Концептуальні підходи до інтегрованого середовища оцінки знань у медичній освіті.

Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк, А. В. Семенець


РЕЗЮМЕ

        Метою даної роботи є розробка концептуальної моделі інтегрованого середовища оцінки знань у медичній освіті. Пропонована в роботі ІКС спрямована на рішення питань створення, збереження й повторного використання тестових завдань, а також розробки на їхній основі нових наборів тестів. Запропоновано головні принципи побудови, представлена концептуальна інформаційна модель, що доведена до проекцій інформаційного простору і їхніх онтологічних специфікацій. Також запропонований технологічний інструментарій при розробці програмного комплексу й зазначені перші результати його реалізації.
Ключові слова: концептуальна модель, медична освіта, перевірка знань, медичні бази даних, розробка програмного забезпечення.