Роль інформаційних технологій
у інтелектуалізації охорони здоров'я


В.В. Кальниш

Військово-медична академія, Київ, Україна
Український інститут громадського здоров'я, Київ, Україна


РЕЗЮМЕ

         Медицина - область знань, де помилка лікаря або організатора охорони здоров'я може призвести до негативних наслідків, що впливають на здоров'я і соціальний добробут багатьох людей. Необхідно посилити значення медичного інформаційного ресурсу, підвищити можливості лікаря в сферах керування охороною здоров'я, надати нову визначальну роль телемедичним інформаційним технологіям в області діагностики і лікування захворювань. В Росії з цього приводу розроблена Концепція створення Державної системи моніторингу здоров'я населення.

Ключові слова: охорона здоров'я, медичні інформаційні технології, телемедицина, системи моніторингу здоров'я, конфіденційність збереженої інформації.