Моделі знань в системах дистанційного навчання
Частина 1. Аналіз понятійного апарату


О. А. Рижов


РЕЗЮМЕ

        У роботі розглядаються поняття «концепт», «поняття», «термін» та «наукові знання» з позицій когнітивної психології і когнітивної лінгвістики з метою подальшого моделювання медичних та фармацевтичних знань в інтелектуальних адаптивних системах дистанційного навчання.
Ключові слова: дистанційне навчання, інтелектуальні комп’ютерні системи навчання, наукові знання, концепт, поняття, термін.