RUS   Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА

Вчена Рада
Української Асоцiацiї Комп'ютерна медицина

Майоров Олег Юрiйович (голова) д. мед. наук, професор, академік НАН Вищої освіти України, експерт ВООЗ з цифрової охорони здоров’я, завідувач кафедри "Клінічної інформатики і ІТ в управлінні охороною Здоров'я" ХМАПО; перший віце-президент УАКМ, головний редактор журналу "Клінічна інформатика і Телемедицина" (Харків, Україна).
Кальниш Валентин Володимирович (заст.голови) д. біол. наук, професор кафедри "Авіаційної, морської медицини і психофізіології" Української військово-медичної академії, зав. лабораторії Інституту медицини праці НАМН України (Київ, Україна).
Горбань Андрій Євгенович (вчений секретар) д. мед. наук, професор кафедри "Медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації", Чорноморський національний університету ім. Петра Могили (Україна)
Куцувляк Сергій Валерійович (вчений секретар) к. мед наук, генеральний директор компанії "Медстар Солюшенс".

Члени Ради:

Аврунін Олег Григорович д. техн. наук, професор, завідувач кафедри "Біомедичної інженерії", Харківський національний університет радіоелектроніки, ХНУРЕ (Україна)
Антомонов Михайло Юрiйович д. біол. наук, професор, головний науковий співробітник, Лабораторія "Епідеміологічних досліджень і медичної інформатики", Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України (Київ, Україна)
Божков Анатолй Іванович д. біол. наук, професор, завідувач кафедри "Молекулярної біології та біотехнології", Біологічний факультет, директор, НДІ біології, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України (Україна).
Будник Микола Миколайович д. техн. наук, доцент, с. н. с., Iнститут кібернетики НАН України iм. В.М.Глушкова (Київ, Україна).
Вакуленко Дмитро Вікторович д. біол. наук, завідувач кафедри "Медичної інформатики" Тернопільського державного медичного університету (Тернопіль, Україна).
Воробйов Костянтин Петрович д. мед. наук, кафедра "Анестезіології", Факультет післядипломної освіти Луганського державного університету (Луганськ, Україна).
Висоцька Олена Володимирівна д. техн. наук, професор, завідувачка кафедри "Радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів і технологій", Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" (Україна)
Гальченко Володимир Якович д. техн. наук, професор, зав. кафедри "Медичної та біологічної фізики, медичної інформатики, біостатистики", Луганський Державний медичний університет.
Годлевський Леонід Семенович д. мед. наук, професор, зав. кафедри "Медичної інформатики" Одеського Національного медичного університету (Україна).
Голубчиков Михайло Васильович д. мед. наук, професор, зав. кафедри "Медичної статистики" НМАПО ім. П.Л. Шупика, експерт Європейського бюро ВООЗ з питань медичної статистики по Україні, віце-президент УАКМ (Київ, Україна).
Гриценко Володимир Iллiч к. техн. наук, професор, член-кор. НАН України; директор "Міжнародного науково-учбового центру інформаційних технологій і систем НАН і МОН України", ЮНЕСКО (Київ, Україна).
Грінченко Віктор Тимофійович д. техн. наук, професор; академік НАН України, директор, "Інститут гідромеханіки НАН України" (Київ, Україна).
Даниленко Георгій Миколайович д. мед. наук, професор, директор, ДУ "Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України" (Харків, Україна)
Заліська Ольга Миколаївна д. фарм. наук, професор, голова Українського відділу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR, член ISPOR, FIP, завідувачка кафедри "Організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки", Факультет післядипломної освіти, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (Україна)
Кабачний Володимир Іванович д. фарм. наук, професор, академік Європейської Академії природознавчих наук, Національний фармацевтичний університет (Харків, Україна)
Коваленко Олександр Сергійович д. мед. наук, професор, зав. відділом "Медичних інформаційних систем" Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, ЮНЕСКО (Київ, Україна).
Кочіна Марина Леонидівна д. біол. наук, с.н.с., професор, зав. кафедри "Медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації", Чорноморський національний університет ім. Петра Могили.
Лях Юрій Єремійович д. біол. наук, професор, кафедра "Медичної інформатики та біофізики Донецького державного медичного університету" (Україна).
Мартиненко Олександр Витальович д. фіз.-мат. наук, професор кафедри "Гігієни та соціальної медицини (по напряму – медична інформатика)" Харківський Національний унiверситет ім. В.Н.Каразіна (Україна).
Мінцер Озар Петрович д. мед. наук, професор, зав. кафедри "Медичної інформатики" Київської Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, засл. діяч науки і техніки України, віце-президент УАКМ (Київ, Україна).
Морозов Анатолій Олексійович д. техн. наук, професор, академік НАНУ, директор, "Iнститут проблем математичних машин та систем НАН України", Президент УАКМ.
Петренко Анатолій Іванович д. техн. наук, професор, зав. відділом "Інформаційних ресурсів" і кафедри "Системного проектування" Учбово-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" ім. І. Сікорського" МОН та НАН України (Київ, Україна)
Панченко Олег Анатолійович д. мед. н., професор, заслужений лікар України, директор, ДЗ "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України" (Костянтинівка, Україна)
Прокопчук Юрій Олександрович д. фіз.-мат. наук, професор, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (Дніпро, Україна).
Раскiн Лев Григорович д. тех. наук, професор, професор кафедри "Розподілені інформаційні системи і хмарні технології", Національний технічний університет "ХПІ" (Харкiв, Україна).
Рижов Олексій Анатольєвич д. фарм. наук, професор; завідувач кафедри "Медичної інформатики" Запорізького медичного університету (Україна).
Соколов Вiктор Миколайович д. мед. наук, професор, академік Європейської Академії природознавчих наук, зав. кафедри "Променевої діагностики, терапії та радіаційної медицини з курсом онкології" Одеського медичного університету, президент Асоціації рентгенологів Одеського регіону (Україна).
Файнзільберг Леонід Соломонович д. техн. наук, головний науковий співробітник, "Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України" (Київ, Україна).
Шаповалова Вікторія Олексіївна д. фарм. наук, професор, завідувачка кафедри "Медичного та фармацевтичного права, загальної та клінічної фармації", Харківська медична академія післядипломної освіти (Україна).
Шульгін В'ячеслав Іванович професор кафедри "Проектування радіотехнічних схем" Національного Аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "ХАІ", провідний науковий співробітник, керівник відділу науково-дослідного "Центру медтехніки та технологій "ХАІ МЕДІКА"" (Харкiв, Україна).

Iноземнi вченi - члени Вченої Ради:

Вертелецький Володимир (Wertelecki Wolodimir) Доктор медицини, професор, iноземний член-кор. НАН України, генеральний секретар світового альянсу "Вади вродження" (Мобiл, США).
Гур Максим ( Gur Maksim) Експерт з компютерних наук, менеджер з досліджень та розробки Fermentek Ltd. біотехнологічної компанії (Ієрусалим, Ізраїль)
Зайтчук Расс (Zaitchuk Russ) Генерал-майор медичної служби у відставці, доктор медицини, доктор філософії, професор серцево-судинної хірургії, екс віце-президент з нових технологій та міжнародної охорони здоров’я Служби Інформаційного сервісу Раш Універсітету (Чикаго, США).
Марценюк Василь Петрович Професор кафедри комп'ютерних наук, Університет Бельсько Бяла, (м. Бельсько Бяла, Польща).
Тан Унер (Tan Uner) Доктор наук, професор, академік Турецької Національної Академії наук, академік Американської Національної Академії з нейропсихології, президент Турецького наукового Товариства з нейро-кардіології (Туреччина).
Фролов Олександр Володимирович Д. біол. наук, лауреат Державної премії Республіки Білорусь з науки і техніки, Республіканський науково-практичний центр "Кардіологія" (Мінск, Респ. Білорусь).
Шокурьян Самвел (Schoukourian Samvel) Д. техн. наук, професор, академік НАН Арменії, зав. каф. кібернетики та інформатики Єреванського державного університету (Єреван, Арменія).
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти
Український iнститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО
Вроджені вади розвитку: Міжнародні інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
European eHealth News Portal
Верховна Рада України, Комітет з питань охорони здоров’я. Засідання «круглого столу» на тему: «Про засади державної політики охорони здоров’я» 06.11.15, програма
У комітетах ВР України 26.05.15. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

НАКАЗ МОЗ України від 6 серпня 2018 року №1454 Про внесення змін до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.

Неизбежность перехода на Windows 10.

Microsoft: Windows 7 можно использовать только на свой страх и риск.
Редактор:
проф. Майоров О.Ю.

  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft