ГОЛОВНА СПІВРОБІТНИКИ РОБОТА КАФЕДРИ ПУБЛИКАЦІЇ ЦИКЛИ ТУ КОНТАКТИ

РОБОТА КАФЕДРИ

Навчальна робота кафедри.

Свою роботу кафедра здійснює згідно до Наказу МОЗ України N166 від 22.07.93 "Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти"

На кафедрі навчаються лікарі всіх спеціальностей та біологи, які працюють в медичних установах, наукові співробітники НДІ медико-біологічного профілю. Кафедра проводить цикли тематичного вдосконалення, програми для яких постійно оновлюються.

Цикли, присвячені принципам побудови Госпітальних інформаційних систем (ГІС), клінічній інформатиці (ІТ в функціональній діагностиці, телемедицині), використанню ресурсів медичного INTERNET у науковому, лікувально-діагностичному процесі та медичній освіті, системам, створеним для постановки діагнозу і прогнозу (експертні та інтелектуальні системи), методам і технологіям статистичного аналізу медико-біологічних даних, захисту медичної інформації, застосуванню медичних ІТ в управлінні охороною здоров'я, медичному менеджменті.

З усіх розділів медичної інформатики підготовлено навчальні посібники, комп'ютерні презентації. Для викладання медичної інформатики використовуються відеофільми та діючі діагностичні комп'ютерні системи, які функціонують на клінічній базі кафедри.

Діагностична робота.

Проводиться діагностична, консультативна та наукова робота з комп'ютерних ЕЕГ, варіабельності серцевого ритму (ВСР), ЕКГ, РЕГ, реовазографії, допплерографії, з ультразвукової діагностики, комп'ютерна діагностика мікроциркуляції, системи дихання, комп'ютерні психофізіологічні дослідження.

Наукова робота.

Основні напрямки наукової роботи:

 • розробка нових інформаційних діагностичних технологій для нейро- та кардіодіагностики;
 • медичні експертні, інтелектуальні та навчальні системи;
 • інформатизація охорони здоров'я.
 • Створено нові методи дослідження багатомірних нейродинамічних систем і асиметрії півкуль мозку, новітню технологію досліджень нелінійної динаміки мозку; технології об'єктивної оцінки стану систем організму та ефективності лікувальних впливів на організм. Проводяться дослідження мозку здорових людей, хворих на шизофренію, депресію, тривожно?фобічні розлади, апалічний синдром, головний біль напруги, вплив вад зору на нервову систему, цукровий діабет. Розроблено навчальну систему - віртуальний конструктор ЕЕГ. На кафедрі виконані наукові теми, присвячені створенню типової госпітальної системи, державної системи ліцензування програмних засобів. Проф. О.Ю.Майоров - співавтор Концепції державної політики інформатизації охорони здоров'я (1995, 2013), Державної Програми інформатизації охорони здоров'я на 2006-2010 рр., співавтор Закону України "Про засади державної політики в охороні здоров‘я" (2015-2016 рр.). Кафедра має угоди про наукову співпрацю з інститутами НАМН України (Інститутом охорони здоров'я дітей та підлітків, Інститутом медицини праці), Національним Фармацевтичним університетом, Військово-медичною академією України, з Клінікою внутрішньої патології (Цюріх, Швейцарія). Роботи кафедри постійно доповідаються на Європейських та Всесвітніх конгресах з медичної інформатики та нейронаук. Виконано п'ять кандидатських та три докторські дисертації. На кафедрі виконуються три докторські дисертації. Опубліковано п‘ять монографій, два підручника, велика кількість наукових статей.

  Громадська робота.

  За ініціативою проф. О. Ю. Майорова в 1992 році заснована Українська асоціація «Комп'ютерна медицина» (УАКМ), а він був обраний її першим віце-президентом та головою Вченої ради, з 1993 року - представник України в Міжнародній асоціації медичної інформатики (ІМІА), з 1994 року - в Європейській федерації медичної інформатики (ЕFМІ), з 2007 року - в Європейській федерації IT менеджерів в охороні здоров‘я (HITM).

  Сьогодні УАКМ об'єднує майже 90 установ. Штаб-квартира УАКМ розташована на базі кафедри, де з 1996 року функціонує веб-сайт УАКМ (www.uacm.kharkov.ua), функціонував також сайт Європейської обсерваторії з телемедицини (до 2002 р.).

  На базі кафедри розташована Редколегія науково-практичного журналу «Клінічна інформатика і телемедицина» та працювала об'єднана Комісія з телемедицини МОЗ та НАМН України (1996-2010).

  головна || співробітники || робота кафедри || публикації || цикли ТУ|| контакти
  Рейтинг сайтов Шаблоны сайтов