Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України
www.ipep.com.ua
Директор - Караченцев Ю.І., д.мед.н., професор
ТОВ НПП "DX-системи"
www.dx-sys.com.ua
Директор - Бєлобров І.В.
Науково-технічний центр радіоелектронних медичних приладів та технологій ХАІ-МЕДІКА Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського
www.xai-medica.com
Директор - Зеленский О.О.,
д.техн.н., професор
Фірма "Радмир" донькове підприємство АО "НДІРВ"
www.radmir.kharkov.com
Директор - Литвиненко С.В.
ТОВ "Компанія TREDEX"
www.tredex-company.com
Директор - Павлович Р.В., к.т.н.
Харківський обласний клінічний шкірно-венерологічний діспансер, громадська організація населення та медиків Харківського регіону «Венус»
Головний лікар – Рижко П.П.,
д.мед.н., професор
Харківський обласний інформаційно-аналітичний Центр медичної статистики
www.khomiac.org
Начальник - Зайцев О.М., к.м.н., доцент
ТОВ «Нью Медікал Технолоджіс»
www.techgroup.com.ua
Директор - Гевліч А. В.
КП "Міський інформаційний центр"
www.infocity.kharkov.ua
Директор - Кутоманов Д. Є.

ЗАПОРІЖЖЯ

Запорізський національний медичний університет
www.zsmu.edu.ua
Ректор - Колесник Ю.М., д.мед.н., професор
ТОВ «Медкомплект»
medcomplekt@zol.zp.ua
Директор – Морозов Є.Л.

ЛУЦЬК

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, біологічний факультет
eenu.edu.ua
Ректор - Коцан І.Я., д.біол.н., професор, президент біофізичного товариства України

ОДЕСА

Центр променевої дiагностики та терапiї
Директор - Соколов В.М., д.мед.н., професор, академiк
Державне підприємство "Український НДI медицини транспорту" МОЗ України
medtrans.com.ua
Директор - Гоженко А.І., д.мед.н., професор
Одеський національний медичний університет
odmu.edu.ua
Ректор - Запорожан В.М., д.мед.н., професор, академік, віце-президент НАМН України
Комунальна установа Одеська обласна клінічна лікарня
www.okb.inteprice.com
Головний лікар Гульченко Ю. І.

ДНIПРО

НВО "Орбiта" Генеральний директор - Бойко В.О.
Мiська клiнiчна лiкарня N16 Головний врач - Без'язичний В.I.
Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії Дніпропетровської обласної ради
rdc.dp.ua
Директор - Григоренко Ю. М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України
www.dsma.dp.ua
Ректор - Перцева Т.О., д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України
Днiпропетровська обласна клінічна лікарня ім.І.І.Мечнікова
http://www.mechnikova.com
Головний лікар - Риженко С.А.

IВАНО-ФРАНКІВСЬК

Івано-Франківський національний медичний університет
ifnmu.edu.ua
Ректор - Рожок М.М. д.мед.н., професор

ДОНЕЦЬК

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
www.dsmu.edu.ua
Ректор - Думанський Ю. В. д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України

КОСТЯНТИНІВКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЗ Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України
rdckonst@mail.ru
www.rdc.org.ua
Директор - Панченко О.А., д.мед.н., професор

ЛЬВIВ

Львiвський національний Медичний університет ім. Данили Галицького МОЗ України
www.meduniv.lviv.ua
Ректор - Зіменковський Б.С., д.мед.н., професор
Інститут спадкової патологiї НАМН України
Директор - Гнатейко О.З., д.мед.н., професор

ПОЛТАВА

Українська медична стоматологiчна академiя МОЗ України
www.umsa.edu.ua
Ректор - Ждан В. М., д.мед.н., професор

РIВНЕ

Рiвненьський обласний лiкувально-дiагностичний Центр ім.В.М.Поліщука
www.rcmdc.com.ua
Головний лікар - Шустик Р. П.

ВІННИЦЯ

Вінницький національний технічний університет
www.vntu.edu.ua
Ректор - Грабко В. В. д.техн.н., професор
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
vnmu.edu.ua
Ректор - Мороз В. М., д.мед.н., професор, академiк НАМН України, Герой України

ТЕРНОПІЛЬ

ДВНЗ «Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського МОЗ України»
www.tdmu.edu.ua
Ректор - Корда М.М., д.мед.н., професор

ЛУГАНСЬК

Луганський Державний Медичний університет МОЗ України
www.lsmu.edu.ua
Ректор - Іоффе І.В., д.мед.н., професор
Луганський обласний координаційний центр охорони здоров’я
Директор -

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Державне підприємство "Новатор"
office@novator.km.ua
centre@novator.km.ua
Директор - Вдовіченко А.А.
Компанія SMART WORLD IT - SWIT
svvit.com
Директор - Підгайчук Я.

США

Філія InterSystems Corporation(USA) в СНД
intersystems.ru
Глава Філії InterSystems Corporation(USA) в країнах СНД і Балтії - Кречетов М.Є.

* - Виявили бажання до приєднання к УАКМ, готуються документи до вступу.

Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти
Український iнститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО
Вроджені вади розвитку: Міжнародні інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
Верховна Рада України, Комітет з питань охорони здоров’я. Засідання «круглого столу» на тему: «Про засади державної політики охорони здоров’я» 06.11.15, програма
У комітетах ВР України 26.05.15. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.

Создано вечное хранилище информации.

Неизбежность перехода на Windows 10.

Microsoft: Windows 7 можно использовать только на свой страх и риск.

Ученые из США первыми в мире успешно использовали биохимическую энергию для питания компьютерных микросхем.

Миллиард на искусственный интеллект: инициировано создание НКО

Израильский ученый помог создать первую в мире цифровую модель мозговой ткани

Создан искусственный интеллект с лучшей интуицией, чем у человека

Український форум з охорони здоров'я

Нобелевская премия по медицине 2015

Windows 10 получит трехмерное меню

Microsoft офіційно представила Office 2016

В Британии разрешили использовать ДНК третьего родителя

Спасёт ли модульный подход мир ПК?

Microsoft випустила для Windows 7 і 8 оновлення, які шпигують за користувачем (перелік)

Информация на ДНК-накопителях может храниться тысячелетиями Источник: http://viknaodessa.od.ua/news/?news=120846

«Лабораторию Касперского» обвинили в подделке файлов и саботаже конкурентов

Где могут применяться очки виртуальной реальности

Опубликованы минимальные системные требования для Windows 10

Корпорация Microsoft сегодня представила

Информационные технологии в здравоохранении: перспективы развития

Министр рассказал подробности реформирования системы здравоохранения

Ученые создали элемент искусственного мозга человека Больше читайте здесь

Microsoft изменит политику выпуска ОС после релиза Windows 10

Глава Microsoft поделился главными целями компании

Суперкомпьютер IBM Watson занялся здравоохранением

Как наука приближает бессмертие к реальности?

Google представив комп’ютер у вигляді флешки за 100 доларів

Wi-Fi грозит бесплодием?

В Европе впервые провели пересадку мертвого сердца

16 апреля 2015 г. в Киеве в седьмой раз пройдет iForum – самая большая офлайн-конференция в Украине

Облачное хранилище без ограничений — уже реальность

В Израиле создали "умный пояс", который следит за состоянием плода в утробе матери

Microsoft представила очки дополненной реальности HoloLens

Ученые предупреждают об искусственном интеллекте.

Ученые разработали непобедимый антибиотик

Intel Curie – полноценный компьютер размером с пуговицу

10 самых важных достижений в науке за 2014 год

Генетическая революция будет способствовать исчезновению химиотерапии из мира науки

9 декабря 1968 года американский изобретатель Дуглас Энгельбарт продемонстрировал компьютерную мышь.

Вчені зі США створили систему, з допомогою якої можливо набирати тексти силою думки.

Прорив у медицині: для пересадки годиться і мертве серце Читайте більше тут.

Сколько научных статей в интернете?

Как выглядит первый в мире планшет с проектором?

Динамическое шифрование затруднит прослушку разговоров

Нобелівську премію у галузі медицини отримали дослідники з США та Норвегії

Новая версия Windows будет значительно отличаться от предыдущих аналогов

Кабмин реорганизовал Госагентство по вопросам науки, инноваций и информатизации в Госслужбу по вопросам электронного управления

Intel хочет полностью избавить компьютеры от проводов

МВД и СБУ написали первый в истории Украины закон о кибербезопасности

Как трояны за $5 000 обходят двухфакторную аутентификацию

Произошло крупнейшее в истории похищение учетных записей

"Отец" интернета заявил, что спустя 25 лет он будет основан заново

Как обеспечить себе безопасность в Интернете и обойти блокировки сайтов

На лекарствах в Украине разместят QR-коды Система будет внедряться в несколько этапов

Рада дозволила блокувати доступ до інтернету

SIM-карты в Украине будут продаваться по паспортам

У суперкомп'ютер Watson вкладуть мільярд доларів

IBM создала компьютер, который питается от "крови"
Редактор:
проф. Майоров О.Ю.

  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft