Інформаційні технології діагностики - медичні єкспертні системи

Т.М. Попівська1, Л.Г. Раскін2, О.В. Сіра2

1Харківська медична Академія післядипломної освіти, Україна
2Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна


РЕЗЮМЕ

         Описано традиційні методи оцінки стану систем. Відзначено принциповий недолік цих методів: відсутня системна спільна обробка даних про всі контролюємі параметри. Аналізується структура експертних систем (ЕС), принципи побудови механізму логічного виводу (МЛВ). Показано, що ЕС з продукційним МЛВ можуть бути використані тільки при невеликій кількості контролюємих параметрів. Як альтернативи розглядаються ЕС з байєсовим МЛВ. Запропоновано комбінований МЛВ, що використовує продукційний та баєсовий принципи. Сформульовано напрямки подальших досліджень.

Ключові слова: оцінка стану, системна обробка даних, діагностичні експертні системи, продукційний механізм логічного виводу, байєсовий механізм логічного виводу.