Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА

До Концепції державної політики інформатизації

охорони здоров'я України

В.М.Пономаренко, О.Ю.Майоров

Сьогодні в Україні швидкими темпами йдуть процеси інформатизації всіх галузей народного господарства. В умовах, коли Україна інтегруєтся в світове співтовариство, першечергове значення набуває впровадження сучасних інформаційних технологій в медичну науку та пратику.

Вже сьогодні працює Національний Регістр осіб, які постраждали в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також відділи АСУ в областях, які надають МОЗ України оперативну інформацію про санітарно-епідеміологічну ситуацію. Всі ці засоби об’еднані в комп’ютерну мережу “HealthNet”. В системі охорони здоровя діє понад 10,000 комп’ютерів.

Почалась розробка великих проектів в галузі інформатизації охорони здоров’я. Серед них в першу чергу слід визначити проект створення Національної системи прямого доступу “УкрМедНет” з вихідом в Інтернет (світову комп’ютерну мережу). Створюється урядова інформаційно-аналітична система з надзвичайних сітуацій при Кабінеті Міністрів. Велика увага при її створенні надається медичній підсистемі. Не менш важлива задача - створення інформаціно-координаційного ядра Національної системи трансплантації органів, тканей та клітин “Укртрансплант”.

Зрозуміло, що ефективне виконання та впровадження в життя ціх проектів неможливо без чіткого плану дій та їх координації в рамках МОЗ України.

Тому на початку 1995 року було прийнято рішення по створенню Робочої групи по розробці Концепції інформатизації галузі.

“Концепція державної політики інформатизації охорони здоров'я” була створена відповідно з указом Презідента України від 31.05.93 р., №186/93, "Про державну політику інформатизації України", та постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.94 р., № 605 про "Питання інформатизації" та Концепції Державної політики інформатизації України, яка затверджена на державному рівні та прийнята за основу.

Структура та підрозділи “Концепції” інформатизації галузі відповідають структурі та розділам загальної Концепції інформатизації України, що буде сприяти взаємозв'язку і взаємодії усіх галузей народного господарства.

“Концепція” є першим етапом. На базі цього документу буде створена Національна Програма, де будуть ураховані вже існуючі в Україні ресурси, різно-манітні наробки - технічні, програмні, тощо, та зроблені для кожного конкретного проекту економічні розрахунки.

Представлена Концепція створена великим колективом фахівців-медиків, спеціалістів по комп'ютерній техніці та програмному забезпечению.

Концеція пройшла експертизу та узгоджена з Кібернетичним Центром НАН України (колишній Інститут кібернетики ім. акад. Глушакова - головна організація по реалізації загальнодержавної Програми інформатизації України до створення Національного Агенства по Інформатизації при Президенті Укаїни).

При підготовці остаточного варіанту Концепції були ураховані пропозіції та зауваження, якщо вони не входили в суперечність з прийнятою структурою, або мали відношення до Програми, як членів Рабочої групи, так і групи фахівців які виявили бажання взяти участь у разробці.

Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (ННІПО ХНМУ) (Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти приєднана до ННІПО ХНМУ наприкнці 2022 р.)
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО (приєднана до ННІПО ХНМУ наприкинці 2022 р. після об’єднання з кафедрою соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я)
Вроджені вади розвитку: Міжнародна інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
European eHealth News Portal
У комітетах ВР України. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

Medinfo 2021 відбувся он-лайн 2, 3 і 4 жовтня 2021 року. Для доступу до записаних живих сесій і презентацій перейдіть на сайт ІМІА

IMIA анонсує онлайн-видання "Міжнародна медична інформатика та трансформація охорони здоров'я" 9 листопада 2021 року

НАКАЗ МОЗ України від 6 серпня 2018 року №1454 Про внесення змін до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.
Редактор сайту
  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft