Тривимірна реконструкція та віртуальна ендоскопія злоякісних пухлин гортаноглотки та гортані

В. М. Соколов, З. М. Шавладзе, М. В. Пилипюк, Ф. Д. Євчев, О. Ю. Мирза, Ю. В. Стасюк


РЕЗЮМЕ

        Використання віртуальної МСКТ- ендоскопіїї раку дає можливість визначення анатомо-топографічних особливостей досліджуваної ділянки, уточнення локалізації, форми, розмірів пухлини, визначити стан кісткових, хрящових та мягкотканних структур, які її оточують, дає змогу вимірювати рівень щільності здорових і досліджуваних тканин, своєчасно визначити первинну пухлину на 1, 2 стадії процесу. За допомогою МСКТ можна зробити тривимірну реконструкцію органу і провести віртуальну ендоскопію.
Ключові слова: віртуальна МСКТ, рак гортані, рак гортаноглотки, віртуальна ендоскопія горатоглотки і гортані.