Інформаційні моделі процесу формування надійної операторської діяльності

В. В. Кальниш


РЕЗЮМЕ

        Розроблено ієрархічні й компромісна інформаційні моделі надійної взаємодії людини та машини. Установлено, що міжрівневі зв’язки в ієрархічно організованій складній системі мають специфічну організацію та проявляються у часі як регулярні та іррегулярні. Роль кожного з розглянутих видів зв’язків особлива і обумовлена виконуваними ними функціями стабілізації (регулярні зв’язки) і корекції роботи системи (іррегулярні). Ступінь регулярності та іррегулярності функціонування міжрівневих зв’язків визначається конкретними умовами діяльності системи та виникаючих зовнішніх впливів і не може бути завжди постійною. Завдяки гнучкій трансформації цих зв’язків у системі створюється можливість формування надійного функціонування й ефективного пристосування до умов змінюваного середовища. Міжріовневу взаємодію в складній системі організовано таким чином, щоб максимально використовуючи компроміс у міжрівневих взаєминах, накопичувати корисний для системи результат, тим самим оптимізуючи роботу окремих рівнів і всієї системи в цілому.
Ключові слова: інформаційні моделі, надійність операторської діяльності, організація компромісної міежрівневої взаємодії, регулярні й іррегулярні зв’язки.