Пєнкін Юрій Михайлович

Penkin  

Пєнкін Юрій Михайлович народився 29 липня 1960 року в с. Рогань Харківського району Харківської області. Після закінчення Роганської середньої школи №3 в 1977 році вступив на радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. О.M. Горького, який успішно закінчив в 1982 році за спеціальністю  радіофізика та електроніка. В роки навчання брав активну участь в русі студентських будівельних загонів. З 1981 року був членом ініціативної групи з організації студентського фонду будівництва пам’ятника воїнам-студбатівцям м. Харкова, які загинули в роки Великої вітчизняної війни (1941-1945 р.р.), відкриття якого відбулось 28 жовтня 1999 року на пл. Свободи. З 1982 року працював на посаді молодшого наукового співробітника кафедри прикладної електродинаміки ХДУ, де протягом наступних 1984-1987 р.р. навчався в аспірантурі. В 1988 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за темою «Розсіювання хвилеводних хвиль вібраторно-щілинними випромінювачами». В період з 1988 по 1993 роки працював начальником сектору НДІ Радіотехнічних вимірювань, де працював над розробкою антенних пристроїв та систем аерокосмічних апаратів. В 1993 році присвоєно наукове звання старшого наукового співробітника за спеціальністю радіофізика. З грудня 1993 року почав працювати в Українській фармацевтичній академії на посаді старшого викладача, а згодом, з вересня 1996 року, на посаді доцента кафедри фізики. Одночасно протягом 1997-2000 р.р. навчався в докторантурі ХДУ. В 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора фізико-математичних наук за темою «Збудження електромагнітних хвиль в областях з криволінійними координатними границями». В 2004 році, після присвоєння звання професора, обрано завідуючим заново створеної кафедри інформаційних технологій НФаУ, яка в 2007 році була перейменована в кафедру фармакоінформатики. Пєнкін Ю.М. є автором понад 190-ти наукових та навчально-методичних публікацій, 3-х монографій, 3-х навчальних посібників та 5-ти авторських свідотств. Наукові інтереси охоплюють проблеми взаємодії електромагнітного поля з речовинами, збудження та розповсюдження хвиль в органічних та біологічних середовищах. Поряд з інтенсивною науковою діяльністю проводить велику педагогічну роботу, розвиваючи нові віртуальні та дистанційні методи навчання студентів НФаУ. У 2008 році обрано Академіком Академії Наук прикладної радіоелектроніки (Бєларусі, Росії, України). Протягом останніх п’яти років є членом редакційної колегії науково-методичного журналу “Клиническая информатика и телемедицина”. Є членом Вченої ради НФаУ та виконує обов’язки заступника Голови вченої ради факультету “Економіки та менеджменту”

За активну участь в русі студентських будівельних загонів Указом Президії Верховної Ради СРСР був нагороджений медаллю «За трудовую доблесть» (1981).

Є керівником 2 кандидатських дисертацій, та керівником 1 докторської дисертації, що виконуються.