Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА

Високошановний(а) колего !

        Від імені Оргкомітету запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної щорічної Конференції "Комп'ютерна Медицина'2004", яку організує Українська Асоціація "Комп'ютерна Медицина" (УАКМ), Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харківський національний університет ім..В.Н.Каразіна.
        Конференція проводиться за планом Міністерства охорони здоров'я України 27-29 травня 2004 р. у Харкові.
        На конференції будуть розглянуті новітні світові досягнення в області медичної інформатики і телемедицини, інформація про діяльність міжнародних організацій, членом яких є УАКМ, або з якими підтримується тісне співробітництво. Серед таких: Міжнародна асоціація медичної інформатики (IMIA) і Європейська Федерація медичної інформатики (EFMI), Європейська Комісія з телемедицини (DGXIII), Міжнародний телекомунікаційний союз (ITU).
        В рамках Конференції будуть проведені засідання Вченої Ради УАКМ, Проблемної Комісії МОЗ та АМН України з Телемедицини, Редакційної Колегії науково-методичного журналу "Клінічна інформатика і Телемедицина".
        Спеціальна секція буде присвячена технології дослідження Варіабельності серцевого ритму.
        Усі ці роки УАКМ є членом Міжнародної асоціації медичної інформатики (IMIA) і Європейської Федерації медичної інформатики (EFMI), тісно співробітничає з Європейською Комісією з телемедицини (DGXIII), Міжнародним телекомунікаційним союзом (ITU). Це дає українським фахівцям доступ до новітніх світових досягнень в області медичної інформатики і телемедицини.
        Матеріали (тези) Конференції будуть надруковані в науковому журналі Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, серія "Медицина". Кращі роботи, які будуть рекомендовані Програмним комітетом, будуть опубліковані в журналі "Клінічна інформатика і Телемедицина" (Кіт) (див. Додаток).
        Термін подання заявок і тез до 25 квітня 2004 року. Заявки направляти за адресою:
        61002, Харків, а.я.7313, Оргкомітет конференції
        і по эл. пошті: kit-journal@ukr.net
        Правила для оформлення заявок-тезів: Обсяг не більш 2 сторінок. Формат паперу А4. Шрифт Arial 12. Поля: верхнє - 2.5 см, нижнє - 2.5 см ліве - 2.5 см, праве - 2.5 см. Тези приймаються мовою оригіналу: українською, російською, англійською. Правила оформлення доповіді - публікації: дивіться Правила для авторів, що розміщені на Веб-сторінці журналу Клінічна інформатика і Телемедицина www.uacm.kharkov.ua/ukr
        В разі необхідності, просимо забезпечити себе зворотними квітками, повідомити дату приїзду та необхідність бронірування житла (гуртожиток ХМАПО, або Готель).
        Телефон для довідок +380 (57) 711 8032, 711 8021; факс +380 (57) 711 8025.

Тематика конференції:

Секції:

1 Клінічна інформатика
1.2 Госпітальні інформаційні системи (ГІС, ЗІС)
1.3 Функціональна діагностика (кЕЕГ, кЕКГ, ВСР)
1.4 Обробка медичних сигналів, полів, зображень
1.5 Створення медичних Баз даних лікувальних установ
1.6 Експертні й інтелектуальні медичні діагностичні системи
1.7 Стандартизація медичних інформаційних технологій
1.8 Сертифікація медичних програмних продуктів
1.9 Захист медичної інформації в медичних (Госпітальних) інформаційних системах
1.10 Медичні Смарт-карти
1.10. Інформатика для медсестер
1.11. Глоссарій термінів з медичної інформатикі.

2 Телемедицина
2.1. Телемедичні технології, телекомунікаційні мережі, устаткування
2.2 Телемедицина з напрямків (Телемедична кардіологія, нейро-диагностика, медична радіологія, телемедична цитологія і т.п.)
2.3 Юридичні проблеми телемедицини
2.4. Стандартизація в телемедицині
2.5. Ліцензування телемедичних послуг
2.6. Дистанційне навчання
2.7. Європейська телемедицина
2.8. Телемедицина країн світу

3. Інформаційні технології в управлінні охороною здоров'я і медичному менеджменті
3.1 Медичні информаційно- аналітичні системи (МІАС)
3.2 Медичні Географічні інформаційно аналітичні системи (МГІС)
3.3 Законодавство в медичній інформатиці. Нормативно-правова база в Україні для медичної інформатики.
3.4 Створення регіональних і галузевих медичних Баз даних і Регістрів.
3.5 Інформаційні технології для медичної статистики.

4. Інформаційні технології в фармації та клінічній фармакології.
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (ННІПО ХНМУ) (Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти приєднана до ННІПО ХНМУ наприкнці 2022 р.)
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО (приєднана до ННІПО ХНМУ наприкинці 2022 р. після об’єднання з кафедрою соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я)
Вроджені вади розвитку: Міжнародна інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
European eHealth News Portal
У комітетах ВР України. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

Medinfo 2021 відбувся он-лайн 2, 3 і 4 жовтня 2021 року. Для доступу до записаних живих сесій і презентацій перейдіть на сайт ІМІА

IMIA анонсує онлайн-видання "Міжнародна медична інформатика та трансформація охорони здоров'я" 9 листопада 2021 року

НАКАЗ МОЗ України від 6 серпня 2018 року №1454 Про внесення змін до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.
Редактор сайту
  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft