Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА

Основні напрямки Галузевої (Національної) програми інформатизації охорони здоров'я України*


№ п/п Найменування основних напрямків інформатизації Міністерства, відомства та організації, що приймають участь у реалізації напрямків Очікувані результати.
1 2 3 4
1. Інформатизація соціально-економіч-ного розвитку охорони здоров'я. МОЗ України, АМН України, Укр.Інститут гормадського здоров’я (УІГЗ) Мінекономіки
1.1. Інформаційна підтримка заходів по забезпеченню потреб суспільства лікарськими та медичними матеріа-лами. МОЗ України, АМН України, Мінсоцбезпеки, МінЧорнобиль, Громадські Академії Будуть створені інформаційні і експертні системи по використанню нових лікарських засобів (вітчизняного і закордонного виробництва) в практиці наукових та лікувальних закладів, що сприятимуть забезпеченню закладів охорони здоров'я оперативною експертно- консультативною інформацією.
1.2. Інформаційна підтримка процесу формування ринкових відносин і його впливу на соціально-еконо-мічний розвиток охорони здоров'я. Укр.Інститут гормадського здоров’я
1.3. Інформатизація страхової медицини. МОЗ України УІГЗ Страхові Компанії
1.4. Інформатизація санаторно-курортної служби в напрямку медичного забезпечення. МОЗ України, Держстандарт, Мінмашбуд. Буде проведена . розробка типового комплекту автоматизації діяльності санаторно-курортних заходів і створення банка даних медико-технічних та експлуатаційних характеристик санаторно-курортних установ України. Буде проведена дослідно-конструкторська робота по створенню і впровадженню інформаційно-аналітичної системи для автоматизації прийняття рішень в процесах управління надання санаторної допомоги населенню.
2. Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності України та охорони здоров'я населення, Кабінет Міністрів, Верховна Рада України, МОЗ України, АМН України, НАН України, Міносвіти, Мінюст, Громадські Академії
2.1. Інформатизація діяльності вищих органів управління охорони здоров'я:

-Міністерство охорони здоров'я;

-Академії медичних наук.

МОЗ України, АМН України, УІГЗ Буде проведена: інформатизація роботи апарата МОЗ; Президії АМН. Створено інформаційно- аналітичну систему галузевого рівня. 3 можливістю використання в умовах надзвичайних ситуацій. Зв'язок з інформаційними системами Кабінету Міністрів, Міністерств, відомств та АМН України.
2.2. Інформатизація регіональних, обласних місцевих та районних органів управління. МОЗ України, УІГЗ Обласні, районні та місцеві управління охорони здоров'я, Обласні лікарні, Обласні відділи АСУ та центри Інформаційних технологій. Обласні (міські), органи місцевого самоврядування, Мінзв'язку. Інформація роботи апарата обласних (міських), районних рівней. Створення інформаційно-керуючих, аналітичне експертних систем обласних (місцевих), районних рівней як складових частин галузевого рівня. Зв'язок з інформаційними системами обласних (місцевих), районних рівней інших міністерств та відомств цих рівней.
2.3. Моніторинг суспільної думки. МОЗ України, Профільні НДІ, Громадські Академії Буде сприяти:

Розв'язанню на підставі наукових підходів до соціальних проблем суспільства, покращенню медичного обслуговування населення, врахування суспільної думки та зниженню напруження в суспільстві.

