Роль вегетативної нервової системи у формуванні гострого інфаркту міокарда

Т. Ф. Міронова, В. О. Міронов, А. Ю. Тюрін

Челябінська державна медична академія, Російська Федерація


РЕЗЮМЕ

        Представлено літературний огляд про роль периферичної автономної диз­регуляції при гострому інфаркті міокар­да в ретроспективі від 1968 до 2004 р.
        Власні дані отримані за допомогою ритмокардіографії високого дозволу з використанням апаратно-програмного комплексу КАП-РК-01-«Мікор» для ­аналізу варіабельності серцевого рит­му серця. Доведено, що стабілізація ­варіабельності, зниження реакцій на стимули в пробах, перевага гуморально-­метаболічного фактору в співвідношенні регуляторних впливів у синусовому вузлі є предикторами гострого коронарного синдрому у хворих на коронарну хворобу серця. Периферична автономна дизрегуляція є непрямим індикатором патологічних змін у пейсмекерных клітинах синусового вузла на тлі атеросклеротичної оклюзії коронарних артерій. Ці порушення мають варіанти, пов’язані з поширеністю і локалізацією ішемічного некрозу.
Ключові слова: вариабельність серцевого ритму, гострий інфаркт міокарда, сино-атриальний вузол, патогенез, автономна і гуморально-метаболічна регуляція, аналіз.