Структура варіабельності серцевого ритму при аналізі РР- і RR- інтервалів у здорових осіб і хворих із ХСН.

Г. Г. Іванов, В. В. Попов, С. Салєх


РЕЗЮМЕ

        Вивчено показники структури серцевого ритму при аналізі РР- і RR-інтервалів для оцінки впливів вегетативної нервової системи на ритмічне функціонування передсердь і шлуночків у здорових осіб та хворих на ХСН. У дослідження включені результати обстеження 318 чоловік. Як показав порівняльний аналіз даних тимчасового і спектрального розподілу РР- і RR-інтервалів, cтруктура показників серцевого ритму в групі здорових у віці 25–45 років не має значних розходжень у покої і змінюється в одному напрямі при проведенні функціональних проб. У старшій віковій групі (50-60 років) виявлена неузгодженість впливів відділів ВНС на ритмічну активність синусового вузла і шлуночки. Дісбаланс вегетативних впливів при РР- і RR-аналізі виявлений також у хворих на ХСН . Спостерігалися розходження як у початковому стані, так і в динаміці спостереження протягом року. Аналіз структури серцевого ритму за даними РР-інтервалів дає значну додаткову інформацію про характер порушень вегетативних впливів на ритмічну функцію синусового вузла і шлуночків.
Ключові слова: варіабельність серцевого ритму, варіабельність RR- і РР-інтервалів, незалежні модуляції, ритмічна активність синусового вузла та шлуночків, спектральний аналіз.