RUS   Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА

ЗАТВЕРДЖЕНО 4 червня 1999 р.

Додаток

до наказу МОЗ України

від 22.02.1999 р.

N 39

ПОЛОЖЕННЯ

про головного спеціаліста з питань інформатизації системи охорони здоров'я управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державної адміністрації, відділу охорони здоров'я Ради Міністрів Республіки Крим та департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації

1. Головний спеціаліст з питань інформатизації системи охорони здоров'я управлінь охорони здоров'я обласних, міської державної адміністрації та Республіки Крим призначається наказом зазначених установ з числа провідних працівників галузі, що має вчену ступінь або вищу кваліфікаційну категорію та працює за фахом у лікувально-профілактичній установі, вищому медичному закладі освіти, або науково-дослідному інституті МОЗ України (начальник медичного обласного інформаційно-аналітичного центру, зав. кафедрою медичної (клінічної) інформатики медичного вуза, заст. головного лікаря обласної лікарні по організаційно-методичній роботі).

Головний спеціаліст з питань інформатизації системи охорони здоров'я безпосередньо підпорядкований Управлінню охорони здоров'я державної адміністрації. Свою роботу виконує згідно з цим Положенням під методичним керівництвом Головного спеціаліста МОЗ України з питань інформатизації системи охорони здоров'я, відділу інформатизації системи охорони здоров’я Українського інституту громадського здоров’я та управління охорони здоров'я.

2. Оплата праці головного спеціаліст з питань інформатизації системи охорони здоров'я здійснюється шляхом:

2.1. Переведення позаштатної посади в штатну.

2.2. Доплати в розмірі 30-50 відсотків від основного окладу з врахуванням якості консультаційної медичної допомоги хворим з використанням комп’ютерних медичних діагностичних систем для кардіо- і нейро-діагностики, тощо (у разі її проведення головним обласним спеціалістом), за роботи по створенню медичних інформаційних (госпітальних) систем в лікувально-профілактичних закладах області і кінцевих результатів їх діяльності, згідно з укладеними договорами (контрактами) між начальником управління охорони здоров'я і спеціалістом з питань інформатизації системи охорони здоров'я.

3. На головного спеціаліста з питань інформатизації системи охорони здоров'я покладається:

Участь:

- у розробці комплексних планів заходів обласних управлінь охорони здоров'я, директивних документів та нормативних актів, які стосуються інформатизації системи охорони здоров’я регіону;

- у реалізації державних і міжнародних програм, щодо інформатизації системи охорони здоров'я;

Забезпечення:

- організаційно-методичного керівництва, проведення аналізу стану інформатизації системи охорони здоров'я області;

- керівництво роботою головних спеціалістів районів області;

- вивчання, узагальнення та впровадження передового досвіду, нових методів роботи, лікувально-діагностичних методів, методик, світового досвіду з метою вдосконалення інформатизації системи охорони здоров'я;

- координація кількісних потреб та якості первинної підготовки та післядипломного удосконалення лікарів області, науково-педагогічних працівників за фахом "медична інформатика"; враховуючи необхідність розвитку медичної комп'ютерної мережі "УкрМедНет" у лікувально-профілактичних закладах області;

- вивчення стану організації та ефективності атестації лікарів та середніх медпрацівників в системі охорони здоров'я з медичної їнформатики; удосконалення цих заходів, суттєвий розгляд та надання висновків за скаргами з питань атестації;

- участь у плануванні та організації відповідної санітарно-освітньої роботи, надання інформації населенню області про можливості сучасних медичних інформаційних (комп'ютерних) технологій та їх використання для отримання медичних знань про здоровий спосіб життя, а для хронічних категорій хворих отримання інформації, щодо наявності ліків, вживання відповідних продуктів харчування, поведінки, тощо;

- аналіз причин незадоволення і скарг населення, щодо впровадження та використання медичних діагностичних інформаційних (комп'ютерних) технологій, розробка, організація та впровадження заходів по їх попередженню;

- надання консультативної допомоги з питань медичної інформатики та суміжних спеціальностей (клінічна інформатика, інформаційні технології в управлінні охороною здоров'я, телемедицина, тощо) управлінню охорони здоров'я та лікувально-профілактичним закладам області.

4. В зв'язку з цими завданнями головний спеціаліст з питань інформатизації системи охорони здоров'я проводить таку роботу:

- перевіряє стан інформатизації установ, стан впровадження, використання медичних інформаційних (комп'ютерних) технологій в діагностичному, лікувальному та навчальному процесах, відповідність інформаційних технологій, що використуються, міжнародним та державним стандартам, наявність сертифіката МОЗ України на інформаційні технології, що використуються в закладах, які підпорядковані МОЗ України, іншого відомчого підпорядкування, інших форм власності;

- розробляє плани підготовки і підвищення кваліфікації лікарів, фельдшерів і медичних сестер з питань медичної інформатики;

- вносити пропозиції для покращання матеріального стану інформатизації системи охорони здоров'я, забезпечення її відповідним обладнанням, апаратурою, програмним забезпеченням, кадровим складом, тощо;

- в установленому порядку користується статистичними, звітними матеріалами усіх медичних установ регіону;

- розробляє пропозиції що до реструктуризації існуючих або створення нових установ в області, які займаються інформаційно-аналітичною роботою в галузі охорони здоров'я, та виконують роботи з інформатизації системи охорони здоров'я;

- в установленому порядку проводить наради, семінари, конференції з медичної інформатики та суміжних спеціальностей (клінічна інформатика, інформаційні технології в управлінні охороною здоров'я, телемедицина, тощо), у тому числі із залученням провідних фахівців дальнього та ближнього зарубіжжя;

- залучає в встановленому порядку до робіт по інформатизації системи охорони здоров’я необхідні служби і спеціалістів.

- надає пропозиції до МОЗ України, до обласних та міських управлінь охорони здоров'я, що до розподілу, призначення, перевишкіл, тощо, фахівців з медичної інформатики та суміжних спеціальностей (клінічна інформатика, інформаційні технології в управлінні охороною здоров'я, телемедицина, тощо), у мережі лікувально-профілактичних закладів, науково-дослідних установ та закладів освіти;

- контролює додержання відповідних освітніх та атестаційних програм та кваліфікаційних вимог профільними кафедрами медичних закладів освіти та місцевими атестаційними комісіями;

вносить пропозиції до обласних управлінь охорони здоров'я, що до складу Координаційної ради з питань інформатизації регіону;

- контролює зміст інформаційно-рекламної продукції у органах масової інформації, стосовно надання медичної допомоги з використанням медичних інформаційних (комп'ютерних) технологій для діагностики та лікування, та інших питань, які можуть мати негативний вплив на стан здоров'я населення;

- систематично підвищує свій особистий професійний рівень, удосконалювати стиль, методи та форми роботи, приймає участь у роботі Української Асоціації “Комп’ютерна Медицина”, у професійних вітчизняних та зарубіжних конгресах, з'їздах, конференціях, семінарах, тощо, у тому числі за сприянням МОЗ України та Української Асоціації “Комп’ютерна Медицина”.

Голова Координаційної Ради з питань інформатизації

системи охорони здоров’я МОЗ України Міністр Р.В.Богатирьова

Головний спеціаліст з питань інформатизації д.м.н., професор

системи охорони здоров'я МОЗ України О.Ю.Майоров

Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти
Український iнститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО
Вроджені вади розвитку: Міжнародні інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
European eHealth News Portal
Верховна Рада України, Комітет з питань охорони здоров’я. Засідання «круглого столу» на тему: «Про засади державної політики охорони здоров’я» 06.11.15, програма
У комітетах ВР України 26.05.15. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

Medinfo 2021 відбувся он-лайн 2, 3 і 4 жовтня 2021 року. Для доступу до записаних живих сесій і презентацій перейдіть на сайт ІМІА

IMIA анонсує онлайн-видання "Міжнародна медична інформатика та трансформація охорони здоров'я" 9 листопада 2021 року

НАКАЗ МОЗ України від 6 серпня 2018 року №1454 Про внесення змін до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.

Неизбежность перехода на Windows 10.

Microsoft: Windows 7 можно использовать только на свой страх и риск.
Редактор:
проф. Майоров О.Ю.

  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft