Біоінформатика як основний інструмент нанобіотехнології та наномедицини.

С. В. Горобець, О. Ю. Горобець, Д. О. Дереча


РЕЗЮМЕ

        В даній роботі розглянуто основні досягнення та сфери застосування біоінформаційних технологій. Вказано на перспективи їх розвитку у взаємозв’язку з суміжними областями знань, такими як нанобіотехнологія, наномедицина та інші.
Ключові слова: біоінформатика, геном, база даних, ДНК, нанобіотехнологія.