Інформаційна модель системи інтегрального менеджменту якості для фармацевтичних підприємств.

В. А. Жук, Ю. М. Пєнкін


РЕЗЮМЕ

        Модернізація фармацевтичних виробництв, які повинні відповідати вимогам GMP-стандартів, вимагає великих витрат. Вибір інформаційної моделі підприємства нового покоління дозволить трансформувати існуючу концепцію діяльності великих або середніх фармвиробників. Виходячи з вимог ІСО і GMP стандартів, в основу функціонування діяльності фармацевтичного підприємства повинна бути покладено концепцію системи інтегрального менеджменту якості (ІМЯ). Адекватна інформаційна модель системи ІМЯ підприємства є корпоративною інформаційною системою модульного типу, яка функціонує разом з персоналом підприємства на логіко-програмних принципах інтелектуального експертного середовища з метою оптимізації роботи всіх рівнів підприємства, а також реалізації всіх управлінських функцій, по встановлених показниках якості. З метою мінімізації матеріальних витрат і термінів на створення і упровадження інформаційних систем ІМК на всіх середніх і великих підприємствах фармацевтичної галузі доцільно надалі розробити єдині стандарти функціонування таких інформаційних систем, які включатимуть також єдині вимоги до програмного забезпечення що використовується.
Ключові слова: система управління якістю, інформаційна модель.