2.4. Інформатизація взаємовідношень Міністерства охорони здоров'я з іншими міністерствами та відомствами МОЗ України, УІГЗ АМН України, Кабінет Міністрів, Мінзв'язку. Буде створений зв'язок з інформаційними системами Кабінету Міністрів, міністерств, відомств та АМН України.
3. Інформатизація пріоритетних напрямків охорони здоров'я. МОЗ України, АМН України, НАН України, МінЧорнобиль, Мінзв'язку України, Мінмашбуд України, Профільні НДІ, Міносвіти України, Громадські Академії. Розробка технології моніторингу стану здоров'я дітей шкільного віку на районному та місцевому рівнях, оцінка динаміки стану здоров'я, розробка комп’ютерного паспорту здоров'я школяра; створення АРМ шкільного медпрацівника
3.1. Створення інформаційно-комп'ютер ної мережі охорони здоров'я. УІГЗ Профільні НДІ, Обласні Управління охорони здоровья —//— Буде створена єдина теріторіальна комп’ютерна мережа; архітектура мережі грунтується на технології клієнт-сервер, застосуючи потужні файлові сервери, комунікаційні сервери та сервери додатків
3.2. Створення банків даних та їх мереж. ---//--- Буде створений єдиний банк даних та система локальних мереж галузі
3.3 Інформатизація напрямків, пов'язаних з прийняттям рішень при надзвичайних ситуаціях. МОЗ України, АМН України, НАН України, МінЧорнобиль, Мінзв'язку України, Мінмашбуд України, Профільні НДІ, Міносвіти України, Громадські Академії, обласні (міські), районні органи місцевого самоврядування На базі інформаційно-аналітичних систем буде проведено забезпечення закладів охорони здоров'я нормативною експертно-консультативною інформацією з питань допомоги населенню за умов надзвичайних ситуацій (масові отруєння, спалахи інфекційних хвороб, тощо).
3.4. Інформатизація служби швидкої та невідкладної медичної допомоги МОЗ України, АМН України, Мінфін України, Мінтранспорта України Буде забезпечене створення та впровадження: автоматизованої системи централізованого діспетчерського управління служби швидкої медичної допомоги (ШМД) в 10-15 крупних містах України, з комп’ютерізацією центральної диспетчерської і підстанцій ЩМД; автоматизованої інформаційної системи організаційного управління станцій ШМД в 10-15 крупних містах України; єдиної автоматизованої системи зв'язку в усіх обласних містах України; організація оперативного обміну інформацією на основі комп’ютерного зв'язку служби ШМД всіх обласних центрів і органів внутрішніх справ, державної влади та МОЗ України; комплексних автоматизованих інформаційних систем управління для стаціонарів, лікарень в 10 містах України; експертно-інформаційних та навчаючих систем для медичних працівників служби ШМД; створення в різних регіонах країни 5-6 центрів нових інформаційних технологій на базі крупних об'єднань, що мають досвід в комп’ютерізації; організація підготовки та перепідготовки кадрів ШМД;
3.5. Інформатизація обліку та розподілу лікарських препаратів, медичних матеріалів та устаткувань. МОЗ України, Фармкомітет АМН України, обласні (місцеві), районні органи управління охорони здоров'я. Будуть визначені можливості виробництва необхідних лікарських засобів з метою розробки стратегій розвитку фармацевтичної промисловості України і фармакологічного обгрунтування раціональних закупівель життєво необхідних ліків.
3.6. Інформатизація документообігу та звітів МОЗ України, АМН України, Комітет статистики України Буде адаптована "Міжнародна статистична класіфікація хвороб, причин смерті" 10-го перегляду; на її базі буде розроблена компьютерна система кодування. Буде преглянуті діючий облік статистичних даних та проведена Їх мінімізація; будуть розроблені нові форми звітності та нормативні акти для переходу до безпоперової технології
3.7. Інформатизація медичних бібліотек. МОЗ України, АМН України, Міносвіти України, НКАУ Буде створена система автоматизації бібліотечних засобів державної медбібліотеки та компьютерна мережа обласних медбібліотек
4. Інформатизація фінансово-госпо-дарчої діяльності лікувальних підрозділів та медичних інститутів та підприємств. МОЗ України, УІГЗ, АМН України, обласні (місцеві), районні органи управління охорони здоров'я. Буде створено центральний галузевий банк даних і знань для автоматизації діяльності спеціалістів по управлінню національної охорони здоров'я.
5. Інформатизація санітарно-епідеміо-логічної служби. МОЗ України, Профільні НДІ, АМН України, Мінприроди України, Держком-гідромет України, НКАУ, Громадські Академії. Аналіз залежності стану здоров'я населення від якості навколишнього середовища. Прогноз його зміни. Розробка рекомендацій щодо профілактики інфекційних захворювань і керування станом здоров'я.
6. Створення інформатизаційної бази для роботи сімейного лікаря. МОЗ України, Профільні НДІ, АМН України, Мінмашбуд. Буде проведена науково-дослідницька та дослідно-конструкторська робота по ство-ренню інформаційно-аналітичних систем для автоматизації роботи сімейного лікаря; в т.р.:

- розроблена база даних і знань, що вмістить інформацію про пацієнта, стан здоров'я;

- програмно-технічних комплексів для комп'ютерної підтримки прийняття рішень сімейним лікарем при роботі з пацієнтом, проведення аналітичної роботи.

7. Інформатизація послуг та впливу, суспільних, ринкових та комерційних послуг на охорону здоров'я МОЗ України, УІГЗ Мінсоцзахист України.
8. Формування національної інфра-структури інформатизації охорони здоров'я. МОЗ України, АМН України, НАН України, МінЧорнобиль, Мінзв'язку України, обласні (місцеві), районні органи місцевого самоврядування, Держстандарт України, Міносвіти України, Мінмашпром України
8.1. Створення національної інформа-ційно-комп'ютерної мережі охорони здоров'я на базі існуючих телекому-нікаційних засобів зв'язку та обчислювальної техніки. МОЗ України, УІГЗ АМН України, Профільні НДІ,
8.2. Створення галузевої бази даних і знань з застосуванням існуючих СУБД та їх взаємозв'язку. МОЗ України, УІГЗ Профільні НДІ, АМН України, Держстандарт, Мінмашбуд. Буде створений центральний галузевий банк даних і знань для автоматизації діяльності по управлінню охорони здоров'я.

Банк буде включати інформацію:

- по лікувально-профілактичним установам України;

- по кадровому складу фахівців МОЗ;

- по економіко-фінансовому стану МОЗ та галузі в цілому.

8.3. Створення опорних зон (центрів, інститутів, кафедр, лабораторій, служб) інформатизації охорони здоров'я в регіонах. МОЗ України, АМН України, НАН України, Профільні НДІ, обласні (місцеві), районні органи місцевого самоврядування
8.4. Створення конкурентоспроможних комп'ютерних засобів діагностики для лікарняних установ та індівідуального використання. МОЗ України, АМН України, НАН України, Профільні НДІ, обласні (місцеві), районні органи місцевого самоврядування та інші міністерства та відомства згідно з їх компетенцією, підприємства та установи різних форм власності.
8.5. Створення цільових проблемних програмних продуктів для вирі-шення проблем охорони здоров'я. МОЗ України, Міністерства та відомства, Та інші міністерства та відомства згідно з їх компетенцією, підприємства та установи різних форм власності.
8.6. Створення госпітальних інформа-ційних систем, в тому числі і інформаційно-аналітичних систем. МОЗ України, АМН України, НАН України, Профільні НДІ, Держстандарт, ДКНТ, Мінмашбуд, обласні (місцеві), районні органи місцевого самоврядування Та інші міністерства та відомства згідно з їх компетенцією, підприємства та установи різних форм власності. Буде проведена нуково-дослідна та дослідно-кострукторська робота по створенню госпітальних інформаційних систем багатопрофільних комплексів (для районного, міського і державного рівнів) і в першу чергу лікарняних комплексів, що забезпечують відновлення стану здоров'я дітей. Буде створена база знань медичної інформації для підтримки процесів прийняття рішень і аналітичної роботи фахівців практичної медицини.
8.7. Створення електронних систем зберігання оперативної інформації про стан здоров'я людини (смарт - карти). МОЗ України, АМН України, НАН України, Профільні НДІ, обласні (місцеві), районні органи місцевого самоврядування Та інші міністерства та відомства згідно з їх компетенцією, підприємства та установи різних форм власності.
9. Фундаментальні дослідження і перспективні розробки. АМН України, Профільні НДІ, НАН України, Громадські Академії, Міністерство науки і технологій України, МОЗ України, Міністерство освіти, Підприємства та установи різних форм власності.
9.1. Широке упровадження сучасних математичних досягнень для виявлення нових інформаційних зв'язків і проведенні поглиблених досліджень в галузі охорони здоров'я. АМН України, Профільні НДІ, НАН України, Громадські Академії, Міністерство науки і технологій України, МОЗ України, Підприємства та установи різних форм власності.
9.2. Створення методів розпізнавання біомедичних паттернів, обробки сигналів, полів, зображень. АМН України, НАН України, Громадські Академії, Міністерство науки і технологій України, МОЗ України, МОЗ України, Підприємства та установи різних форм власності.
9.3. Застосування методів моделювання у різних напрямках наукової та прикладної медицини. АМН України, НАН України, Профільні НДІ, Громадські Академії, Міністерство науки і технологій України, МОЗ України, Підприємства та установи різних форм власності.
9.4. Створення структур інформаційно-аналітичних систем (ІАС) для різних рівней і різних галузей охорони здоров'я.

