Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ "КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА" (УАКМ)

Загальна інформація

ГО «Українська Асоціація Комп'ютерна Медицина» (УАКМ) - незалежна неурядова некомерційна організація, заснована відповідно до законодавства України в 1992 році під час роботи IV Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) за підтримки Міністерства охорони здоров'я України.

УАКМ об'єднує: науково-дослідні інститути, медичні та технічні університети, наукові товариства, лікувальні установи, виробників медичного програмного забезпечення, провайдерів Інтернет, страхові компанії. Велика кількість фахівців є індивідуальними членами Асоціації.

У 1993 р. ГО «Українська Асоціація Комп'ютерна Медицина» була прийнята в IMIA як Національний член на Генеральній Асамблеї в Токіо-Кіото, Японія.

У травні 1994 р. на IV Європейському Конгресі з медичної інформатики (MIE1994) УАКМ стала Національним членом Європейської Федерації медичної інформатики (EFMI) в Лісабоні, Португалія.

У 2007 р. УАКМ стала Національним членом Європейської Асоціації менеджерів ІТ технологій в охороні здоров'я (HITM).

Робочими мовами УАКМ є українська, англійська.

Цілі

• впровадження нових медичних інформаційних технологій для створення електронної охорони здоров'я (eHealth) та реформування системи охорони здоров'я в Україні;

• розробка нових медичних програмних продуктів і біотехнічних систем;

• участь в державних і міжнародних програмах з інформатизації охорони здоров'я в Україні;

• видання науково-методичної літератури;

• проведення з'їздів, симпозіумів, форумів, виставок та конкурсів;

• захист авторських прав;

• здійснення незалежного експертного контролю і підготовка матеріалів для отримання сертифікатів;

• підготовка і перепідготовка фахівців з метою підвищення їх кваліфікації;

• встановлення контактів з членами IMIA, EFMI, HITM, FENS, зарубіжними науковими товариствами, університетами та іншими міжнародними неурядовими організаціями.

У структурі УАКМ функціонує Вчена Рада.

У складі Вченої Ради провідні вчені-експерти в галузі медичної інформатики, медицини, комп'ютерної техніки, математики, радіоелектроніки з України, країн СНД, США, Великобританії, Франції, Ізраїлю, Польщі, Туреччини, Канади.

У сферу діяльності Вченої Ради входить:

• участь в розробці комплексних державних програм інформатизації охорони здоров'я України;

• аналіз і обмін досвідом використання інформаційних технологій з урахуванням умов в Україні;

• розгляд спільних проектів;

• здійснення експертних оцінок при сертифікації медичних інформаційних технологій і програмної частини апаратно-програмне комплексів;

• участь в розробці навчальних програм з медичної інформатики та телемедицини для підготовки і перепідготовки лікарів і середнього медичного персоналу.

Фахівці УАКМ під егідою МОЗ України розробили першу Концепцію державної політики інформатизації охорони здоров'я України, яка була прийнята МОЗ України, узгоджена з АМН і Головним кібернетичним Центром НАН України в 1995 р. (Укр. радіол. журнал. 1996, № 2, с. 115-118; Ж. Клін. інформ. і телемед., 2004. вип.1, с. 8-12),, Концепцію Національної програми інформатизації охорони здоров'я України (2005); Державну програму інформатизації охорони здоров'я на 2007-2010 рр., в якій отримали розвиток положення Концепції (Ж. Клин. інформ. і телемед, 2006. вип. 4, с. 3-9). Проект Регламенту телемедичної мережі України (Ж. Клин. інформ. і телемед., 2009. вип. 6, с. 93-98); Типову програма кандидатського іспиту зі спеціальності 14.03.11 - «медична та біологічна інформатика і кібернетика» (Ж. Клин. інформ. і телемед., 2009. вип. 6, с. 99-106.

Фахівці УАКМ в складі Координаційної Ради МОЗ України з інформатизації охорони здоров‘я підготували також низку ключових документів: Концепцію інформатизації сфери охорони здоров’я України на 2013–2018 рр. (Ж. Клин. інформ. і телемед, 2013. вип. 10, с. 148-154), проект закону України "Про засади державної політики з охорони здоров‘я (розділ, який стосується інформатизації). Брали участь у засіданнях Комітету ВР з питань охорони здоров‘я на теми: «Інформатизація охорони здоров’я України», «Розвиток національної системи телемедицини: впровадження міжнародних стандартів» (27.05.2016), виступали на слуханнях в ВР «Про реформу охорони здоров‘я». Відбулась також зустріч з міссією ВООЗ (17.02.16), стосовно запровадження проекту «Електронна охорона здоров‘я» та Семінар МОЗ, ВООЗ, Світового Банку "Розвиток електронної охорони здоров’я (e-Health) в Україні" (26.04.2016). Підписано Меморандум з МОЗ України щодо намірів співпраці у побудові прозорої та ефективної електронної системи охорони здоров’я (25.11.2016 р.), створено дорожню карту і принципи першого компоненту системи е-Health (22.12.2016).

