Інформаційні системи охорони здоров'я
(госпітальні інформаційні системи) - дань моді чи необхідність
(техніко-економічне обгрунтування упровадження
програмного комплексу "C-Госпіталь®")


О.Ю. Майоров 1,3, Л.Б. Білов 2, C.О. Нєженський 2

1"Інститут Медичної інформатики і Телемедицини (Інститут МІТ)", Харків, Україна
2Компанія Конус®-Медик, Курськ, РФ
3Харківська медична Академія післядипломної освіти, Україна


РЕЗЮМЕ

         Представлена історія, еволюція й сучасні тенденції розвитку госпітальних інформаційних систем (ГІС) у світі та на пострадянському просторі. Проведено техніко-економічне обгрунтування впровадження ГІС на етапі реформування системи охорони здоров'я. Описані: основні критерії проектування, створення й впровадження ГІС; реалізація Концепції типової, модульної ГІС, адаптованої до вітчизняної охорони здоров'я з урахуванням міжнародних стандартів, на прикладі програмного комплексу (ПК) "С-Госпіталь®". Розглядається концепція, технічні, функціональні характеристики, структура підсистем "Поліклініка" і "Стаціонар" ПК "С-Госпіталь®". Дана характеристика архітектури робочого модуля клієнт-сервер, допоміжних інструментів для розробки й модифікації ПК "С-Госпіталь®".

Ключові слова: госпітальні інформаційні системи (ГІС), інформаційні системи охорони здоров'я,
програмний комплекс ГІС "С-Гоппіталь®", "Cache" технологія керування базами даних.