Імітаційна модель обслуговування покупців в аптечному закладі

Л. П. Дорохова, І. В. Пестун, О. Ю. Рогуля


РЕЗЮМЕ

        Обґрунтовано можливість та необхідність застосування імітаційного моделювання для покращання якості обслуговування покупців лікарських засобів в аптечних закладах. Опрацьовано постановку завдання з урахуванням специфіки торгівлі фармацевтичною продукцією. Визначено склад, розроблено та реалізовано відповідну комп’ютерну імітаційну модель. Наведено напрямки її подальшого розвитку та вдосконалення.
Ключові слова: імітаційне моделювання, аптечний заклад, імітаційна модель обслуговування покупців.