УАКМ є ініціатором створення проекту «Інформаційні госпітальні системи України» . (2001).

Положення про сертифікацію інформаційних технологій в охороні здоров'я було розроблено Вченою Радою УАКМ і затверджено МОЗ України, Міністерством юстиції та Держспоживстандартом. При Міністерстві охорони здоров'я України була створена галузева комісія з сертифікації. Її робота проводилася на базі Українського інституту громадського здоров'я МОЗ України.

У 2006 році з ініціативи УАКМ створена Координаційна Рада з інформатизації охорони здоров'я МОЗ України, до складу якої увійшли провідні фахівці з медичної інформатики та організації охорони здоров'я.

З 1996 р. функціонує Веб-портал УАКМ на 3-х мовах - українською, російською та англійською (www.uacm.kharkov.ua).

З 1996 по 2010 р. Наказом МОЗ та НАМН України функціонувала об'єднана проблемна Комісія МОЗ і НАМН України «Телемедицина», до якої увійшли багато членів Вченої Ради УАКМ. Комісія співпрацювала з Міжнародним союзом електрозв'язку ООН (ITU) і Європейською Комісією з телемедицини (DGXIII).

УАКМ уклала угоду про створення сателитного («дзеркального») веб-сайту Європейської Обсерваторії з телемедицини (EHTO). З 1998 р. по 2006 р. функціонував Український сервер EHTO (www.ehto-ukr.kharkov.ua), а представник України був членом Стратегічного Правління асоційованих серверів EHTO на національних мовах.

Були проведені 1-й і 2-й Всесвітні віртуальні Конгреси по варіабельності серцевого ритму за допомогою спеціально створеного тематичного Веб-сайту.

Фахівці УАКМ брали участь в роботі 1-го і 2-го Всесвітніх Симпозіумів з телемедицини для країн, що розвиваються, які проводилися під егідою міжнародного телекомунікаційного союзу ООН (ITU) і ВООЗ (1997, EHTO, Лісабон; 1999 року, Буенос-Айрес). Делегації Проблемної Комісії «Телемедицина» в 1998 і 1999 роках брали участь в міжнародних конференціях з телемедицини в Вісбю (Швеція).

У 1998 р. з ініціативи та за участю членів Вченої Ради УАКМ почалася реалізація українсько-американського проекту з моніторингу вроджених вад. Результати програми успішно реалізовані в 8 областях України (подробиці див. На веб-сайті ibis birthdefects.org/start/ukrainian/).

Конференції

Починаючи з 1993 р., УАКМ проводить міжнародні науково-практичні конференції «Комп'ютерна Медицина» і виставки медичних програмних продуктів за участю провідних вітчизняних та зарубіжних виробників. На Конференції «Роль інформаційних технологій в реформуванні охорони здоров'я») було представлено понад 200 наукових доповідей, презентацій і демонстрацій новітніх медичних діагностичних технологій. (Прес-реліз представлений в Ж. Клин. інформ. і телемед., 2008. вип. 5. с. 3-5). Крім цього, протягом року проводяться Спеціальні тематичні конференції та симпозіуми.

21-22 травня 2009 р. у Одесі, в Будинку Вчених, в рамках 10-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та електронні технології» відбувся Сателітний науково-практичний симпозіум з міжнародною участю «Радіологія 2009 медична інформатика і телемедицина» (інформацію і матеріали Симпозіуму див. в Ж. Клин. інформ. і телемед., 2009. Т.5, Вип. 6, с. 3-5).

23-26 червня 2010 р. був проведений I-й національний З'їзд з міжнародною участю «Медична та біологічна інформатика і кібернетика».

20-23 квітня 2011 р. в Києві відбулася конференція «Медична та біологічна інформатика і кібернетика: Віхи розвитку» з міжнародною участю, присвячена кільком ювілейним подіям, пов'язаним з медичної інформатикою: 50-річчя розвитку медичної інформатики в Україні; 25-річчя Кафедри медичної інформатики НМАПО імені П. Л. Шупика; 15-річчя Кафедри клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО.

17-18 жовтня 2012 року в Києві проходила Міжнародна конференція «Інформатизація охорони здоров'я в Україні: Перспективи розвитку». (прес-реліз представлений в Ж. Клин. інформ. і телемед., 2012. Т.8. Вип. 9, с. 5-7).

У 2013 р Проведено дві міжнародні конференції «Інформаційні технології в кардіології» 11-12 квітня, Харків (прес-реліз представлений в Ж. Клин. інформ. і телемед., 2013. Т.9. Вип. 10, с. 5 - 7) та «Інформаційні технології в неврології, психіатрії, епілептології та медичній статистиці» 17-18 жовтня, Київ (прес-реліз представлений в Ж. Клин. інформ. і телемед., 2014. Т.10. вип. 11, с. 5 -7). У Конференції взяли участь відомі фахівці з України, Росії, Європи.

12 - 14 листопада 2015 р. відбувся II-й національний З'їзд "Медична та біологічна інформатика і кібернетика" з міжнародною участю, Київ, Україна.

13 - 14 жовтня 2016 р. відбулася Всеукраїнська науково-методична відеоконференція з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2016», Запоріжжя, Київ.

26 - 27 вересня 2019 р., відбулася Науково-практична конференція з міжнародною участю «Оптимізація методів променевої діагностики онкологічної патології черевної порожнини, нові системні підходи із застосуванням МСКТ, МРТ, ДЗЗ, ПЕТ/КТ», Одеса, Україна.

В 2018 та 2019 роках були проведені I-а і II-а науково-практичні Конференції з міжнародною участю «Інформаційні системи та технології в медицині» (ISM-2018, ISM-2019), Харків, Україна. (прес-релізи представлені в Ж. Клин. інформ. і телемед., 2018. Т.13, вип. 14, с. 7 -10 та в Ж. Клин. інформ. і телемед., 2019. Т.14, вип. 15, с. 7 - 9).

Слід згадати також і про деякі інші науково-практичні заходи, проведених у рамках УАКМ:

• республіканська зустріч-семінар «Введення автоматизованих систем управління в практику роботи станцій швидкої допомоги» (Харків);

• науковий семінар «Застосування наукових технологій в спірометричних дослідженнях легенів» (Інститут медицини праці НАМН України, Київ);

• семінар з фармакоінформатики: «Застосування сучасних інформаційних технологій в фармакології і токсикології» (Інститут фармакології і токсикології НАМН України, Інститут кібернетики НАН України, Київ);

• конференція «Метагігієна - застосування інформаційних технологій в медицині» (Український науковий гігієнічний центр МОЗ України, Київ);

• симпозіуми «Застосування інформаційних технологій у моніторингу вроджених дефектів» (Львів, Київ);

• симпозіум «Моделювання в мікробіології та імунології» (в рамках ювілейної конференції, присвяченій 150-річчю від дня народження І. І. Мечникова, Харків);

• міжнародні конференції «Математичне моделювання та комп'ютерні технології в дослідженнях серцево-судинної системи» (Харків);

• наукова конференція «Медичні розробки математичних і інженерних наук» (Харків);

• міжнародна конференція «Створення єдиного медичного інформаційного простору в столиці України місті Києві» (Київ);

• симпозіум «Телемедицина: медична освіта, наука, охорона здоров'я» (Київ);

• міжнародна конференція «Варіабельність серцевого ритму» (Харків);

• міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології в діагностичних дослідженнях» (Дніпро);

• міжнародний симпозіум «Актуальні проблеми біомедичної інформатики, телемедицини та біомедичної кібернетики (Київ).

Починаючи з 1995 р. фахівці України беруть участь у Всесвітніх конгресах ІМІА - Медінфо (1995, Ванкувер; 1998 Сеул; 2001, Лондон; 2004; Сан-Франциско; 2007, Брісбен, Австралія; 2010 Кейптаун; 2013, Копенгаген; 2015, Сан-Паулу, Бразилія; 2017, Xiamen , Китай).

УАКМ бере участь в підготовці і проведенні Європейських Конгресів з медичної інформатики в складі Наукового програмного комітету або як рецензенти доповідей (1996, Копенгаген; 1997, Салоніки; 1999 року, Любляна; 2000, Ганновер, 2002, Будапешт; 2003 Сент-Мало; 2005, Женева; 2006, Маастрихт; 2008, Гетеборг; 2009 Сараєво; 2011, Осло; 2014, Стамбул; 2015, Барселона; 2016, Мюнхен; 2017, Манчестер; 2017 Ліон; 2018, Ґетеборґ).

Міжнародне співробітництво

Фахівці УАКМ встановили наукові та ділові контакти з Медичним відділенням Британського комп'ютерного товариства (МОБКТ). Відбувся обмін делегаціями між УАКМ і МОБКТ. Делегації УАКМ брали участь в 3-х найбільших європейських Конференціях та виставках МОБКТ «Комп'ютеризація охорони здоров'я» (Харрогейт, Великобританія). Протягом багатьох років з 1994 по 2007 р. фахівці - члени Вченої Ради УАКМ, регулярно отримували друкований варіант британського журналу «The British Journal of Healthcare Computing» («Британський журнал Комп'ютеризація охорони здоров'я»).

На запрошення Департаменту комерції Адміністрації з міжнародної торгівлі США делегація УАКМ взяла участь у Круглому столі «Бізнес в галузі медичної промисловості в Україні» (Чикаго, США) з метою встановлення взаємовигідних партнерських відносин з фахівцями США в області інформаційних технологій.

Делегація УАКМ брала участь у виставці медичного обладнання в США (Нью-Йорк). Під егідою Національного агентства з інформатизації при Президентові України, експозиція інформаційних технологій членів УАКМ була представлена на найбільшій європейській виставці в складі експозиції України (Дюссельдорф, Німеччина).

Встановлено двосторонні зв'язки з Ізраїльським Товариством медичної інформатики.

На запрошення турецького наукового Товариства нейрокардіології і Медичного Факультету Ерзерумського університету ім. Ататюрка та Чорноморського університету (Трабзон, Туреччина) фахівці УАКМ провели семінар «Брейн-меппінг і нейрокардіологія» для фахівців невропатологів, психіатрів та клінічних нейрофізіологів. У семінарі взяли участь співробітники більш ніж 20 університетів і госпіталів із усіх кінців Туреччини.

У Цюріхському університеті і Швейцарському Федеральному інституті технологій Цюріха проведені семінари з нових інформаційних технологій дослідження нелінійних динамічних систем мозку по ЕЕГ (дослідження детерміністського хаосу).

Фахівці УАКМ, за запрошенням, брали участь у Форумі міжнародних експертів в Китайській Народній Республіці.

Робочі групи Фахівці УАКМ працюють у робочих групах, які аналогічні робочим групам ІМІА і ЕFМІ.

Видавнича діяльність

Українська Асоціація «Комп'ютерна Медицина» спільно з Інститутом медичної інформатики і Телемедицини (Інститут МІТ) в 2004 р. почали видання спеціалізованого міждисциплінарного науково-практичного журналу «Клінічна інформатика і Телемедицина» (ISSN1812-7231) для лікарів усіх спеціальностей та творців медичних інформаційних технологій.

З 2016 р. до складу засновників журналу увійшла Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. До складу редколегії журналу долучились провідні фахівці України, країн СНД, Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Италии, Румунії, Сербії, США, Швейцарії, Бельгії, Франції, Чехії, Швеції, Бразилії (детальна інформація на веб-сайті журналу (www.kit-journal.com.ua).

Журнал був зареєстрований ВАК України як спеціалізований професійний журнал з чотирьох напрямів - медичні науки, фармацевтичні науки, інформатика та приладобудування (затверджено постановою Президії ВАК України від 10.02.10 № 1-05/1 (медичні), 14.04.10 № 1-05/3 (фармацевтичні), 26.05.10 № 1-05/4 (біологічні, технічні).

В 2016 р. журнал перереєстровано з медичних і фармацевтичних наук. З 2009 р. журнал представлений в електронному вигляді для перегляду повних текстів статей на веб-сайті журналу (www.kit-journal.com.ua) і Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua; Розділ "Інформаційні ресурси. Наукова періодика України). З 2011 р. журнал є офіційним партнером європейського журналу «The European Journal of Biomedical Informatics» (EJBI), ISSN 1801-5603.

У науковому журналі «Соціальна гігієна і організація охорони здоров'я» (Київ) у 2000 році було створено розділ «Інформаційні технології в управлінні охороною здоров'я».

У науковому журналі «Проблеми післядипломної освіти» (Харків) у 2000 році було створено розділ: «Клінічна інформатика та інформаційні технології в управлінні охороною здоров'я».

Видано матеріали:

• міжнародної конференції «Інформаційні технології в медичній радіології» (1994, Одеса-Ізмаїл);

• міжнародної конференції «Математичне моделювання та комп'ютерні технології в дослідженнях серцево-судинної системи» (1996, 1997, Харків);

• конференції «Математичні й інженерні пристосування в медичних науках» (1998, Харків);

• щорічної конференції «Медичні розробки математичних і інженерних наук» (1999, Харків, J. of Fundamental Medicine, 1999. V.2);

• міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в діагностичних дослідженнях» (2002, Дніпропетровськ);

• науково-практичної конференції з міжнародною участю «Комп'ютерна Медицина 2004» (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Медицина». Вип. 8. № 617. с. 59);

• міжнародного симпозіуму «Актуальні проблеми біомедичної інформатики, телемедицини та біомедичної кібернетики» (Київ, 2005);

• науково-практичної конференції з міжнародною участю «Комп'ютерна Медицина 2007 «Роль інформаційних технологій в реформуванні охорони здоров'я». («Ж. Клин. інформ. і телемед., 2008. Т4. Вип. 5, с. 92-159);

• сателітного науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю «Радіологія -2009, медична інформатика і телемедицина» ( «Ж. Клин. інформ. і телемед., 2009. Т5. Вип. 6, с. 129-143);

• I-го національного з'їзду з міжнародною участю «Медична та біологічна інформатика і кібернетика», 23-26 червня 2010;

• конференції з міжнародною участю «Медична та біологічна інформатика і кібернетика: Віхи розвитку» 20-23 квітня 2011;

• науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інформатизація охорони здоров'я в Україні: Перспективи розвитку». 17 - 18 жовтень 2012, Київ (Ж. Клин. інформ. і телемед., 2012. Т.8. Вип. 9, с. 163-200.);

• науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інформаційні технології в кардіології». 11-12 квітня в 2013, Харків (Ж. Клин. інформ. і Телемед., 2013, Т.9. Вип. 10, с. 164-208.)

• науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інформаційні технології в неврології, психіатрії, епілептології та медичній статистиці». 17-18 жовтня 2013, Київ (Ж. Клин. інформ. і телемед. 2014. Т.10. Вип. 11. с. 164-208.);

• II-го національного з'їзду з міжнародною участю «Медична та біологічна інформатика і кібернетика», 12 - 14 листопада 2015;

• I-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2018) 28–30 листопада 2018 р., Харків, Україна;

• науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Оптимізація методів променевої діагностики онкологічної патології черевної порожнини, нові системні підходи із застосуванням МСКТ, МРТ, ДЗЗ, ПЕТ/КТ», 26–27 вересня 2019, Одеса, Україна (Ж. Клин. інформ. і телемед. 2019. Т.14. Вип. 15. с.);

• IІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2019) 28–29 листопада 2019 р., Харків, Україна.

Медична освіта

УАКМ бере участь в атестації фахівців вищої кваліфікації і присвоєння вчених ступенів в біологічних і медичних науках. Для Вищої атестаційної Комісії (ВАК, ДАК) України був розроблений паспорт спеціальності «Біологічна і медична кібернетика та інформатика» (14.00.24 та 14.00.25), який використовувався до 1998 р. У 2006 р. була відновлена ця наукова спеціальність (шифр: 14.03.11).

З ініціативи Вченої Ради УАКМ в 1995 в Харківський медичної Академії післядипломної освіти була створена нова кафедра «Комп'ютерні технології у функціональній діагностиці та управлінні охороною здоров'я», яка в 1999 році була перейменована і тепер називається - кафедра «Клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я».

Президія Вченої Ради Міністерства охорони здоров'я України ще в 1999 р. підтримала пропозицію УАКМ про введення в номенклатуру медичних спеціальностей нової медичної спеціальності: «Медична інформатика», однак, до теперішнього часу цю пропозицію не реалізовано.

Результати діяльності УАКМ знаходять застосування в дослідницьких інститутах, обласних, районних і міських лікарнях, регіональних діагностичних центрах, приватних діагностичних центрах і клініках.

УАКМ надають підтримку Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти і науки України, Національна Академія Медичних наук України, Національна Академія наук України.

Перший віце-президент,
голова Вченої Ради УАКМ
академік НАН ВО, професор О. Ю. Майоров


Copyright© УАКМ, 2020

Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (ННІПО ХНМУ) (Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти приєднана до ННІПО ХНМУ наприкнці 2022 р.)
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО (приєднана до ННІПО ХНМУ наприкинці 2022 р. після об’єднання з кафедрою соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я)
Вроджені вади розвитку: Міжнародна інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
European eHealth News Portal
У комітетах ВР України. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

Medinfo 2021 відбувся он-лайн 2, 3 і 4 жовтня 2021 року. Для доступу до записаних живих сесій і презентацій перейдіть на сайт ІМІА

IMIA анонсує онлайн-видання "Міжнародна медична інформатика та трансформація охорони здоров'я" 9 листопада 2021 року

НАКАЗ МОЗ України від 6 серпня 2018 року №1454 Про внесення змін до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.
Редактор сайту
  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft