RUS   Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА

ДIЙСНI ТА АСОЦIАТИВНI ЧЛЕНИ УАКМ

КИЇВ

Мiнiстерство охорони здоров'я України
www.moz.gov.ua
 ВО Міністра охорони здоров'я України - Уляна Супрун
Українське фiзiологiчне товариство
biph.kiev.ua
Президент - академік НАН України Кришталь О. О., Директор Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
Українське патофiзiологiчне товариство
biph.kiev.ua/uk/Ukrainian_Society_for_Pathophysiology
Президент - Гоженко А. І., д.мед.н., професор
Всесвітня Федерація Українських Лікарських Товариств
www.sfult.org
Президент - Пирiг Л.А., д.мед.н., професор, академiк НАМН України
Український iнститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України
www.uiph.kiev.ua
Директор - Мельник П. С., генерал-майор медичної служби запасу, Заслужений лікар України
Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру МОЗ України
www.moz.gov.ua/ua/portal
Директор - Терещенко С. О.
Iнститут проблем математичних машин та систем НАН України www.immsp.kiev.ua Директор - Морозов А.О., д.техн.н., професор, академiк НАН України, Президент УАКМ
Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця
nmu.ua
Ректор - Амосова К. М., д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України
Національний технiчний унiверсiтет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
kpi.ua
Ректор - Згуровський М.З., д.техн.н., професор, академік НАН України
Iнститут нейрохiрургiї iм.А.П.Ромоданова НАМН України
www.neuro.kiev.ua
Директор - Педаченко Є.Г., д.мед.н., професор, академiк НАМН України
Iнститут медицини працi НАМН України
www.amnu.gov.ua
Директор - Чернюк В.І. д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України
ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України"
www.health.gov.ua
Директор - Сердюк А.М., д.мед.н., професор, академик НАМН України
Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України Директор - Паляниця С. С.
Інститут фармакологiї та токсiкологiї НАМН України
ift.org.ua
Директор - Бухтіарова Т.А., д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України
Національна наукова медична бiблiотека МОЗ України
www.library.gov.ua
Генеральний директор - Павленко Р.I., засл. робітник культури
Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України
dec.gov.ua
Генеральний директор - Думенко Т. М.
Iнститут кiбернетики iм. В.М.Глушкова НАН України
www.icyb.kiev.ua
Директор - Сергiєнко I.В., д.ф./м.н., професор, академік НАН України.
Міжнародний науково-учбовий центр інформаційних технологій и систем НАН України, МОН, ЮНЕСКО
www.irtc.org.ua
Директор - Гриценко В.І., професор, член-кор. НАН України
Український науково-дослiдний iнститут соцiальної i судової психiатрiї та наркологiї МОЗ України
www.undisspn.org.ua
В.О. Директора - Табачніков С.І., д.мед.н., професор, академік АН ВО України
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України
www.ifp.kiev.ua
Директор – Фещенко Ю.І., д.мед.н., професор, академік НАМН України.
Українська військово-медична Академія МО України
uvma.mil.gov.ua

Начальник академії - полковник м.с. Савицький В. Л., професор, д.мед.н.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
ipag-kiev.org.ua
Директор - Антипкін Ю Г., професор, д.мед.н., академік НАМНУ
ЗАТ «Датагруп» www.datagroup.com.ua Директор - Шелемба М.В.
ТОВ "Центр сімейної медицини "Формула здоров'я" Директор – Ханенко С.М.
ТОВ "СИЕТ ХОЛДИНГ" www.ciet.kiev.ua Директор - Данилюк Е.О.
ТОВ «Євроіндекс» www.euroindex.ua Директор – Шмуклер В.Л.
Науково-економічний центр “ІНФОСЕРВІС” www.infoservis.kiev.ua Директор – Носирєв О.В.
Інститут гідромеханіки НАН України
hydromech.org.ua
Директор - Грінченко В.Т., д.тех.н., професор, академік НАН України
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
http://itgip.org/
Директор - Трохимчук О.М., д.тех.н., професор, член-кор. НАН України
Державний науково-навчальний методичний центр паліативної хоспісної медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика
nmapo.edu.ua
Директор - Губський Ю.І. д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України
Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України
www.ukrmedpatentinform.com.ua
В.О. Директора - к.м.н. Закрутько Л. І
Науково-практичний центр нейрореабілітації «NODUS»
www.nodus.ua
Директор - к.м.н. Кулик О.В.
ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"
medstat.gov.ua
В.О. Директора - Заболотько В.М.
Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами
www.feofaniya.org
Головний лікар - Семенів І. П.
Науково-виробниче підприємство "МЕДИРЕНТ"
www.medirent.ua
Директор - Бониславський Ю. А.
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
www.iepor.org.ua
Директор - Чехун В. Ф. д.мед.н., професор, академік НАН України
Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України
www.iem.net.ua
Директор - Тронько М.Д., д.мед.н., професор, академік НАМН України, член-кор. НАН України
Приватне Акціонерне Товариство «Пріоком»
priocom.com
Голова Правління - Миколюк О. В.
ТОВ «АМІ»
amintegrator.com
Генеральний директор - Нозик А.Б.
ТОВ "ЄвроМД Україна"
www.euromd.com.ua
Директор - Прилипко Є. В.
ДП "Електронне здоров'я"
portal.ehealth.gov.ua
В.О. Генерального директора - Сучик А.В.
Компанія Mawi solutions OU
www.mawi.band
Директор - Рон Фрідман
ТОВ "Сучасні Медичні Сервіси"
lekaris.com
Директор - Рудченко П.С.

