Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА

К О М П ' Ю Т Е Р Н А  М Е Д И Ц И Н А ' 2 0 0 5

Науково-практична Конференція
з міжнародною участю
"Електронна охорона здоров'я"
і Науково-практичний симпозіум
"Інформаційні технології
для клінічної практики"
23-25 червня 2005 р., м. Харків, Україна
УАКМ заснована в 1992 році
COMPUTER MEDICINE'2005
SCIENTIFIC CONFERENCE
"eHealth"
23-25 June, 2005, KHARKIV, UKRAINE
UACM founded in 1992
Високошановні колеги!

Високошановні колеги!

        23-25 червня 2005 р. у Харкові за планом Міністерства охорони здоров'я України відбудеться міжнародна щорічна Конференція "Комп'ютерна Медицина '2005" і Виставка медичних інформаційних технологій. (Свідотцтво № 377 від 15.09.2004 р. Про реєстрацію проведення науково-практичної конференції).

Організатори

        Українська Асоціація "Комп'ютерна Медицина" (УАКМ);
        Всеукраїнська асоціація фахівців в області медичної техніки, інформатики і статистики "Аметист";
        Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України;
        Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України;
        Харківський національний університет ім. В. Н. Каразина;
        Інститут громадського здоров'я МОЗ України;
        Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України.

Ціль конференції

        На конференції будуть розглянуті новітні світові досягнення в області електронної охорони здоров'я, медичної інформатики, біоинформатики і телемедицини, інформація про діяльність міжнародних організацій, членом яких є УАКМ (IMIA, EFMI), чи з якими підтримується тісне співробітництво. Серед них: Міжнародна асоціація медичної інформатики (IMIA) і Європейська Федерація медичної інформатики (EFMI), Європейська Комісія з телемедицини (DGXIII), Міжнародний телекомунікаційний союз (ITU).
        В рамках Конференції будуть проведені засідання Вченої Ради УАКМ, Проблемних Комісій МОЗ і АМН України: "Телемедицина" і "Медична кібернетика й інформаційні технології", Редакційної Колегії і Редакційної Ради науково-методичного журналу "Клінічна інформатика і Телемедицина", нарада головних обласних фахівців з інформатизації охорони здоров'я.

Основна тематика конференції

        1. Медичні інформаційні системи охорони здоров'я (у тому числі Госпітальні інформаційні системи).
        2. Інформаційні технології в медичній статистиці (за участю керівників інформаційно-аналітичних центрів, центрів медичної статистики).
        3. Інформаційні технології в клінічній нейрофізіології (за участю Асоціації Клінічної нейрофізіології України).
        4.Інформаційні технології у функціональній діагностиці.
        5. Обробка медичних полів, зображень.
        6. Медичні діагностичні експертні й інтелектуальні системи.
        7. Інформаційні технології в медичній освіті. Дистанційне медичне навчання.
        8. Захист інформації в медичних інформаційних системах.
        9. Нормативно - правова база інформатизації.
        10. Стандартизація і сертифікація медичних інформаційних технологій.
        11.Фармакоінформатика.

Науковий програмний комітет

        Майоров О. Ю. (Харків) - співголова
        Мінцер А. П. (Київ) - співголова
        Яблучанський М.І. (Харків) - співголова

Члени комітету

        Баєвський Р. М. (Москва)
        Голубчиков М. В. (Київ)
        Коваленко О. С. (Київ)
        Кобринський Б. А. (Москва)
        Пономаренко В. М. (Київ)
        Соколов В. М. (Одеса)
        Чеботарьова Л. Л. (Київ)
        Мартиненко О. В. (Харків)
        Яценко В. П. (Київ)

Види участі в роботі конференції

        1. Усна доповідь (15 хв.)
        2. Стендова доповідь плюс коротке повідомлення (5 хв.)
        3. Стендова доповідь.
        4. Круглий стіл (дискусія).

        Термін представлення заявок і тез до 5 квітня 2005 року. Заявки направляти за адресою: Оргкомітет конференції,
        а.я. 7313, 61002, Харків і по эл. пошті: kit-journal@ukr.net
        Тези доповідей будуть опубліковані в науково-методичному журналі "Клінічна інформатика і Телемедицина".
        Правила для оформлення заявок-тез. Обсяг не більш 2 сторінок. Шрифт Arial 12. Поля: верхнє - 2.5 див, нижнє - 2.5 див, ліве - 2.5 див, праве - 2.5 див. Тези приймаються мовою оригіналу: українською, російською, англійською.
        Рекомендовані Програмним Комітетом роботи будуть опубліковані у вигляді статей у науково-методичному журналі "Клінічна інформатика і Телемедицина".
        Правила оформлення доповіді-публікації в журналі дивіться: "Правила для авторів", що розміщені на Веб-сторінці журналу "Клінічна інформатика і Телемедицина": www.uacm.kharkov.ua

        Телефон для довідок
        +380 (57) 711 8032, (57) 700 6881
        факс +380 (57) 711 8025

ОРГКОМІТЕТ


Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (ННІПО ХНМУ) (Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти приєднана до ННІПО ХНМУ наприкнці 2022 р.)
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО (приєднана до ННІПО ХНМУ наприкинці 2022 р. після об’єднання з кафедрою соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я)
Вроджені вади розвитку: Міжнародна інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
European eHealth News Portal
У комітетах ВР України. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

Medinfo 2021 відбувся он-лайн 2, 3 і 4 жовтня 2021 року. Для доступу до записаних живих сесій і презентацій перейдіть на сайт ІМІА

IMIA анонсує онлайн-видання "Міжнародна медична інформатика та трансформація охорони здоров'я" 9 листопада 2021 року

НАКАЗ МОЗ України від 6 серпня 2018 року №1454 Про внесення змін до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.
Редактор сайту
  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft