Про обчислення параметрів детермінованого хаосу при дослідженні біоелектричної активності мозку (ЕЕГ)

О.Ю. Майоров (1,2,3), В.Н. Фенченко (1,3,4)

1 - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
2 - Інститут охорони здоровiя дітей і підлітків АМН України, Харків
3 - Інститут медичної інформатики і Телемедицини, Харків
4 - Інститут низьких температур НАН України, Харків


РЕЗЮМЕ

        Запропоновано алгоритми для обчислення уточнених параметрів детермінованого хаосу в ЕЕГ: кореляційної розмірності, розмірності вкладень, кореляційної ентропії, ентропії Колмогорова-Сіная, старшого показника Ляпунова, спектра показників Ляпунова з ви­користанням декількох стаціонарних ділянок ЕЕГ і нової методики визначення затримки.
Ключові слова: детермінований хаос, кореляційна розмірність, розмірність вкладень, кореляційна ентропія, ентропія Колмогорова-Сіная, старший показник Ляпунова, спектр показників Ляпунова, стаціонарність ЕЕГ.