Використання інформаційних технологій для визначення ступеня артеріальної гіпертензії за даними добового моніторингу артеріального тиску.

Г. В. Дзяк, Т. В. Колесник


РЕЗЮМЕ

        У роботі представлені результати використання інформаційної технології автоматизованої обробки даних добового моніторування артеріального тиску для визначення ступеня артеріальної гіпертензії і порівняльного аналізу особливостей добового профілю АТ у хворих з різним ступенем і формою артеріальної гіпертензії. Запропонована інформаційна технологія дозволяє на якісно іншому рівні кількісно оцінювати діапазон добових коливань систолічного і діастолічного АТ одночасно, з високим ступенем вірогідності класифікувати хворих по ступеню артеріальної гіпертензії і виділяти ізольовану систолічну артеріальну гіпертензію за даними добового моніторування.
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, добовий моніторинг артеріального тиску, інформаційна технологія.