Розробка експертних систем.

АМН України, НАН України, Громадські Академії, Міністерство науки і технологій України, Профільні НДІ, МОЗ України, Підприємства та установи різних форм власності.
9.5. Розробка класифікації госпітальних інформаційних систем (ГІС) різного рівня і напрямку та їх уніфікація. МОЗ України, УІГЗ АМН України, НАН України, Держстандарт, Мінмашбуд, Громадські Академії, Міністерство науки і технологій України, Підприємства та установи різних форм власності. Будуть проведені дослідження і розроблені стандарт України по класифікації ГІС, уніфікації і типізації ГІС для їх використання в різних лікувально-профілактичних установах.
9.6. Створення ГІС та ІАС на базі сучасних інтелектуальних ЕОМ. МОЗ України, УІГЗ АМН України, НАН України, Міністерство науки і технологій України, Мінмашбуд, Громадські Академії, Міністерство науки і технологій України, Підприємства та установи різних форм власності. Будуть створені:

системні програмно-технічні модулі автоматизації ГІС;

- системні програмно-технічні модулі інформаційних аналітичних систем

- експертно-діагностичні системи для амбулаторно-полікліничного обстеження населення

9.7. Розробка інтелектуальних спеціалі-зованих періферійних пристроїв для створення цільових обчислювальних комплексів для потреб охорони здоров'я. АМН України, НАН України, Громадські Академії, Міністерство науки і технологій України, МОЗ України, Підприємства та установи різних форм власності.
9.8. Розробка цільових пакетів програмного забезпечення та упровадження на їх основі нових інформаційних технологій в наукову та практичну медицину. АМН України, НАН України, Громадські Академії, Міністерство науки і технологій України, МОЗ України, Підприємства та установи різних форм власності.
9.9. Інформатизація докумснто-обігу. Розробка єдиних норм та вимог до інформатизованого документо-обігу та погодження їх з Комітетом статистики України. МОЗ України, УІГЗ АМН України, НАН України, Комітет статистики України, Обласні, районні органи управління охорони здоров'я, Громадські Академії. Буде уніфікована та мінімізована статистична інформація обліку з лікувально-профілактичних установ. Буде впроваджена та, адаптована міжнародна статистична класифікація "хвороб та смерті" 10-го перегляду. Будуть впроваджені системи комп’ютерного кодування хвороб на базі цієї класифікації. Будуть створені нормативні акти з створення безпаперового обігу інформації. Будуть впроваджені технології вводу рукописного та друкованого тексту в інформаційні системи.
9.10. Класифікація і розробка засобів індивідуального самоконтролю, які застосовують введення інформації до ІАС. АМН України, НАН України, Громадські Академії, Міністерство науки і технологій України, МОЗ України, Профільні НДІ, Підприємства та установи різних форм власності.
9.11. Виявлення та класифікація показни-ків здоров'я людини та їх застосу-вання в практичної медицині. УІГЗ Профільні НДІ АМН України, НАН України, Громадські Академії, Мін. з надзв. Ситуацій, МОЗ України, Міністерство науки і технологій України, Підприємства та установи різних форм власності. Штріхкодова ідентифікація зразків крові при скринінгових програмах
9.12. Дослідження соціальних проблем і ефективності поширеного застосу-вання комп'ютерізації в практичної медицині, в першу чергу в системах індівідуального самоконтролю. АМН України, НАН України, Громадські Академії, Міністерство науки і технологій України,, МОЗ України, Підприємства та установи різних форм власності.
10. Управління та організаційно-правове забезпечення інформатизації охорони здоров'я. МОЗ України, УІГЗ, АМН України, Держстандарт, Міністерство науки і технологій України,, НАН України, Мінюст, Мінмашбуд Будуть сформовані: організаційно-правова база та механізм процесами управління, процесами інформатизації, здійснена підготовка та впровадження нормативних актів.
10.1. Механизм формування, введення і супроводу Галузевої (Національної) програми інформатизації та її взаємодії з іншими національними та науково-технічними програмами. МОЗ України, УІГЗ, АМН України, Українська Асоціація “Комп’ютерна Медицина” (УАКМ)
10.2. Організаційно-правове забезпечення інформатизації. МОЗ України, УІГЗ, АМН України, Держстандарт, НАН України, Мінюст
10.3. Методи, засоби захисту інформації. МОЗ України, УІГЗ, АМН України, Держстандарт, НАН України, Мінюст Будуть створені правова база, методики захисту медичної інформації, програмні та апаратні засоби для її захисту, узгоджені з міжнародними стандартами
10.4.- Стандарти в галузі інформатизації та їх погодження з міжнародними стандартами. МОЗ України, УІГЗ, АМН України, Держстандарт, НАН України, Мінюст
10.5. Створення системи сертифікації медичних пристроїв, апаратно-програмних комплексів та інформаційних технологій. МОЗ України, УІГЗ, Українська Асоціація “Комп’ютерна Медицина” (УАКМ) Мінюст Будуть розроблені першочергові нормативні акти про ліцензування та сертіфікацію діяльності в галузі інформатизації; про інформаційні відносини; про політику стандартизації та сертіфікації засобів інформатизації. Створена Галузева Комісія з сертифікації МОЗ. Створений відділ з сертифікації інформаційних технологій під егідою МОЗ. Підбір та акредитація регіональних випробувальних лабораторій з іспитів інформаційних технологій.
10.6. Керування реалізацією загально-національних проектів та їх моніторінг. МОЗ України, УІГЗ
11. Підготовка кадрів. МОЗ України, УІГЗ Профільні кафедри вузів Підготовка паспортів нових спеціальностей з медичної інформатики.
11.1. Створення інфраструктури навчання за умов інформатизованого суспільства. МОЗ України, УІГЗ Профільні НДІ АМН України, НАН України, Громадські Академії, Міністерство науки і технологій України, Підприємства та установи різних форм власності. Розробка та впровадження телематичних технологій навчання.
11.2. Розробка інтелектуальних комп’ютерних технологій навчання. Профільні НДІ АМН України, НАН України, Міносвіти Украъни, Громадські Академії, Міністерство науки і технологій України, Підприємства та установи різних форм власності. МОЗ України,
12. Міжнародне співробітництво. МОЗ України, Українська Асоціація “Комп’ютерна Медицина” (УАКМ) Міністерство науки і технологій України, Міністерство закордонних справ. Участь в роботі міжнародний організацій з питань медичної інформатики, створення спільних проектів з інформатизації охорони здоров’я
12.1. Інтеграція з інформаційними систе-мами світового співтовариства. УІГЗ Українська Асоціація “Комп’ютерна Медицина” (УАКМ)
12.2. Міжнародне співробітництво в галузі застосування нових інформаційних технологій на базі мереж ЕОМ, існуючих телекомунікаційних систем та банків даних. Українська Асоціація “Комп’ютерна Медицина” (УАКМ)
12.3. Обмін вченими та спеціалістами в галузі медичної інформатики. Українська Асоціація “Комп’ютерна Медицина” (УАКМ)

* при створенні Концепції та Галузевої Програми інформації охорони здоров'я України, використані матеріали Концепції Державної політики інформатизації та основні напрямки Національної Програми інформатизації України.

** нумерація основних напрямків відповідає аналогічним напрямкам концепції державної політики та Національної програми інформатизації України

Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (ННІПО ХНМУ) (Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти приєднана до ННІПО ХНМУ наприкнці 2022 р.)
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО (приєднана до ННІПО ХНМУ наприкинці 2022 р. після об’єднання з кафедрою соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я)
Вроджені вади розвитку: Міжнародна інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
European eHealth News Portal
У комітетах ВР України. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

Medinfo 2021 відбувся он-лайн 2, 3 і 4 жовтня 2021 року. Для доступу до записаних живих сесій і презентацій перейдіть на сайт ІМІА

IMIA анонсує онлайн-видання "Міжнародна медична інформатика та трансформація охорони здоров'я" 9 листопада 2021 року

НАКАЗ МОЗ України від 6 серпня 2018 року №1454 Про внесення змін до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.
Редактор сайту
  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft