RUS   Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Міністр охорони здоров'я України

______________________Р.В.Богатирьова

 

ПОЛОЖЕННЯ

про головного спеціаліста з питань інформатизації системи охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я України

Головним спеціалістом з питань інформатизації системи охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я України призначається висококваліфікований спеціаліст - з медичної інформатики, що має вчену ступінь або вищу кваліфікаційну категорію та працює за фахом у лікувально-профілактичній установі, вищому медичному закладі освіти, або науково-дослідному інституті МОЗ України.

Призначення та звільнення головного спеціаліста з питань інформатизації системи охорони здоров'я здійснюється наказом Міністра охорони здоров'я України.

Організація і підпорядкування роботи головного спеціаліста з питань інформатизації системи охорони здоров'я здійснюється головою Координаційної Ради з питань інформатизації системи охорони здоров’я МОЗ України.

Головний спеціаліст з питань інформатизації системи охорони здоров'я у своїй роботі керується Конституцією країни, діючим чинним законодавством, наказами, рішеннями колегій, апаратних нарад, вказівками МОЗ України, даним Положенням та іншими нормативними документами).

На головного спеціаліста з питань інформатизації системи охорони здоров'я покладається:

Участь:

- у розробці комплексних планів заходів МОЗ України, директивних документів та нормативних актів;

- у розробці та реалізації державних і міжнародних програм, що до інформатизації системи охорони здоров'я;

Забезпечення:

- організаційно-методичного керівництва, проведення аналізу стану інформатизації системи охорони здоров'я;

- керівництво роботою головних спеціалістів МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров'я обласних держадміністрацій, мм. Києва, Севастополя;

- вивчання, узагальнення та впровадження передового досвіду, нових методів роботи, лікувально-діагностичних комп’ютерних методів, методик, світового досвіду з метою вдосконалення інформатизації системи охорони здоров'я;

- участь у розробці, перегляді та впровадженні навчальних планів і учбових програм вищих медичних закладів освіти та післядипломного навчання з фаху "медична інформатика" та суміжних спеціальностей (клінічна інформатика, інформаційні технології в управлінні охороною здоров'я, телемедицина, тощо);

- координація кількісних потреб та якості первинної підготовки та післядипломного удосконалення лікарів, науково-педагогічних працівників за фахом "медична інформатика"; враховуючи необхідність розвитку медичної комп'ютерної мережі "УкрМедНет" у лікувально-профілактичних закладах України;

- вивчення стану організації та ефективності атестації лікарів та середніх медпрацівників в системі охорони здоров'я; удосконалення цих заходів, суттєвий розгляд та надання висновків за скаргами з питань атестації;

- участь у плануванні та організації відповідної санітарно - освітньої роботи, надання інформації населенню України про можливості сучасних медичних інформаційних (комп'ютерних) технологій та їх використання для отримання медичних знань про здоровий спосіб життя, а для хронічних категорій хворих отримання інформації, щодо наявності ліків, вживання відповідних продуктів харчування, поведінки, тощо;

- аналіз причин незадоволення і скарг населення, щодо впровадження та використання медичних діагностичних інформаційних (комп'ютерних) технологій, розробка, організація та впровадження заходів по їх попередженню;

- надання консультативної допомоги з питань медичної інформатики та суміжних спеціальностей (клінічна інформатика, інформаційні технології в управлінні охороною здоров'я, телемедицина, тощо Управлінням охорони здоров'я областей України та Управлінням МОЗ.

Головний спеціаліст з питань інформатизації системи охорони здоров'я має право:

- перевіряти стан інформатизації установ, стан впровадження, використання медичних інформаційних (комп'ютерних) технологій в діагностичному, лікувальному та навчальному процесах, відповідність інформаційних технологій, що використуються, міжнародним та державним стандартам, наявність сертифіката МОЗ України на інформаційні технології, що використуються в закладах, які підпорядковані МОЗ України, іншого відомчого підпорядкування, інших форм власності;

- перевіряти стан педагогічного процесу з післядипломної підготовки з медичної інформатики та суміжних спеціальностей (клінічна інформатика, інформаційні технології в управлінні охороною здоров'я, телемедицина, тощо) у вищих закладах освіти;

- в установленому порядку користуватися статистичними, звітними матеріалами усіх медичних установ України;

- затверджувати призначення головних спеціалістів з питань інформатизації системи охорони здоров'я МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров'я обласних держадміністрацій, мм, Київа та Севастополя;

- контролювати зміст інформаційно-рекламної продукції у органах масової інформації, стосовно надання медичної допомоги з використанням медичних інформаційних (комп'ютерних) технологій для діагностики та лікування, та інших питань, які можуть мати негативний вплив на стан здоров'я населення;

- вносити пропозиції для покращання матеріального стану інформатизації системи охорони здоров'я, забезпечення її відповідним обладнанням, апаратурою, програмним забезпеченням, кадровим складом, тощо;

- розробляти пропозиції, щодо реструктуризації існуючих або створення нових установ, які займаються інформаційно-аналітичною роботою в галузі охорони здоров'я, та виконують роботи з інформатизації системи охорони здоров'я;

- в установленому порядку проводити наради, семінари, конференції з медичної інформатики та суміжних спеціальностей (клінічна інформатика, інформаційні технології в управлінні охороною здоров'я, телемедицина, тощо), у тому числі із залученням провідних фахівців дальнього та ближнього зарубіжжя;

- надавати пропозиції до МОЗ України, в обласні та міські управління охорони здоров'я, що до розподілу, призначення, перевишкіл, тощо, фахівців з медичної інформатики та суміжних спеціальностей (клінічна інформатика, інформаційні технології в управлінні охороною здоров'я, телемедицина, тощо), у мережі лікувально-профілактичних закладів, науково-дослідних установ та закладів освіти;

- контролювати додержання відповідних освітніх та атестаційних програм та кваліфікаційних вимог профільними кафедрами медичних закладів освіти та місцевими атестаційними комісіями;

- вносити пропозиції до МОЗ України, що до складу Координаційної ради з питань інформатизації МОЗ України при Міністрі охорони здоров'я, науково-методичній комісії з медичної інформатики, суміжних дисциплін;

- систематично підвищувати свій особистий професійний рівень, удосконалювати стиль, методи та форми роботи, приймати участь у роботі Української Асоціації “Комп’ютерна Медицина”, професійних вітчизняних та зарубіжних конгресах, з'їздах, конференціях, семінарах, тощо, у тому числі за сприянням МОЗ України та Української Асоціації “Комп’ютерна Медицина”.

Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти
Український iнститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО
Вроджені вади розвитку: Міжнародні інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
Верховна Рада України, Комітет з питань охорони здоров’я. Засідання «круглого столу» на тему: «Про засади державної політики охорони здоров’я» 06.11.15, програма
У комітетах ВР України 26.05.15. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.

Создано вечное хранилище информации.

Неизбежность перехода на Windows 10.

Microsoft: Windows 7 можно использовать только на свой страх и риск.

Ученые из США первыми в мире успешно использовали биохимическую энергию для питания компьютерных микросхем.

Миллиард на искусственный интеллект: инициировано создание НКО

Израильский ученый помог создать первую в мире цифровую модель мозговой ткани

Создан искусственный интеллект с лучшей интуицией, чем у человека

Український форум з охорони здоров'я

Нобелевская премия по медицине 2015

Windows 10 получит трехмерное меню

Microsoft офіційно представила Office 2016

В Британии разрешили использовать ДНК третьего родителя

Спасёт ли модульный подход мир ПК?

Microsoft випустила для Windows 7 і 8 оновлення, які шпигують за користувачем (перелік)

Информация на ДНК-накопителях может храниться тысячелетиями Источник: http://viknaodessa.od.ua/news/?news=120846

«Лабораторию Касперского» обвинили в подделке файлов и саботаже конкурентов

Где могут применяться очки виртуальной реальности

Опубликованы минимальные системные требования для Windows 10

Корпорация Microsoft сегодня представила

Информационные технологии в здравоохранении: перспективы развития

Министр рассказал подробности реформирования системы здравоохранения

Ученые создали элемент искусственного мозга человека Больше читайте здесь

Microsoft изменит политику выпуска ОС после релиза Windows 10

Глава Microsoft поделился главными целями компании

Суперкомпьютер IBM Watson занялся здравоохранением

Как наука приближает бессмертие к реальности?

Google представив комп’ютер у вигляді флешки за 100 доларів

Wi-Fi грозит бесплодием?

В Европе впервые провели пересадку мертвого сердца

16 апреля 2015 г. в Киеве в седьмой раз пройдет iForum – самая большая офлайн-конференция в Украине

Облачное хранилище без ограничений — уже реальность

В Израиле создали "умный пояс", который следит за состоянием плода в утробе матери

Microsoft представила очки дополненной реальности HoloLens

Ученые предупреждают об искусственном интеллекте.

Ученые разработали непобедимый антибиотик

Intel Curie – полноценный компьютер размером с пуговицу

10 самых важных достижений в науке за 2014 год

Генетическая революция будет способствовать исчезновению химиотерапии из мира науки

9 декабря 1968 года американский изобретатель Дуглас Энгельбарт продемонстрировал компьютерную мышь.

Вчені зі США створили систему, з допомогою якої можливо набирати тексти силою думки.

Прорив у медицині: для пересадки годиться і мертве серце Читайте більше тут.

Сколько научных статей в интернете?

Как выглядит первый в мире планшет с проектором?

Динамическое шифрование затруднит прослушку разговоров

Нобелівську премію у галузі медицини отримали дослідники з США та Норвегії

Новая версия Windows будет значительно отличаться от предыдущих аналогов

Кабмин реорганизовал Госагентство по вопросам науки, инноваций и информатизации в Госслужбу по вопросам электронного управления

Intel хочет полностью избавить компьютеры от проводов

МВД и СБУ написали первый в истории Украины закон о кибербезопасности

Как трояны за $5 000 обходят двухфакторную аутентификацию

Произошло крупнейшее в истории похищение учетных записей

"Отец" интернета заявил, что спустя 25 лет он будет основан заново

Как обеспечить себе безопасность в Интернете и обойти блокировки сайтов

На лекарствах в Украине разместят QR-коды Система будет внедряться в несколько этапов

Рада дозволила блокувати доступ до інтернету

SIM-карты в Украине будут продаваться по паспортам

У суперкомп'ютер Watson вкладуть мільярд доларів

IBM создала компьютер, который питается от "крови"
Редактор:
проф. Майоров О.Ю.

  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft