RUS   Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА

ДIЙСНI ТА АСОЦIАТИВНI ЧЛЕНИ УАКМ

КИЇВ

Мiнiстерство охорони здоров'я України
www.moz.gov.ua
 Міністр охорони здоров'я України - Віктор Ляшко
Українське фiзiологiчне товариство
biph.kiev.ua
Президент - академік НАН України Кришталь О. О.
Українське патофiзiологiчне товариство
biph.kiev.ua/uk/Ukrainian_Society_for_Pathophysiology
Президент -
Всесвітня Федерація Українських Лікарських Товариств
www.sfult.org
Президент - Андрій Базилевич, професор
Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру МОЗ України
Директор - Терещенко С. О.
Iнститут проблем математичних машин та систем НАН України www.immsp.kiev.ua Директор - Морозов А.О., д.техн.н., професор, академiк НАН України, Президент УАКМ
Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця
nmu.ua
Ректор - Кучин Ю. Л., д.мед.н., професор
Національний технiчний унiверсiтет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
kpi.ua
Ректор - Згуровський М.З., д.техн.н., професор, академік НАН України
Iнститут нейрохiрургiї iм.А.П.Ромоданова НАМН України
www.neuro.kiev.ua
Директор - Педаченко Є.Г., д.мед.н., професор, академiк НАМН України
ДУ "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України"
imtuik.org.ua
Т.в.о. директора - Іщейкін К.Є. д.мед.н., д.політ.н., професор
ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України"
www.health.gov.ua
Директор - Сердюк А.М., д.мед.н., професор, академик НАМН України
Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України Директор - Паляниця С. С.
Інститут фармакологiї та токсiкологiї НАМН України
ift.org.ua
Директор - Бухтіарова Т.А., д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України
Національна наукова медична бiблiотека МОЗ України
www.library.gov.ua
В.О. генерального директора - Остапенко Т.А.
Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України
dec.gov.ua
Генеральний директор - Думенко Т. М.
Iнститут кiбернетики iм. В.М.Глушкова НАН України
www.icyb.kiev.ua
Директор - Сергiєнко I.В., д.ф./м.н., професор, академік НАН України.
Міжнародний науково-учбовий центр інформаційних технологій и систем НАН України, МОН, ЮНЕСКО
www.irtc.org.ua
Директор - Гриценко В.І., професор, член-кор. НАН України
ДУ "Науково-дослідний інститут психиатрії МОЗ України"
ndips.org
Директор - Табачніков С.І., д.мед.н., професор, академік НАН ВО
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України
www.ifp.kiev.ua
Директор – Фещенко Ю.І., д.мед.н., професор, академік НАМН України.
Українська військово-медична Академія МО України
uvma.mil.gov.ua

Начальник академії - полковник м.с. Савицький В. Л., професор, д.мед.н.

ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України"
ipag-kiev.org.ua
Директор - Антипкін Ю Г., професор, д.мед.н., академік НАМНУ
ЗАТ "Датагруп" www.datagroup.ua Директор - Шелемба М.В.
ТОВ "Центр сімейної медицини "Формула здоров'я" Директор – Ханенко С.М.
ТОВ "СИЕТ ХОЛДИНГ" www.ciet.kiev.ua Директор - Данилюк Е.О.
ТОВ "Євроіндекс" www.euroindex.ua Директор – Шмуклер В.Л.
Науково-економічний центр "ІНФОСЕРВІС” www.infoservis.kiev.ua Директор – Носирєв О.В.
Інститут гідромеханіки НАН України
hydromech.org.ua
Директор - Грінченко В.Т., д.тех.н., професор, академік НАН України
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
http://itgip.org/
Директор - Трохимчук О.М., д.тех.н., професор, член-кор. НАН України
Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України
www.ukrmedpatentinform.com.ua
В.О. Директора - Мислицький О. В
Науково-практичний центр нейрореабілітації "NODUS"
www.nodus.ua
Директор - д.мед.н. Кулик О.В.
ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"
medstat.gov.ua
В.О. Директора - Заболотько В.М.
Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами
www.feofaniya.org
Головний лікар - Семенів І. П.
Науково-виробниче підприємство "МЕДИРЕНТ"
www.medirent.ua
Директор - Бониславський Ю. А.
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
www.iepor.org.ua
Директор - Чехун В. Ф. д.мед.н., професор, академік НАН України
Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України
www.iem.net.ua
Директор - Тронько М.Д., д.мед.н., професор, академік НАМН України, член-кор. НАН України
Приватне Акціонерне Товариство "Пріоком"
priocom.com
Голова Правління - Миколюк О. В.
ТОВ "АМІ"
amintegrator.com
Генеральний директор - Нозик А.Б.
ТОВ "ЄвроМД Україна"
www.euromd.com.ua
Директор - Прилипко Є. В.
ДП "Електронне здоров'я"
ehealth.gov.ua
В.О. Генерального директора - Ємець О.В.
Компанія Mawi solutions OU
www.mawi.band
Директор - Рон Фрідман
ТОВ "Сучасні Медичні Сервіси"
lekaris.tv
Директор - Рудченко П.С.
ГО "Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів"
www.iol.com.ua
Голова правління - Заболотний Д. І., професор, академік НАМНУ, віце-президент Національної Академії медичних наук України

ХАРКIВ

Інститут охорони здоров я дітей та підлітків НАМН України.
iozdp.org.ua
Директор - Даниленко Г.М., д.мед.н., професор
Інститут патології хребта та суглобів ім. професора М.І. Ситенка НАМН України
www.sytenko.org.ua
Директор - Корж М.О. д.мед.н., професор
Інститут терапії НАМН України ім. Л.Т. Малої
www.therapy.org.ua
Директор - Фадєєнко Г. Д., д.мед.н., професор
Харківська медична Академія післядипломної освіти МОЗ України (до 1999 Харкiвський iнститут удосконалення лiкарiв МОЗ України )
www.med.edu.ua
В.О. Ректора - Короп О. А., д.мед.н., професор
Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова НАМН України
www.imiamn.org.ua
Директор - Мінухін В.В., д.мед.н., професор
Харківський національний медичний університет
knmu.kharkov.ua
Ректор - Капустник В. А., д.мед.н., професcор
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України
www.univer.kharkov.ua
Ректор - Кагановська Т.Є., д.юр.н., професор, заслужений юрист України
Науково-дослідний інститут біології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
bin.univer.kharkov.ua
Директор – Божков А.І., д. біол. наук, професор
Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України.
medradiologia.kharkov.ua
Директор - Красносельський М.В., д.мед.н., професор
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
www.cryo.org.ua
Директор - Петренко О.Ю., д. мед. н., професор
Харківський національний університет радіоелектроніки
nure.ua
Ректор - Семенець В.В., д.техн.н., професор
Нацiональний технiчний унiверситет "Харкiвський полiтехнiчний iнститут"
www.kpi.kharkov.ua
Ректор - Сокол Є І., д.техн.н., професор, член-кор. НАН України
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "ХАІ"
khai.edu
Ректор - Нечипорук М. В. д.техн.н., професор
Публічне акціонерне товариство "АТ науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань"
www.niiri.com.ua
Директор, голова правління - Верещак О.П., д.т.н., професор
Iнститут неврологiї, психiатрiї та наркологiї НАМН України
www.inpn.org.ua
Директор - Лінський І.В., д.мед.н., професор
Публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН"
www.hartron.com.ua
Голова правління - Вахно М.І. к.техн.н.
Iнститут дерматологiї i венерологiї НАМН України
www.idvamnu.com.ua
Директор - Кутасевич Я. Ф., д.мед.н., професор
Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1
cchuz.kharkov.com
Головний лікар - Фурса І. А.
Нацiональний фармацевтичний унiверситет МОЗ України
nuph.edu.ua/
Ректор - Котвіцька А.А., д.фарм.н, професор
Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України
www.ipep.com.ua
Директор - Караченцев Ю.І., д.мед.н., професор
ТОВ НПП "DX-системи"
dx-systems.com
Директор - Бєлобров І.В.
Науково-технічний центр радіоелектронних медичних приладів та технологій ХАІ-МЕДІКА Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського
www.xai-medica.com
Директор - Шаронов В.Б.,
к.техн.н., професор
Фірма "Радмир" донькове підприємство АО "НДІРВ"
www.radmir.kharkov.com
Директор - Литвиненко С.В.
ТОВ "Компанія TREDEX"
www.tredex-company.com
Директор - Павлович Р.В., к.т.н.
Харківський обласний клінічний шкірно-венерологічний діспансер №1, громадська організація населення та медиків Харківського регіону "Венус"
Головний лікар – Рощенюк Л. В.
Харківський обласний інформаційно-аналітичний Центр медичної статистики
www.khomiac.org
Начальник - Зайцев О.М., к.м.н., доцент
КП "Міський інформаційний центр"
www.infocity.kharkov.ua
Директор - Кутоманов Д. Є.
ТОВ "МЕДСТАР СОЛЮШЕНС"
medstar.ua
Генеральний директор - Куцевляк С. В., к.м.н.
ТОВ "СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА"
www.spez.com.ua
Генеральний директор - Золотарьов О. Ф.

ЗАПОРІЖЖЯ

Запорізський національний медичний університет
www.zsmu.edu.ua
Ректор - Колесник Ю.М., д.мед.н., професор
ТОВ "Медкомплект"
medcomplekt@zol.zp.ua
Директор – Морозов Є.Л.

ЛУЦЬК

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, біологічний факультет
eenu.edu.ua
Ректор - Коцан І.Я., д.біол.н., професор, президент біофізичного товариства України

ОДЕСА

Асоціація рентгенологів Одеського регіону
Президент - Соколов В.М., д.мед.н., професор, академiк ЕАПН
Державне підприємство "Український НДI медицини транспорту" МОЗ України
medtrans.com.ua
Директор - Гоженко А.І., д.мед.н., професор
Одеський національний медичний університет
onmedu.edu.ua
ТВО Ректора - Сухін Ю.В., д.мед.н., професор, заслужений лікар України
Комунальна установа Одеська обласна клінічна лікарня
www.okb.inteprice.com
Головний лікар Гульченко Ю. І.

ДНIПРО

НВО "Орбiта" Генеральний директор - Бойко В.О.
Мiська клiнiчна лiкарня N16 Головний врач - Без'язичний В.I.
Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії Дніпропетровської обласної ради
rdc.dp.ua
Директор - Григоренко Ю. М.
ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"
www.dsma.dp.ua
Ректор - Перцева Т.О., д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України
Днiпропетровська обласна клінічна лікарня ім.І.І.Мечнікова
http://www.mechnikova.com
Головний лікар - Риженко С.А.

IВАНО-ФРАНКІВСЬК

Івано-Франківський національний медичний університет
ifnmu.edu.ua
Ректор - Рожок М.М. д.мед.н., професор

ДОНЕЦЬК

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
www.dsmu.edu.ua
Ректор - Думанський Ю. В. д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України

КОСТЯНТИНІВКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЗ Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України
rdc2019@ukr.net
www.rdc.org.ua
Директор - Панченко О.А., д.мед.н., професор

ЛЬВIВ

Львiвський національний Медичний університет ім. Данили Галицького МОЗ України
www.meduniv.lviv.ua
Ректор - Зіменковський Б.С., д.мед.н., професор
Інститут спадкової патологiї НАМН України
Директор - Гнатейко О.З., д.мед.н., професор

ПОЛТАВА

Українська медична стоматологiчна академiя МОЗ України
www.umsa.edu.ua
Ректор - Ждан В. М., д.мед.н., професор

РIВНЕ

Рiвненьський обласний лiкувально-дiагностичний Центр ім.В.М.Поліщука
www.rcmdc.com.ua
Головний лікар - Шустик Р. П.

ВІННИЦЯ

Вінницький національний технічний університет
www.vntu.edu.ua
Ректор - Грабко В. В. д.техн.н., професор
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
vnmu.edu.ua
Ректор - Мороз В. М., д.мед.н., професор, академiк НАМН України, Герой України

ТЕРНОПІЛЬ

ДВНЗ "Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського МОЗ України"
www.tdmu.edu.ua
Ректор - Корда М.М., д.мед.н., професор

ЛУГАНСЬК

Луганський Державний Медичний університет МОЗ України
www.lsmu.edu.ua
Ректор - Іоффе І.В., д.мед.н., професор
Луганський обласний координаційний центр охорони здоров'я
Директор -

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Державне підприємство "Новатор"
novator-tm.com
Директор - Вдовіченко А.А.
Компанія TERRA LAB
limsterralab.com
Директор - Підгайчук Я.

Китайська Народна Республіка (КНР)

ТОВ China Talent and Technology Co., Ltd. (CTTC)
cttc-bj.org
Виконавчий директор - Чжао Ян

США

Філія InterSystems Corporation(USA) в СНД
intersystems.com
Глава Філії InterSystems Corporation(USA) в країнах СНД і Балтії - Кречетов М.Є.

* - Виявили бажання до приєднання к УАКМ, готуються документи до вступу.

Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти
Український iнститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО
Вроджені вади розвитку: Міжнародні інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
European eHealth News Portal
Верховна Рада України, Комітет з питань охорони здоров’я. Засідання «круглого столу» на тему: «Про засади державної політики охорони здоров’я» 06.11.15, програма
У комітетах ВР України 26.05.15. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

Medinfo 2021 відбувся он-лайн 2, 3 і 4 жовтня 2021 року. Для доступу до записаних живих сесій і презентацій перейдіть на сайт ІМІА

IMIA анонсує онлайн-видання "Міжнародна медична інформатика та трансформація охорони здоров'я" 9 листопада 2021 року

НАКАЗ МОЗ України від 6 серпня 2018 року №1454 Про внесення змін до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.

Неизбежность перехода на Windows 10.

Microsoft: Windows 7 можно использовать только на свой страх и риск.
Редактор:
проф. Майоров О.Ю.

  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft