Використання методів дисперсійного аналізу при клінічному дослідженні 1-ої фази препарату «Альтабор»

В. Є. Доброва, М. Г. Старченко, Т. В. Саєнко


РЕЗЮМЕ

        У роботі представлено методику використання однофакторного дисперсійного аналізу для оцінки переносимості трьох доз препарату «Альтабор». Проведено порівняння параметрів загального та біохімічного аналізів крові, показників коагулограми для трьох груп. Встановлено, що збільшення однократної дози не вплинуло на показники загального аналізу крові. Статистично значущі відмінності спостерігалися для двох з десяти параметрів біохімічного аналізу крові та трьох з чотирьох параметрів коагулограми. Використання однофакторного дисперсійного аналізу при дослідженні препарату «Альтабор» дозволило виявити тенденції впливу фактору збільшення дози, які були враховані при оцінці переносимості одноразової дози препарату та у подальших дослідженнях переносимості курсової дози.
Ключові слова: клінічні дослідження, переносимість, препарат «Альтабор», дисперсійний аналіз.