Дослідження біоелектричної активності мозку з позицій багаторозмірного лінійного і нелінійного аналізу ЕЕГ.

О. Ю. Майоров, В. М. Фенченко


РЕЗЮМЕ

        Запропоновано новий підхід до дослідження біоелектричної активності мозку людини і тварин, що базується на виявленні методами багаторозмірного спектрального аналізу областей півкуль мозку і підкіркових структур, тимчасово по‘єднаних в ту чи іншу функціональну систему (по П. К. Анохіну) для реалізації поведінкових актів, і наступному аналізі їхніх нелінійно-динамічних параметрів з позицій теорії детерминованого хаосу, які реалізовани у системі комп'ютерної ЕЕГ NeuroResearcher®’2005-2007.
Ключові слова: ЕЕГ, багаторозмірний спектральний аналіз, нелінійний аналіз, детерминований хаос, система комп‘ютерної ЕЕГ NeuroResearcher®’2005-2007.