ХАРКIВ

Інститут охорони здоров я дітей та підлітків НАМН України.
iozdp.org.ua
Директор - Даниленко Г.М., д.мед.н., професор
Інститут патології хребта та суглобів ім. професора М.І. Ситенка НАМН України
www.sytenko.org.ua
Директор - Корж М.О. д.мед.н., професор
Інститут терапії НАМН України ім. Л.Т. Малої
www.therapy.org.ua
Директор - Фадєєнко Г. Д., д.мед.н., професор
Харківська медична Академія післядипломної освіти МОЗ України (до 1999 Харкiвський iнститут удосконалення лiкарiв МОЗ України )
www.med.edu.ua
Ректор - Хвiсюк О.М., д.мед.н., професор
Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова НАМН України
www.imiamn.org.ua
Директор - Попов М.М., д.мед.н., професор
Харківський національний медичний університет
knmu.kharkov.ua
Ректор - Капустник В. А., д.мед.н., професcор
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України
www.univer.kharkov.ua
Ректор - Бакіров В.С., д.с.н., академік НАН України, член-кор. НАПН України, професор
Науково-дослідний інститут біології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
www.univer.kharkov.ua
Директор – Божков А.І., д. біол. наук, професор
Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України.
medradiologia.kharkov.ua
Директор - Красносельський М.В., д.мед.н., професор
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
www.cryo.org.ua
Директор - Гольцев А.М., д. мед. н., професор, академік НАН України
Харківський національний університет радіоелектроніки
nure.ua
Ректор - Семенець В.В., д.техн.н., професор
Нацiональний технiчний унiверситет "Харкiвський полiтехнiчний iнститут"
www.kpi.kharkov.ua
Ректор - Сокол Є І., д.техн.н., професор, член-кор. НАН України
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»
khai.edu
Ректор - Нечипорук М. В. д.техн.н., професор
Публічне акціонерне товариство «АТ науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»
www.niiri.com.ua
Директор, голова правління - Верещак О.П., д.т.н., професор
Iнститут неврологiї, психiатрiї та наркологiї НАМН України
www.inpn.org.ua
Директор - Лінський І.В., д.мед.н., професор
Публічне акціонерне товариство «ХАРТРОН»
www.hartron.com.ua
Голова правління - Вахно М.І. к.техн.н.
Iнститут дерматологiї i венерологiї НАМН України
www.idvamnu.com.ua
Директор - Кутасевич Я. Ф., д.мед.н., професор
Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1
cchuz.kharkov.com
Головний лікар - Фурса І. А.
Нацiональний фармацевтичний унiверситет МОЗ України
nuph.edu.ua/
Ректор - Котвіцька А.А., д.фарм.н, професор
Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України
www.ipep.com.ua
Директор - Караченцев Ю.І., д.мед.н., професор
ТОВ НПП "DX-системи"
www.dx-sys.com.ua
Директор - Бєлобров І.В.
Науково-технічний центр радіоелектронних медичних приладів та технологій ХАІ-МЕДІКА Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського
www.xai-medica.com
Директор - Шаронов В.Б.,
к.техн.н., професор
Фірма "Радмир" донькове підприємство АО "НДІРВ"
www.radmir.kharkov.com
Директор - Литвиненко С.В.
ТОВ "Компанія TREDEX"
www.tredex-company.com
Директор - Павлович Р.В., к.т.н.
Харківський обласний клінічний шкірно-венерологічний діспансер №1, громадська організація населення та медиків Харківського регіону «Венус»
Головний лікар – Рощенюк Л. В.
Харківський обласний інформаційно-аналітичний Центр медичної статистики
www.khomiac.org
Начальник - Зайцев О.М., к.м.н., доцент
КП "Міський інформаційний центр"
www.infocity.kharkov.ua
Директор - Кутоманов Д. Є.
ТОВ "МЕДСТАР СОЛЮШЕНС"
medstar.ua
Генеральний директор - Куцевляк С. В., к.м.н.

ЗАПОРІЖЖЯ

Запорізський національний медичний університет
www.zsmu.edu.ua
Ректор - Колесник Ю.М., д.мед.н., професор
ТОВ «Медкомплект»
medcomplekt@zol.zp.ua
Директор – Морозов Є.Л.

ЛУЦЬК

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, біологічний факультет
eenu.edu.ua
Ректор - Коцан І.Я., д.біол.н., професор, президент біофізичного товариства України

ОДЕСА

Асоціація рентгенологів Одеського регіону
Президент - Соколов В.М., д.мед.н., професор, академiк ЕАПН
Державне підприємство "Український НДI медицини транспорту" МОЗ України
medtrans.com.ua
Директор - Гоженко А.І., д.мед.н., професор
Одеський національний медичний університет
onmedu.edu.ua
ТВО Ректора - Сухін Ю.В., д.мед.н., професор, заслужений лікар України
Комунальна установа Одеська обласна клінічна лікарня
www.okb.inteprice.com
Головний лікар Гульченко Ю. І.

ДНIПРО

НВО "Орбiта" Генеральний директор - Бойко В.О.
Мiська клiнiчна лiкарня N16 Головний врач - Без'язичний В.I.
Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії Дніпропетровської обласної ради
rdc.dp.ua
Директор - Григоренко Ю. М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України
www.dsma.dp.ua
Ректор - Перцева Т.О., д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України
Днiпропетровська обласна клінічна лікарня ім.І.І.Мечнікова
http://www.mechnikova.com
Головний лікар - Риженко С.А.

IВАНО-ФРАНКІВСЬК

Івано-Франківський національний медичний університет
ifnmu.edu.ua
Ректор - Рожок М.М. д.мед.н., професор

ДОНЕЦЬК

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
www.dsmu.edu.ua
Ректор - Думанський Ю. В. д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України

КОСТЯНТИНІВКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЗ Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України
rdckonst@mail.ru
www.rdc.org.ua
Директор - Панченко О.А., д.мед.н., професор

ЛЬВIВ

Львiвський національний Медичний університет ім. Данили Галицького МОЗ України
www.meduniv.lviv.ua
Ректор - Зіменковський Б.С., д.мед.н., професор
Інститут спадкової патологiї НАМН України
Директор - Гнатейко О.З., д.мед.н., професор

ПОЛТАВА

Українська медична стоматологiчна академiя МОЗ України
www.umsa.edu.ua
Ректор - Ждан В. М., д.мед.н., професор

РIВНЕ

Рiвненьський обласний лiкувально-дiагностичний Центр ім.В.М.Поліщука
www.rcmdc.com.ua
Головний лікар - Шустик Р. П.

ВІННИЦЯ

Вінницький національний технічний університет
www.vntu.edu.ua
Ректор - Грабко В. В. д.техн.н., професор
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
vnmu.edu.ua
Ректор - Мороз В. М., д.мед.н., професор, академiк НАМН України, Герой України

ТЕРНОПІЛЬ

ДВНЗ «Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського МОЗ України»
www.tdmu.edu.ua
Ректор - Корда М.М., д.мед.н., професор

ЛУГАНСЬК

Луганський Державний Медичний університет МОЗ України
www.lsmu.edu.ua
Ректор - Іоффе І.В., д.мед.н., професор
Луганський обласний координаційний центр охорони здоров’я
Директор -

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Державне підприємство "Новатор"
novator-tm.com
Директор - Вдовіченко А.А.
Компанія TERRA LAB
limsterralab.com
Директор - Підгайчук Я.

Китайська Народна Республіка (КНР)

ТОВ China Talent and Technology Co., Ltd. (CTTC)
www.cttc-bj.org
Виконавчий директор - Чжао Ян

США

Філія InterSystems Corporation(USA) в СНД
intersystems.com
Глава Філії InterSystems Corporation(USA) в країнах СНД і Балтії - Кречетов М.Є.

* - Виявили бажання до приєднання к УАКМ, готуються документи до вступу.

Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти
Український iнститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО
Вроджені вади розвитку: Міжнародні інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
European eHealth News Portal
Верховна Рада України, Комітет з питань охорони здоров’я. Засідання «круглого столу» на тему: «Про засади державної політики охорони здоров’я» 06.11.15, програма
У комітетах ВР України 26.05.15. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

НАКАЗ МОЗ України від 6 серпня 2018 року №1454 Про внесення змін до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я

У системі eHealth запрацювала реєстрація лікарів первинної ланки та пацієнтів

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.

Создано вечное хранилище информации.

Неизбежность перехода на Windows 10.

Microsoft: Windows 7 можно использовать только на свой страх и риск.
Редактор:
проф. Майоров О.Ю.

  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft