Чутливий комплексний інтерференційний метод аналізу радіологічних та мікробіологічних зображень

О. М. Ахметшин, Л. Г. Ахметшина І. М. Мацюк


РЕЗЮМЕ

        Описано новий метод підвищення чутливості і розрішальної здатності візуального аналізу низькоконтрастных радіологічних та мікробілогічних медичних зображень. Головна ідея методу базуеться на проведенні віртуальних аналогій з найбільш чутливими методами оптичних та радіофізичних вимірювань. Представлені експериментальні результати демонструють інформаційні можливості методу.
Ключові слова: інтерферометрія, чутливість, розрішальна здатность, низький контраст, еліпсометрія.