Верификація механізму обрахунку спектральних характеристик варіабельності серцевого ритму в діагностичних системах за допомогою програмного еталону гармонічних сигналів

Є.А. Паламарчук, К.П. Воробьов

Вінницький державний аграрний університет,
Відділення гіпербаричної оксигенації, м. Луганськ, Україна


РЕЗЮМЕ

         Пропонується математично точний метод верифікації механізму спектральних перетворень ВСР діагностичних систем за допомогою програмного еталона гармонічних сигналів.

Ключові слова: ВСР, спектральний аналіз, стандартизація, тестування діагностичних систем.